joomlarulit.com
 ЗВАНИЧНА ИНТЕРНЕТ ПРЕЗЕНТАЦИЈА ОПШТИНЕ ЛУЧАНИ - ZVANIČNA INTERNET PREZENTACIJA OPŠTINE LUČANI - THE OFFICIAL INTERNET PRESENTATION OF THE MUNICIPALITY OF LUČANI

 zbirni popisni list baner

Попис незаконито изграђених објеката
ЗБИРНИ ПОПИСНИ ЛИСТ

OПШТИНА ЛУЧАНИ

Редни
број

Број 
пописног листа

Катастарска 
општина

Катастарска 
парцела

Улица и број

Намена објекта

Подношен захтев за легализацију по ранијем закону

Број предмета у коме се води поступак пред грађевинском инспекцијом

Стамбени

Пословни

Помоћни

Подземни водови

3001. 78/1 - Доња КраварицаДоња Краварица246/1   * не356-1099/2017-06
3002. 74 - Доња КраварицаДоња Краварица249 *   не356-1100/2017-06
3003.47 - Доња КраварицаДоња Краварица617/2 *   не356-1101/2017-06
3004.47/1 - Доња КраварицаДоња Краварица617/2 *   не356-1101/2017-06
3005.47/3 - Доња КраварицаДоња Краварица617/2   * не356-1101/2017-06
3006.47/4 - Доња КраварицаДоња Краварица617/2   * не356-1101/2017-06
3007.33 - Доња КраварицаДоња Краварица1280/3   * не356-1102/2017-06
3008.83 - Доња КраварицаДоња Краварица224/2 *   не356-1103/2017-06
3009.47/2 - Каона Каона  242/2    не 356-1104/2017-06 
3010.47/3 - Каона  Каона 242/2    * не 356-1104/2017-06 
3011. 47 - КаонаКаона 242/2      не 356-1104/2017-06
 3012. 47/1 - Каона Каона244     * не 356-1104/2017-06 
3013. 83 - Горња Краварица Горња Краварица 697/1  *   не356-1105/2017-06
3014.83/2 - Горња Краварица Горња Краварица 697/1    * не356-1105/2017-06
3015.83/3 - Горња Краварица  Горња Краварица 2892    * не356-1105/2017-06
3016.10/1 - КаонаКаона367 *   не356-1106/2017-06
3017.10/2 - КаонаКаона367   * не356-1106/2017-06
3018.10/3 - КаонаКаона368   * не356-1106/2017-06
3019.  40 - Доња КраварицаДоња Краварица 713   *    не356-1107/2017-06 
 3020.40/1 - Доња Краварица  Доња Краварица 713  *   не 356-1107/2017-06 
3021.  40/2 - Доња КраварицаДоња Краварица 713     не 356-1107/2017-06 
3022.  40/3 - Доња КраварицаДоња Краварица  713    не  356-1107/2017-06
3023.  40/4 - Доња Краварица Доња Краварица 713     не356-1107/2017-06 
3024.  40/5 - Доња Краварица Доња Краварица 713    *  не356-1107/2017-06 
 3025.40/7 - Доња Краварица  Доња Краварица713     не  356-1107/2017-06
3026.44/1 - Доњи ДубацДоњи Дубац2052/1 *   не 356-1108/2017-06
3027.44/5 - Доњи ДубацДоњи Дубац2052/1   * не 356-1108/2017-06
3028.44/2 - Доњи ДубацДоњи Дубац2052/1     не 356-1108/2017-06
3029.44 - Доњи Дубац  Доњи Дубац2052/1     не 356-1108/2017-06
3030. 37/4 - Доњи ДубацДоњи Дубац 1814      не356-1109/2017-06
3031. 37/5 - Доњи ДубацДоњи Дубац 1814     не 356-1109/2017-06
3032. 37/3 - Доњи ДубацДоњи Дубац 1814     * не 356-1109/2017-06
3033.37/2 - Доњи Дубац Доњи Дубац  1814    *  не356-1109/2017-06
3034. 37 - Доњи ДубацДоњи Дубац 1812      не356-1109/2017-06
3035.37/1 - Доњи Дубац Доњи Дубац  1812    * не 356-1109/2017-06
3036. 85 - КотражаКотража  2041    *  не356-1110/2017-06
3037.85/1 - КотражаКотража2041 *   не356-1110/2017-06
3038.85/2 - КотражаКотража2041   * не356-1110/2017-06
3039.85/3 - КотражаКотража2041   * не356-1110/2017-06
 230 - КотражаКотража1703/2 *   не356-1110+1/2018-06
 3040.88/5 - КотражаКотража2046 *   не356-1111/2017-06
3041. 88/1 - КотражаКотража2048/1 *   не356-1111/2017-06
 3042.88 - КотражаКотража2046   * не356-1111/2017-06
 3043.88/3 - КотражаКотража2050/1   * не356-1111/2017-06
3044. 88/6 - КотражаКотража2046   * не356-1111/2017-06
3045. 88/7 - КотражаКотража2046   * не356-1111/2017-06
3046. 88/8 - КотражаКотража2046   * не356-1111/2017-06
3047. 88/4 - КотражаКотража2050/1   * не356-1111/2017-06
 3048.88/2 - КотражаКотража2050/1   * не356-1111/2017-06
3049. 75/1- Дљин Дљин2663     да356-1112/2017-06
3050.75 - Дљин  Дљин2663     да356-1112/2017-06
3051.75/2 - Дљин Дљин  2664/8    * да356-1112/2017-06
3052.73 - ДљинДљин2056/2   * не356-1113/2017-06
3053.71 - Дљин Дљин 2664/5     * да356-1114/2017-06
3054.71/1 - Дљин  Дљин2664/5   *   да356-1114/2017-06
3055. 71/2 - Дљин Дљин2664/5     да356-1114/2017-06
3056. 71/3 - Дљин Дљин2664/5     * да356-1114/2017-06
3057. 69/1 - ДљинДљин 2644/1   *   не 356-1115/2017-06
3058. 69/3 - ДљинДљин 2643, 2644/1    не 356-1115/2017-06
3059.69/5 - Дљин Дљин 2642/2      не356-1115/2017-06
3060.69/2 - Дљин Дљин 2644/1      не356-1115/2017-06
3061. 69 - ДљинДљин 2655     * не 356-1115/2017-06
3062.69/1 - Дљин Дљин 2654/3     * не 356-1115/2017-06
3063. 69/4 - ДљинДљин  2642/1    * не 356-1115/2017-06
 3064. 90 - Дљин Дљин2589/1   *    не356-1116/2017-06 
3065. 90/2 - Дљин Дљин 2589/1     * не 356-1116/2017-06 
3066. 90/3 - Дљин Дљин  2589/1    *  не 356-1116/2017-06
 3067. 90/4 - ДљинДљин 2589/1     * не  356-1116/2017-06
3068.77 - ДљинДљин2665/3 *   не356-1117/2017-06
3069.77/1 - ДљинДљин2665/3   * не356-1117/2017-06
3070.101/1 - ДљинДљин2141/5   * не356-1118/2017-06
3071.100 - Дљин Дљин 2602/1     * не356-1119/2017-06
3072.79/1 - ДљинДљин2671   * не 356-1120/2017-06
 3073.15/2 - Каона Каона 114   *   не 356-1121/2017-06 
3074.  15/5 - КаонаКоана 115/2     *  не356-1121/2017-06
3075.41/1 - КаонаКаона227/1 *   не356-1122/2017-06
3076.14 - КаонаКаона1550 *   не356-1123/2017-06
3077.69/1 - КаонаКаона1179 *   не356-1124/2017-06
3078.69/2 - КаонаКаона1179   * не356-1124/2017-06
3079.39 - КаонаКаона234/2 *   не356-1125/2017-06
3080. 65/1 - КаонаКаона 1618   *    не356-1126/2017-06
3081. 65 - КаонаКаона 1617/1, 1618     *  не356-1126/2017-06
3082. 70 - КаонаКаона 1607     не 356-1127/2017-06 
3083. 95/2 - ДљинДљин 2142/1     *  не 356-1128/2017-06
3084. 95 - Дљин Дљин2142/1      не356-1128/2017-06 
3085.95/1 - Дљин Дљин 2142/1     * не  356-1128/2017-06
3086.37/3 - Каона Каона 261/1     не 356-1129/2017-06 
3087.77/1 - Каона Каона  1689  *    не356-1130/2017-06
3088. 77 - КаонаКаона 1688/2      не356-1130/2017-06 
3089. 67/4 - ВучковицаВучковица 1449/1      не356-1131/2017-06 
3090. 67/1 - ВучковицаВучковица 1449/1     *  не356-1131/2017-06 
3091. 87 - ВучковицаВучковица 1856     не 356-1132/2017-06
3092. 79/1 - ВучковицаВучковица  1500    *  не356-1133/2017-06
3093. 79 - Вучковица Вучковица 1490    не 356-1133/2017-06 
3094. 220/1 - ЛучаниЛучани 2276   *   не 356-1134/2017-06
3095. 227 - ЛучаниЛучани 2307/1   *    не356-1135/2017-06
3096.92 - ДљинДљин2585   * не356-1136/2017-06
3097.92/1 - ДљинДљин2585   * не356-1136/2017-06
3098.92/2 - ДљинДљин2585   * не356-1136/2017-06
3099.88 - ДљинДљин2633 *   не356-1137/2017-06
3100.17 - ВучковицаВучковица540, 541/1 *   не356-1138/2017-06
3101.66/1 - ВучковицаВучковица1448/2 *   не356-1139/2017-06
3102.223/1 - ЛучаниЛучани2402/1   * да356-1140/2017-06
3103.219 - Лучани Лучани 2281/2   *   не 356-1141/2017-06
3104.219/1 - Лучани  Лучани2281/2      не356-1141/2017-06
3105.65/5 - КотражаКотража532 *   не356-1142/2017-06
3106.222 - ЛучаниЛучани2354/1   * не356-1143/2017-06
3107.222/1 - ЛучаниЛучани2354/1 *   не356-1143/2017-06
3108. 37 - Дљин Дљин3261    не 356-1144/2017-06 
3109. 57 - ДљинДљин  3266     не356-1145/2017-06 
3110.  57/1 - Дљин Дљин3267     * не 356-1145/2017-06 
 3111. 57/2 - ДљинДљин  3267    не 356-1145/2017-06 
 3110. 31 - ДљинДљин 3107, 3099     * не 356-1146/2017-06
3111. 34 - Дљин  Дљин3284/1   *   не 356-1147/2017-06 
3112.  33 - Дљин Дљин 3283    не 356-1148/2017-06 
 3113.94 - Дљин Дљин 2649/2      не356-1149/2017-06 
3114.94/3 - Дљин  Дљин2645/2     не 356-1149/2017-06
3115.  94/1 - ДљинДљин  2649/2    не 356-1149/2017-06 
3116. 94/2 - Дљин Дљин 2649/2     *  не356-1149/2017-06 
3117.226 - ЛучаниЛучани2280 *   не356-1150/2017-06
3118.226/1 - ЛучаниЛучани2280 *   не356-1150/2017-06
3119.225 - ЛучаниЛучани2308/1 *   не356-1151/2017-06
3120.225/1 - ЛучаниЛучани2308/1   * не356-1151/2017-06
3121.221 - ЛучаниЛучани2375   * не356-1152/2017-06
3122.13 - РтариРтари157 *   не356-1153/2017-06
3123.29 - РтариРтари1167 *   не356-1154/2017-06
3124.29/2 - РтариРтари1167   * не356-1154/2017-06
3125.18 - РтариРтари440 *   не356-1155/2017-06
3126.18/1 - РтариРтари441/2 *   не356-1155/2017-06
3127.30 - РтариРтари484 *   да356-1156/2017-06
3128.30/1 - РтариРтари484, 482   * да356-1156/2017-06
3129.30/2 - РтариРтари482   * да356-1156/2017-06
 3130. 33 - РтариРтари 472     да 356-1157/2017-06
3131. 33/1 - Ртари  Ртари472     * да 356-1157/2017-06
3132.  33/2 - Ртари Ртари 472    * да 356-1157/2017-06
3133.41 - РтариРтари378/2 *   не356-1158/2017-06
3134.41/1 - РтариРтари378/2 *   не356-1158/2017-06
3135.42/1 - РтариРтари378/2   * не356-1159/2017-06
3136.24 - ВластељицеВластељице828 *   не356-1160/2017-06
3137.37 - РтариРтари285/1 *   да356-1161/2017-06
3138.37/2 - РтариРтари285/1 *   да356-1161/2017-06
3139.37/1 - РтариРтари285/2   * да356-1161/2017-06
3140.38 - РтариРтари304 *   не356-1162/2017-06
3141.38/1 - РтариРтари304   * не356-1162/2017-06
3142.40 - РтариРтари308/3 *   не356-1163/2017-06
3143.2 - ЖивицаЖивица664   * не356-1164/2017-06
3144.61 - РтариРтари337 *   не356-1165/2017-06
3145.62/2 - РтариРтари340/2, 341/2 *   не356-1166/2017-06
3146.62 - РтариРтари340/2   * не356-1166/2017-06
3147.62/1 - РтариРтари341/2   * не356-1166/2017-06
3148.63 - РтариРтари340/1   * не356-1167/2017-06
3149.64 - РтариРтари341/1 *   не356-1168/2017-06
3150.64/1 - РтариРтари341/1   * не356-1168/2017-06
3151.57 - РтариРтари321/2   * не356-1169/2017-06
3152.65 - РтариРтари748 *   не356-1170/2017-06
3153.52/1 - РтариРтари379/1 *   не356-1171/2017-06
3154.52 - РтариРтари379/1 *   не356-1171/2017-06
3155.52/2 - РтариРтари313/5   * не356-1171/2017-06
3156.58 - РтариРтари146/1 *   не356-1172/2017-06
3157.56/1 - РтариРтари160 *   не356-1173/2017-06
3158.66 - РтариРтари749/3   * не356-1174/2017-06
3159.67 - РтариРтари354 *   не356-1175/2017-06
3160.67/1 - РтариРтари354   * не356-1175/2017-06
3161.68 - РтариРтари743 *   не356-1176/2017-06
 3162.69/1 - Ртари Ртари 731   *   не 356-1177/2017-06 
3163. 69 - Ртари  Ртари 731    не 356-1177/2017-06 
3164.  69/3 - РтариРтари  731    не 356-1177/2017-06 
3165.  69/4 - РтариРтари  731    *  не356-1177/2017-06
3166. 36 - КрстацКрстац 375/3   *    не356-1178/2017-06
3167.36/1 - Крстац Крстац 375/3     * не 356-1178/2017-06
3168.36/2 - Крстац Крстац 375/3     *  не356-1178/2017-06
3169.35 - КрстацКрстац375/1 *   да356-1179/2017-06
3170.35/1 - КрстацКрстац375/1   * да356-1179/2017-06
3171.35/3 - КрстацКрстац373/2   * да356-1179/2017-06
3172.35/4 - КрстацКрстац383 *   да356-1179/2017-06
3173.38 - КрстацКрстац173/2 *   не356-1180/2017-06
3174.38/1 - КрстацКрстац173/2   * не356-1180/2017-06
3175.38/2 - КрстацКрстац173/2   * не356-1180/2017-06
3176.39 - КрстацКрстац175 *   не356-1181/2017-06
3177.39/1 - Крстац  Крстац175     не356-1181/2017-06
3178. 50 - Ртари  Ртари392     не 356-1182/2017-06 
 3179. 51 - РтариРтари 383/3     не356-1183/2017-06 
3180.  51/1 - РтариРтари 383/3     не  356-1183/2017-06
3181.  51/3 - РтариРтари  383/3    * не  356-1183/2017-06
 3182.51/5 - Ртари Ртари 383/3      не356-1183/2017-06 
 3183. 25 - Властељице Властељице 829/2     не356-1184/2017-06
 3184.25/1 - Властељице  Властељице829/2     не 356-1184/2017-06 
 3185. 23 - Властељице Властељице828      не356-1185/2017-06 
3186.23/3 - Властељице Властељице  828     не356-1185/2017-06
3187. 23/2 - ВластељицеВластељице  828     не356-1185/2017-06
 3188. 23/1 - Властељице Властељице827     *  не356-1185/2017-06 
3189.60/1 - РтариРтари336 *   да356-1186/2017-06
3190.60/2 - РтариРтари336   * да356-1186/2017-06
3191.59 - РтариРтари335/2 *   не356-1187/2017-06
3192.59/2 - РтариРтари335/2   * не356-1187/2017-06
 3193. 48 - РтариРтари  270/2  *    не356-1188/2017-06
3194.  48/1 - РтариРтари  270/2    * не 356-1188/2017-06
3195.12 - КрстацКрстац87 *    не356-1189/2017-06
3196.12/1 - Крстац Крстац 87     не356-1189/2017-06
3197.11 - КрстацКрстац96 *   не356-1190/2017-06
3198.11/1 - КрстацКрстац96   * не356-1190/2017-06
3199.10 - Крстац  Крстац78/2     не 356-1191/2017-06 
3200. 10/2 - КрстацКрстац 78/2   *    не356-1191/2017-06 
3201.31 - ВластељицеВластељице582/1 *   не356-1192/2017-06
3202.31/2 - ВластељицеВластељице582/1 *   не356-1192/2017-06
3203.31/1 - ВластељицеВластељице582/12   * не356-1192/2017-06
 3204.114 - Пухово  Пухово1341/1   *   не 356-1193/2017-06
3205.  114/1 - ПуховоПухово  1341/1    не 356-1193/2017-06
 3206. 114/2 - ПуховоПухово 1341/1     не 356-1193/2017-06 
3207.37 - ВластељицеВластељице177 *   не356-1194/2017-06
3208.80 - ПуховоПухово97/1 *   не356-1195/2017-06
3209.80/1 - ПуховоПухово97/1 *   не356-1195/2017-06
3210.115 - ПуховоПухово1341/6 *   не356-1196/2017-06
3211. 110/3 -ПуховоПухово  1343/1  *    не356-1197/2017-06
3212.110 - Пухово  Пухово 1343/1    *  не356-1197/2017-06
3213.110/1 - Пухово Пухово 1343/1     * не 356-1197/2017-06
3214. 110/2 - Пухово Пухово1343/1      не356-1197/2017-06
3215.110/4 - Пухово Пухово  1343/1     не356-1197/2017-06
3216.63 - ПуховоПухово1111 *   не356-1198/2017-06
3217.63/1 - ПуховоПухово1111   * не356-1198/2017-06
3218.63/2 - ПуховоПухово1111   * не356-1198/2017-06
3219.63/3 - ПуховоПухово1111   * не356-1198/2017-06
3220.63/4 - ПуховоПухово1111   * не356-1198/2017-06
3221.64 - ПуховоПухово1113 *   не356-1199/2017-06
3222.64/1 - ПуховоПухово1113   * не356-1199/2017-06
3223.36 - Властељице Властељице  304    не356-1200/2017-06
3224.39 - ВластељицеВластељице338 *   не356-1201/2017-06
3225.35 - ВластељицеВластељице366 *   не356-1202/2017-06
3226.62 - КрстацКрстац359 *   не356-1203/2017-06
3227.62/1 - КрстацКрстац358/8   * не356-1203/2017-06
3228.62/2 - КрстацКрстац359   * не356-1203/2017-06
3229. 70 - КрстацКрстац 366   *    не356-1204/2017-06
3230. 70/1 - Крстац Крстац 366     не356-1204/2017-06
3231. 70/2 - КрстацКрстац  366  *    не356-1204/2017-06
3232. 70/3 - КрстацКрстац  366     не356-1204/2017-06
3233.70/4 - Крстац Крстац  366    * не 356-1204/2017-06
3234. 68 - КрстацКрстац 349/1   *   не356-1205/2017-06
3235.68/1 - Крстац Крстац 349/1     не356-1206/2017-06
3236. 68/2 - Крстац Крстац 349/1    * не356-1206/2017-06
3237.65 - КрстацКрстац412/6 *   не356-1207/2017-06
3238.59 - КрстацКрстац304 *   не356-1208/2017-06
3239.26 - КрстацКрстац178/3   * не356-1209/2017-06
3240.24 - КрстацКрстац188 *   не356-1210/2017-06
3241.24/1 - КрстацКрстац188   * не356-1210/2017-06
3242.24/2 - КрстацКрстац188   * не356-1210/2017-06
3243. 40 - Властељице Властељице 38/1      не 356-1211/2017-06
3244.  40/1 - Властељице Властељице38/1     *  не356-1211/2017-06 
 3245. 40/2 - Властељице Властељице38/1      не 356-1211/2017-06
3246. 43/2 - Властељице Властељице  40/1    не  356-1212/2017-06
 3247. 42 - ВластељицеВластељице 43/1   *    не356-1213/2017-06 
3248.  42/1 - ВластељицеВластељице 43/1      не 356-1213/2017-06
3249.  42/2 - ВластељицеВластељице 43/1     не  356-1213/2017-06
3250.  23 - Крстац Крстац177     не 356-1214/2017-06 
3251.44 - ВластељицеВластељице435 *   не356-1215/2017-06
3252.44/1 - ВластељицеВластељице435   * не356-1215/2017-06
 3253.57 - Доњи Дубац  Доњи Дубац 2090     не356-1216/2017-06 
3254.  57/3 - Доњи Дубац Доњи Дубац 2090    не  356-1216/2017-06
 3255. 57/4 - Доњи ДубацДоњи Дубац 2090     * не  356-1216/2017-06
 3256. 25 - Крстац Крстац185/2     не  356-1217/2017-06
 3257. 73 - КрстацКрстац  348/1  *   не 356-1218/2017-06 
3258.73/1 - Крстац  Крстац 348/1     не356-1218/2017-06
3259.73/2 - Крстац  Крстац348/1, 347/3      не356-1218/2017-06
3260.73/3 - Крстац Крстац  348/1    * не 356-1218/2017-06
3261.74 - КрстацКрстац348/4   * не356-1219/2017-06
3262. 64 - Властељице Властељице689     не 356-1220/2017-06 
3263. 64/1 - ВластељицеВластељице 689     *  не356-1220/2017-06 
3264.64/3 - Властељице Властељице  689    не 356-1220/2017-06 
3265. 64/2 - ВластељицеВластељице  690/1     не356-1220/2017-06 
3266. 65 - ВластељицеВластељице725/1 *   не356-1221/2017-06
3267. 65/1 - ВластељицеВластељице725/1 *   не356-1222/2017-06
3268. 65/2 - ВластељицеВластељице725/1   * не356-1222/2017-06
 3269.49 - ВластељицеВластељице347 *   не356-1223/2017-06
3270. 57 - ВластељицеВластељице1017 *   не356-1224/2017-06
 3271.58 - ВластељицеВластељице699/6 *   не356-1225/2017-06
 3272. 66 - Властељице Властељице725/6      не356-1226/2017-06 
3273. 66/1 - ВластељицеВластељице725/6   * не356-1226/2017-06
 3274.61 - ВластељицеВластељице699/1 *   не356-1227/2017-06
 3275.75 - КрстацКрстац348/5 *   не356-1228/2017-06
 3276.75/1 - КрстацКрстац348/2 *   не356-1228/2017-06
 3277.77 - Крстац Крстац 457/1  *    да 356-1229/2017-06
 3278.77/1 - Крстац  Крстац 457/1  *    да 356-1229/2017-06
 3279. 77/2 - КрстацКрстац  457/1    * да  356-1229/2017-06
 3280.79 - Крстац Крстац  422/2  *   не 356-1230/2017-06 
3281. 79/1 - Крстац Крстац 422/2      не356-1230/2017-06 
 3282.79/2 - Крстац Крстац 422/2     *  не356-1230/2017-06 
 3283. 79/3 - Крстац Крстац422/2      не 356-1230/2017-06
 3284. 66 - КрстацКрстац 408/1  * не 356-1231/2017-06
 3285. 66/1 - КрстацКрстац  408/1, 408/2 *не  356-1231/2017-06
 3286. 66/2 - Крстац Крстац408/1, 408/2 не  356-1231/2017-06
 3287. 67 - КрстацКрстац 407/3  *да  356-1232/2017-06
 3288.67/1 - Крстац  Крстац 407/3да  356-1232/2017-06
 3289. 67/2 - Крстац Крстац407/3 да 356-1232/2017-06 
 3290.81 - Крстац Крстац  413 *не 356-1233/2017-06 
3291. 81/1 - Крстац Крстац  414/1 не356-1233/2017-06 
3292.  82 - Крастац Крстац 345/2 * не356-1234/2017-06 
3293.82/1 - КрстацКрстац345/2*не356-1234/2017-06
3294.82/2 - КрстацКрстац347/2, 345/2*не356-1234/2017-06
3295.64 - КрстацКрстац412/1*не356-1235/2017-06
3296.61 - КрстацКрстац301* не356-1236/2017-06
3297.61/1 - КрстацКрстац301** не356-1236/2017-06
3298. 61/2 - Крстац Крстац 301 не356-1236/2017-06
3299.79 - ВластељицеВластељице226 *   не356-1237/2017-06
3300.79/1 - ВластељицеВластељице228   * не356-1237/2017-06
3301.75 - ВластељицеВластељице261 *   не356-1238/2017-06
3302.74 - ВластељицеВластељице241 *   не356-1239/2017-06
3303.73 - ВластељицеВластељице252 *   не356-1240/2017-06
3304.77/1 - ВластељицеВластељице255/1*не356-1241/2017-06
3305.77 - ВластељицеВластељице255/1*не356-1241/2017-06
3306.76 - ВластељицеВластељице258/1*не356-1242/2017-06
3307.76/1 - ВластељицеВластељице258/1*не356-1242/2017-06
3308.156 - ВучковицаВучковица1191*да356-1243/2017-06
3309.68 - ВластељицеВластељице963/4*не356-1244/2017-06
3310.70 - ВластељицеВластељице972*не356-1245/2017-06
3311.69 - ВластељицеВластељице965*не356-1246/2017-06
3312.69/1 - ВластељицеВластељице965*не356-1246/2017-06
3313.72 - ВластељицеВластељице967*не356-1247/2017-06
3314.72/1 - ВластељицеВластељице967*не356-1247/2017-06
3315.84/2 - ВластељицеВластељице511/1*не356-1248/2017-06
3316.84/5 - ВластељицеВластељице 511/1не356-1248/2017-06
3317.85 - ВластељицеВластељице512 *   не356-1249/2017-06
3318.86 - ВластељицеВластељице526/4 *   не356-1250/2017-06
3319.86/1 - ВластељицеВластељице526/4   * не356-1250/2017-06
3320.86/2 - ВластељицеВластељице526/4   * не356-1250/2017-06
3321.60 - КрстацКрстац302*не356-1251/2017-06
3322.56 - КрстацКрстац320/2* не356-1252/2017-06
3323. 56/1 - Крстац Крстац 320/2 *не 356-1252/2017-06
3324.9 - КрстацКрстац80/1 *   не356-1253/2017-06
3325.9/1 - КрстацКрстац80/1   * не356-1253/2017-06
3326.9/2 - КрстацКрстац80/1   * не356-1253/2017-06
3327.9/3 - КрстацКрстац80/1   * не356-1253/2017-06
3328.82 - ВлстељицеВластељице606/1 *   не356-1254/2017-06
3329.82/1 - ВластељицеВластељице605/3   * не356-1254/2017-06
3330.111/1 - ПуховоПухово1331 *   не356-1255/2017-06
3331.111/4 - ПуховоПухово1332 *   не356-1255/2017-06
3332.111 - ПуховоПухово1332   * не356-1255/2017-06
3333.111/2 - ПуховоПухово1331   * не356-1255/2017-06
3334.111/3 - ПуховоПухово1332   * не356-1255/2017-06
3335.8 - МилатовићиМилатовићи1985*не356-1256/2017-06
3336.71 - РтариРтари1/1*не356-1257/2017-06
3337. 73/2 - Ртари Ртари 132/1 *не356-1258/2017-06
3338. 73/1 - РтариРтари  132/1 *не356-1258/2017-06
3339.73/3 - Ртари Ртари  132/1 *не356-1258/2017-06
3340.73 - Ртари Ртари  132/1не356-1258/2017-06
3341.93 - ВластељицеВластељице734/1 *   не356-1259/2017-06
3342.93/2 - ВластељицеВластељице734/1   * не356-1259/2017-06
3343.93/3 - ВластељицеВластељице734/1   * не356-1259/2017-06
3344.93/1 - ВластељицеВластељице734/1   * не356-1259/2017-06
3345.93/4 - ВластељицеВластељице734/1   * не356-1259/2017-06
3346.14 - ЂераћЂераћ305   * не356-1260/2017-06
3347.75/1 - РтариРтари2/2 *   не356-1261/2017-06
3348.74 - РтариРтари32/24  *   не356-1262/2017-06
3349.74/1 - РтариРтари32/2   * не356-1262/2017-06
3350.84 - РтариРтари22 *   не356-1263/2017-06
3351.87 - РтариРтари707/4 *   не356-1264/2017-06
3352.23 - ЂераћЂераћ308   * не356-1265/2017-06
3353.86/1 - РтариРтари775 *   не356-1266/2017-06
3354.26 - ТијањеТијање457 *   не356-1267/2017-06
3355.15 - ТијањеТијање81/1 *   не356-1268/2017-06
3356.16 - ТијањеТијање863 *   не356-1269/2017-06
3357.25 - ТијањеТијање452 *   не356-1270/2017-06
3358.21 - ТијањеТијање385 *   не356-1271/2017-06
3359.21/3 - ТијањеТијање385 *   не356-1271/2017-06
3360.21/4 - ТијањеТијање385   * не356-1271/2017-06
3361.21/5 - ТијањеТијање385   * не356-1271/2017-06
3362.89 - РтариРтари722 *   не356-1272/2017-06
3363.82/1 - РтариРтари52   * не356-1273/2017-06
3364.79 - РтариРтари61/1 *   не356-1274/2017-06
3365.79/1 - РтариРтари61/1 *   не356-1274/2017-06
3366.79/3 - РтариРтари61/1   * не356-1274/2017-06
3367.77 - РтариРтари95 *   не356-1275/2017-06
3368.24 - ЂераћЂераћ379   * не356-1276/2017-06
3369.88 - РтариРтари710/2   * не356-1277/2017-06
3370.78 - РтариРтари93/1 *   не356-1278/2017-06
3371.78/1 - РтариРтари93/1 *   не356-1278/2017-06
3372.78/3 - РтариРтари93/1   * не356-1278/2017-06
3373.32 - ГрабГраб995 *   не356-1279/2017-06
3374.157 - ГрабГраб995   * не356-1279+1/2017-06
3375.30 - ГрабГраб1027/2не356-1280/2017-06
3376.27 - ГрабГраб1001/1*не356-1281/2017-06
3377.153 - ГрабГраб1001/1   * не356-1281+1/2017-06
3378.28 - ГрабГраб1083/2*не356-1282/2017-06
3379.28/1 - ГрабГраб1083/1*не356-1282/2017-06
3380.62 - ГрабГраб1345*не356-1283/2017-06
3381.61 - ГрабГраб1342*не356-1284/2017-06
3382.181 - ГрабГраб1342   * не356-1284+1/2017-06
3383.66 - ГрабГраб1355*не356-1285/2017-06
3384.63/1 - ГрабГраб1347/3*не356-1286/2017-06
3385.54 - ГрабГраб1307/4*не356-1287/2017-06
3386.70 - ГрабГраб1218, 1225/2*не356-1288/2017-06
3387.45 - ГрабГраб1255/2*не356-1289/2017-06
3388.48 - ГрабГраб1275*не356-1290/2017-06
3389.49 - ГрабГраб1284 *   не356-1291/2017-06
3390.60 - ГрабГраб1342 *   не356-1292/2017-06
3391.175 - ГрабГраб1308/1   * да356-1293/2017-06
3392.51 - ГрабГраб1308/1 *   да356-1293/2017-06
3393.42 - ГрабГраб1218 *   не356-1294/2017-06
3394.166/2 - ГрабГраб1218   * не356-1294+1/2017-06
3395.40 - ГрабГраб1213/3     не356-1295/2017-06
3396.39 - ГрабГраб1212/1 *   не356-1296/2017-06
3397.38 - ГрабГраб1220/2 *   да356-1297/2017-06
3398.37 - ГрабГраб1234 *   не356-1298/2017-06
3399.56/1 - ГрабГраб1310/3 *   не356-1299/2017-06
3400.180 - ГрабГраб1310/3   * не356-1299+1/2017-06
3401.190 - ГрабГраб1440   * не 356-1300/2017-06
3402.180 - ГрабГраб1318/1   * не356-1301/2017-06
3403.179 - ГрабГраб1310/1   * не356-1302/2017-06
3404.185 - ГрабГраб1356   * да356-1303/2017-06
3405.160/2 - ГрабГраб1221, 1212/2   * не356-1304/2017-06
3406.160 - ГрабГраб1221, 1212/2   * не356-1304/2017-06
3407.167 - ГрабГраб1254/1   * не356-1305/2017-06
3408.178 - ГрабГраб1307/4   * не356-1306/2017-06
3409.178/1 - ГрабГраб1307/4   * не356-1306/2017-06
3410.119 - ГрабГраб1200/2 *   не356-1307/2017-06
3411.116 - ГрабГраб442/1 *   да356-1308/2017-06
3412.128 - ГрабГраб1765 *   не356-1309/2017-06
3413.129 - ГрабГраб1766/2 *   не356-1310/2017-06
3414.124 - ГрабГраб1588/2*не356-1311/2017-06
3415.123 - ГрабГраб1588/1*не356-1312/2017-06
3416.107 - ГрабГраб433/2*не356-1313/2017-06
3417.199 - ГрабГраб433/2*не356-1313+1/2017-06
3418.199/1 - ГрабГраб433/2*не356-1313+1/2017-06
 213 - ГрабГраб433/2 *   не356-1313+2/2017-06
3419.149 - ГрабГраб969*не356-1314/2017-06
3420.156 - ГрабГраб1027/1, 1027/2*не356-1315/2017-06
3421.93 - ГрабГраб840/1**не356-1316/2017-06
3422.152/3 - ГрабГраб978   * не356-1317/2017-06
3423.152/5 - ГрабГраб978   * не356-1317/2017-06
3424.151/6 - ГрабГраб979/2 *   не356-1318/2017-06
3425.151/3 - ГрабГраб979/2   * не356-1318/2017-06
3426.151/4 - ГрабГраб979/2   * не356-1318/2017-06
3427.151/7 - ГрабГраб979/2   * не356-1318/2017-06
3428.84 - КрстацКрстац246/2 *   не356-1319/2017-06
3429.84/1 - КрстацКрстац247/1   * не356-1319/2017-06
3430.142 - ГучаГуча5028, 1028/4   * не356-1320/2017-06
3431.3/5 - ГорачићиГорачићи3790*да356-1321/2017-06
3432.3/4 - ГорачићиГорачићи3790*да356-1321/2017-06
3433.3/2 - ГорачићиГорачићи3790*да356-1321/2017-06
3434.3/3 - ГорачићиГорачићи3790*да356-1321/2017-06
3435.3 - ГорачићиГорачићи3790*да356-1321/2017-06
3436.3/1 - ГорачићиГорачићи3790*да356-1321/2017-06
3437.133 - ГрабГраб111/6*не356-1322/2017-06
3438.134 - ГрабГраб103/4*не356-1323/2017-06
3439.135 - ГрабГраб103/1*не356-1324/2017-06
3440.136 - ГрабГраб16/5 *   да356-1325/2017-06
3441.136/1 - ГрабГраб16/5 *   да356-1325/2017-06
3442.132 - ГрабГраб120/2  *  не356-1326/2017-06
3443.131 - ГрабГраб1769/1 *   не356-1327/2017-06
3444.127 - ГрабГраб1713/1, 1713/2 *   не356-1328/2017-06
3445.121 - ГрабГраб1172/2 *   не356-1329/2017-06
3446.86/1 - ГрабГраб931*не356-1330/2017-06
3447.205 - ГрабГраб931*не356-1330+1/2017-06
3448.174 - ГрабГраб1293*не356-1331/2017-06
3449.174/1 - ГрабГраб1294*не356-1331/2017-06
3450.113 - ГрабГраб385*не356-1332/2017-06
3451.110 - ГрабГраб411*не356-1333/2017-06
3452.114 - ГрабГраб353*не356-1334/2017-06
3453.158 - ГрабГраб997   * да356-1335/2017-06
3454.94 - ГрабГраб844/1 *   не356-1336/2017-06
 208 - ГрабГраб844/1   * не356-1336+1/2017-06
 208/1 - ГрабГраб844/1   * не356-1336+1/2017-06
3455.137 - ГрабГраб16/4 *   не356-1337/2017-06
3456.137/1 - ГрабГраб15/2   * не356-1337/2017-06
3457.96 - ГрабГраб1187/3 *   не356-1338/2017-06
3458.99 - ГрабГраб1190/3 *   не356-1339/2017-06
3459.98 - ГрабГраб1186/2 *   не356-1340/2017-06
3460.97 - ГрабГраб1187/1 *   не356-1341/2017-06
3461.73 - ГрабГраб941/1 *   не356-1342/2017-06
3462.85 - ГрабГраб864/3 *   не356-1343/2017-06
3463.84 - ГрабГраб864/2 *   не356-1344/2017-06
3464.79 - ГрабГраб713/1 *   не356-1345/2017-06
3465.91 - ГрабГраб817 *   не356-1346/2017-06
3466.211 - ГрабГраб1720/1   * не356-1347/2017-06
3467.195/1 - ГрабГраб1190/4   * не356-1348/2017-06
3468.209 - ГрабГраб844/2   * не356-1349/2017-06
3469.92 - ГрабГраб840/2 *   не356-1350/2017-06
3470.  191 - ГрабГраб 744 *не  356-1351/2017-06
 3471.191/1 - Граб  Граб744  *не  356-1351/2017-06
3472. 72 - Граб  Граб743  не 356-1352/2017-06
3473. 78 - Граб  Граб707  * * не 356-1353/2017-06
 3474. 207 - ГрабГраб 871/2 не  356-1354/2017-06
3475. 105 - Граб  Граб433/3  *не 356-1355/2017-06 
 3476. 202 - ГрабГраб 713/3  не356-1356/2017-06 
 3477. 197 - ГрабГраб  438/2, 438/1 *не  356-1357/2017-06
 3478. 201 - Граб Граб 419 не356-1358/2017-06 
 3479.201/1 - Граб  Граб 418 не 356-1358/2017-06
 3480. 31/1 - Лис Лис458/1  * не356-1359/2017-06 
 3481. 31 - ЛисЛис 458/1  не356-1359/2017-06 
 3482. 210 - Граб Граб1765  *не 356-1360/2017-06 
 3483. 204 - ГрабГраб  912/7 *не 356-1361/2017-06 
3484.  194 - Граб Граб 547/2 *да 356-1362/2017-06 
3485.212 - ГрабГраб502/1*да356-1362/2017-06
3486.212/1 - ГрабГраб549/2*да356-1362/2017-06
3487.212/2Граб549/2*да356-1362/2017-06
3488. 88/1 - Граб Граб 909/2 * *не 356-1363/2017-06
3489.206 - ГрабГраб919, 920*не356-1364/2017-06
3490.206/1 - ГрабГраб919*не356-1364/2017-06
3491.100 - ГрабГраб858*не356-1365/2017-06
3492.75 - ГрабГраб748 *   не356-1366/2017-06
3493.77 - ГрабГраб694/1 *   не356-1367/2017-06
3494.83 - ГрабГраб922 *   да356-1368/2017-06
3495.87 - ГрабГраб910 *   не356-1369/2017-06
3496.46 - ЛисЛис695 *   не356-1370/2017-06
3497.46/1 - ЛисЛис695   * не356-1370/2017-06
3498.25 - Лис  Лис 464/2 не356-1371/2017-06 
3499. 25/1 - ЛисЛис  464/2не 356-1371/2017-06 
3500.35 - ЛисЛис481/1  *не356-1372/2017-06
3501. 35/1 - ЛисЛис  481/1не356-1372/2017-06
3502.35/2 - Лис  Лис481/1  *не356-1372/2017-06
3503.36 - ЛисЛис480/1*не356-1373/2017-06
3504.43 - ЛисЛис479/3*не356-1373/2017-06
3505.44 - ЛисЛис689/2*не356-1373/2017-06
3506.45 - ЛисЛис480/2*не356-1374/2017-06
3507.45/1 - ЛисЛис480/2*не356-1374/2017-06
3508.45/2 - ЛисЛис480/2*не356-1374/2017-06
3509.41/2 - Лис Лис 692/1  не356-1375/2017-06
3510.28 - ЛисЛис466/3, 465/2   * не356-1376/2017-06
3511.27 - ЛисЛис465/2 *   не356-1377/2017-06
3512.27/1 - ЛисЛис465/2   * не356-1377/2017-06
3513.26 - ЛисЛис465/4 * * да356-1378/2017-06
3514.13/1 - ЛисЛис459/2 *   не356-1379/2017-06
3515.13/2 - ЛисЛис459/2   * не356-1379/2017-06
3516.15 - ЛисЛис462 *   не356-1380/2017-06
3517.15/1 - ЛисЛис462   * не356-1380/2017-06
3518.18 - ЛисЛис456*да356-1381/2017-06
3519.20/1 - ЛисЛис476/1*не356-1382/2017-06
3520.24 - ЛисЛис440/1*не356-1383/2017-06
3521.24/4 - ЛисЛис440/1*не356-1383/2017-06
3522.1 - ТурицаТурица2053*не356-1384/2017-06
3523.147 - ГучаГуча3340, 3341*не356-1385/2017-06
3524.146 - ГучаГуча4595/1*не356-1386/2017-06
3525. 27 - ТијањеТијање 1048  *