joomlarulit.com
 ЗВАНИЧНА ИНТЕРНЕТ ПРЕЗЕНТАЦИЈА ОПШТИНЕ ЛУЧАНИ - ZVANIČNA INTERNET PREZENTACIJA OPŠTINE LUČANI - THE OFFICIAL INTERNET PRESENTATION OF THE MUNICIPALITY OF LUČANI

 zbirni popisni list baner

Попис незаконито изграђених објеката
ЗБИРНИ ПОПИСНИ ЛИСТ

OПШТИНА ЛУЧАНИ

Редни
број

Број 
пописног листа

Катастарска 
општина

Катастарска 
парцела

Улица и број

Намена објекта

Подношен захтев за легализацију по ранијем закону

Број предмета у коме се води поступак пред грађевинском инспекцијом

Стамбени

Пословни

Помоћни

Подземни водови

4001.211/1 - Горња КраварицаГорња Краварица1160/1 *   да356-30/2018-06
4002.211 - Горња КраварицаГорња Краварица1160/1, 1151/1, 1158   * да356-30/2018-06
4003.211/3 - Горња КраварицаГорња Краварица1160/1, 1151/1, 1158   * да356-30/2018-06
4004.196 - Горња КраварицаГорња Краварица2513*не356-31/2018-06
4005.196/1 - Горња КраварицаГорња Краварица2513*не356-31/2018-06
4006.196/3 - Горња КраварицаГорња Краварица2514*не356-31/2018-06
4007.174 - Горња КраварицаГорња Краварица2479*не356-32/2018-06
4008.174/1 - Горња КраварицаГорња Краварица2479*не356-32/2018-06
4009.186 - Горња КраварицаГорња Краварица2518*не356-33/2018-06
4010.122 - Доња КраварицаДоња Краварица1137/1*не356-34/2018-06
4011.122/2 - Доња КраварицаДоња Краварица1136/6*не356-34/2018-06
4012.123 - Доња КраварицаДоња Краварица1136/4*не356-35/2018-06
4013.137 - Доња КраварицаДоња Краварица1212/2*не356-36/2018-06
4014.137/1 - Доња КраварицаДоња Краварица1212/2*не356-36/2018-06
4015.137/2 - Доња КраварицаДоња Краварица1213/2*не356-36/2018-06
4016.137/3 - Доња КраварицаДоња Краварица1213/2*не356-36/2018-06
4017.129 - Доња КраварицаДоња Краварица1099*не356-37/2018-06
4018.129/3 - Доња КраварицаДоња Краварица1099*не356-37/2018-06
4019.129/5 - Доња КраварицаДоња Краварица1176/1*не356-37/2018-06
4020. 128 - Доња Краварица Доња Краварица 1156/3, 1156/1 *не  356-38/2018-06
4021. 128/3 - Доња Краварица Доња Краварица1156/1, 1156/3 не  356-38/2018-06
4022. 128/4 - Доња КраварицаДоња Краварица 1156/1 не  356-38/2018-06
4023.115 - Доња КраварицаДоња Краварица1080 *   не356-39/2018-06
4024.115/1 - Доња КраварицаДоња Краварица1080   * не356-39/2018-06
4025.116 - Доња КраварицаДоња Краварица1044 *   не356-40/2018-06
4026.118 - Доња КраварицаДоња Краварица1031*не356-41/2018-06
4027.118/2 - Доња КраварицаДоња Краварица1030*не356-41/2018-06
4028.135 - КрстацКрстац469/1*не356-42/2018-06
4029.135/1 - КрстацКрстац469/1*не356-42/2018-06
4030.135/2 - КрстацКрстац469/2, 469/1*не356-42/2018-06
4031.134 - КрстацКрстац469/2*не356-43/2018-06
4032.128 - КрстацКрстац476/1*не356-44/2018-06
4033.129 - КрстацКрстац475*не356-45/2018-06
4044.129/1 - КрстацКрстац475*не356-45/2018-06
4045.133 - КрстацКрстац470*не356-46/2018-06
4046.131 - КрстацКрстац477*не356-47/2018-06
4047.131/1 - КрстацКрстац477*не356-47/2018-06
4048.130 - КрстацКрстац478*не356-48/2018-06
4049.130/2 - КрстацКрстац478*не356-48/2018-06
4050.127 - КрстацКрстац479*не356-49/2018-06
4051.127/1 - КрстацКрстац479*не356-49/2018-06
4052.127/2 - КрстацКрстац482/2*не356-49/2018-06
4053.147/2 - ДљинДљин1044   * не356-50/2018-06
4054.137 - КрстацКрстац468/1 *   не356-51/2018-06
4055.132 - КрстацКрстац474 *   не356-52/2018-06
4056.132/1 - КрстацКрстац474   * не356-52/2018-06
4057.126 - КрстацКрстац679/1 *   не356-53/2018-06
4058.173/1 - ДљинДљин1118   * не356-54/2018-06
4059.173 - ДљинДљин1118 *   не356-54/2018-06
4060.145 - ДљинДљин1205, 1204 *   не356-55/2018-06
4061.145/1 - ДљинДљин1201   * не356-55/2018-06
4062.145/2 - ДљинДљин1205   * не356-55/2018-06
4063.145/3 - ДљинДљин1205   * не356-55/2018-06
4064.158 - ДљинДљин2317/1 *   не356-56/2018-06
4065.175 - ДљинДљин1198 *   не356-57/2018-06
4066.167 - ДљинДљин313 *   не356-58/2018-06
4067.161/1 - ДљинДљин318/1 * * не356-59/2018-06
4068.161/3 - ДљинДљин318/1   * не356-59/2018-06
4069.159/1 - ДљинДљин322 *   не356-60/2018-06
4070.160 - ДљинДљин477*не356-61/2018-06
4071.156/1 - ДљинДљин479/1*не356-62/2018-06
4072.166/1 - ДљинДљин314*не356-63/2018-06
4073.139 - КрстацКрстац674/2*не356-64/2018-06
4074.139/1 - КрстацКрстац674/2*не356-64/2018-06
4075.143 - ДљинДљин496*не356-65/2018-06
4076.141 - ДљинДљин1088*не356-66/2018-06
4077.141/1 - ДљинДљин1088*не356-66/2018-06
4078.141/2 - ДљинДљин1088*не356-66/2018-06
4079.141/3 - ДљинДљин1088*не356-66/2018-06
4080.141/4 - ДљинДљин1088*не356-66/2018-06
4081.141/5 - ДљинДљин1088*не356-66/2018-06
4082.139/1 - ДљинДљин1094*не356-67/2018-06
4083.139 - ДљинДљин1094*не356-67/2018-06
4084.139/2 - ДљинДљин1096/2*не356-67/2018-06
4085.150 - ДљинДљин483/2*не356-68/2018-06
4086.150/1 - ДљинДљин483/2*не356-68/2018-06
4087.150/2 - ДљинДљин483/2*не356-68/2018-06
4088.150/3 - ДљинДљин483/2*не356-68/2018-06
4089.150/4 - ДљинДљин483/2*не356-68/2018-06
4090.146 - ДљинДљин490*не356-69/2018-06
4091.152 - ДљинДљин483/1*не356-70/2018-06
4092.152/1 - ДљинДљин483/1*не356-70/2018-06
4093.152/2 - ДљинДљин483/1*не356-70/2018-06
4094.177/1 - ДљинДљин1049 *   не356-71/2018-06
4095.177 - ДљинДљин1049   * не356-71/2018-06
4096.177/2 - ДљинДљин1049   * не356-71/2018-06
4097.154 - ДљинДљин1047 *   не356-72/2018-06
4098.154/1 - ДљинДљин1047 *   не356-72/2018-06
4099.154/3 - ДљинДљин1047   * не356-72/2018-06
4100.213/3 - Горња КраварицаГорња Краварица2560/4   * не356-73/2018-06
4101.215 - Горња КраварицаГорња Краварица2560/2 *   не356-74/2018-06
4102.215/2 - Горња КраварицаГорња Краварица2560/2   * не356-74/2018-06
4103.215/3 - Горња КраварицаГорња Краварица2560/2   * не356-74/2018-06
4104.215/4 - Горња КраварицаГорња Краварица2560   * не356-74/2018-06
4105.215/5 - Горња КраварицаГорња Краварица2560   * не356-74/2018-06
4106.125 - КрстацКрстац680/5 *   да356-75/2018-06
4107.125/1 - КрстацКрстац680/5   * да356-75/2018-06
4108.125/2 - КрстацКрстац680/5   * да356-75/2018-06
4109.168/1 - ДљинДљин310 *   не356-76/2018-06
4110.142 - ДљинДљин1065 *   не356-77/2018-06
4111.171 - ДљинДљин299 *   не356-78/2018-06
4112.171/1 - ДљинДљин299   * не356-78/2018-06
4113.138 - КрстацКрстац673/1, 675 *   не356-79/2018-06
4114.138/1 - КрстацКрстац673/1   * не356-79/2018-06
4115.178 - ДљинДљин869 * * не356-80/2018-06
4116.178/1 - ДљинДљин870/1   * не356-80/2018-06
4117.136 -КрстацКрстац471*не356-81/2018-06
4118.146 - Крстац Крстац  650/1 *не 356-82/2018-06 
4119. 146/1 - Крстац Крстац650/1  * не356-82/2018-06 
4120. 144 - Крстац Крстац651/2 не  356-83/2018-06
4121. 144/1 - Крстац Крстац 651/2 *не  356-83/2018-06
4122. 143 - Крстац Крстац 644/2 *не  356-84/2018-06
4123. 141 - Крстац Крстац649/1  * не356-85/2018-06 
4124. 141/1 - Крстац Крстац649/1  не 356-85/2018-06
4125. 147 - Крстац Крстац881  не356-86/2018-06 
4126.147/2 - Крстац  Крстац 881 не 356-86/2018-06
4127.149 - Крстац  Крстац883/2  не 356-87/2018-06
4128. 149/1 - Крстац Крстац883/2  * не356-87/2018-06 
4129. 148 - КрстацКрстац 883/1  не356-88/2018-06 
4130.152 - Крстац  Крстац 622/1не 356-89/2018-06 
4131.152/1 - Крстац  Крстац622/1 не  356-89/2018-06
4132. 152/2 - Крстац Крстац 622/1 *не  356-89/2018-06
4133. 152/3 - Крстац Крстац 622/1 *не 356-89/2018-06 
4134.152/4 - Крстац  Крстац 622/1 * не356-89/2018-06 
4135. 168 - КрстацКрстац 605/2не  356-90/2018-06
4136. 168/1 - КрстацКрстац  605/2не  356-90/2018-06
4137. 158 - Крстац Крстац885/2 не  356-91/2018-06
4138. 158/1 - КрстацКрстац 885/2 не  356-91/2018-06
4139. 157 - КрстацКрстац  1201/1 * не 356-92/2018-06
4140. 157/1 - Крстац Крстац 1201/4 не356-92/2018-06 
4141. 157/2 - Крстац Крстац 1201/1 не356-92/2018-06 
4142. 157/3 - КрстацКрстац  1201/1 * не356-92/2018-06 
4143. 154 - Крстац Крстац 637/1не  356-93/2018-06
4144. 154/1 - Крстац Крстац637/1 не  356-93/2018-06
4145. 154/2 - КрстацКрстац 637/1  не356-93/2018-06 
4146. 156 - Крстац Крстац1201/2 не 356-94/2018-06 
4147.150- Крстац Крстац  890/3 не356-95/2018-06 
4148. 167 - Крстац Крстац 601/1 не356-96/2018-06 
4149. 166 - КрстацКрстац  629/1не  356-97/2018-06
4150. 166/2 - КрстацКрстац 629/1  * не 356-97/2018-06
4151.166/3 - КрстацКрстац629/1*не356-97/2018-06
4152.165 - КрстацКрстац630/2*не356-98/2018-06
4153.165/1 - КрстацКрстац630/2*не356-98/2018-06
4154.164 - КрстацКрстац630/1*не356-99/2018-06
4155.164/2 - КрстацКрстац630/1*не356-99/2018-06
4156.151 - КрстацКрстац646*не356-100/2018-06
4157.163 - КрстацКрстац632/1*не356-101/2018-06
4158.163/1 - КрстацКрстац599/1*не356-101/2018-06
4159.163/2 - КрстацКрстац600/1*не356-101/2018-06
4160.163/4 - КрстацКрстац631/1*не356-101/2018-06
4161.162 - КрстацКрстац633/1*не356-102/2018-06
4162.162/1 - КрстацКрстац598/1*не356-102/2018-06
4163.153/1 - КрстацКрстац617/3*не356-103/2018-06
4164. 159 - Крстац Крстац 636/1не 356-104/2018-06
4165. 159/1 - КрстацКрстац  636/1не 356-104/2018-06
4166. 159/2 - Крстац Крстац 635не 356-104/2018-06
4167.160 - КрстацКрстац636/1*не356-105/2018-06
4168.160/1 - КрстацКрстац636/1*не356-105/2018-06
4169.155 - КрстацКрстац893*не356-106/2018-06
4170.155/3 - КрстацКрстац893*не356-106/2018-06
4171.193 - КрстацКрстац1206/1*не356-107/2018-06
4172.193/1 - КрстацКрстац1206/1*не356-107/2018-06
4173.193/2 - КрстацКрстац1206/1*не356-107/2018-06
4174.186 - КрстацКрстац1208/1*не356-108/2018-06
4175.186/1 - КрстацКрстац1208/1*не356-108/2018-06
4176.181 - КрстацКрстац1258*не356-109/2018-06
4177.181/2 - КрстацКрстац1257/1*не356-109/2018-06
4178.180 - КрстацКрстац1264*не356-110/2018-06
4179.179 - КрстацКрстац1213*не356-111/2018-06
4180.179/1 - КрстацКрстац1213*не356-111/2018-06
4181.179/3 - КрстацКрстац1213*не356-111/2018-06
4182.179/2 - КрстацКрстац1213*не356-111/2018-06
4183.174 - КрстацКрстац1209/3*не356-112/2018-06
4184.174/1 - КрстацКрстац1209/3*не356-112/2018-06
 4185. 173 - Крстац Крстац1209/1  * не356-113/2018-06 
4186.172 - КрстацКрстац1205/1*не356-114/2018-06
4187.172/2 - КрстацКрстац1205/1*не356-114/2018-06
 4188. 169 - КрстацКрстац  627/2 * да356-115/2018-06 
4189.169/1 - КрстацКрстац627/2*да356-115/2018-06
4190.169/2 - КрстацКрстац627/1*да356-115/2018-06
4191. 171 - КрстацКрстац  1205/4 *не356-116/2018-06
4192. 171/2 - КрстацКрстац 638  * не356-116/2018-06
4193.176 - КрстацКрстац1216/1*не356-117/2018-06
4194.176/1 - КрстацКрстац1216/1*не356-117/2018-06
4195.178 - КрстацКрстац1215/1*не356-118/2018-06
4196.178/1 - КрстацКрстац1212/2*не356-118/2018-06
4197.177 - КрстацКрстац890/1*не356-119/2018-06
4198.177/1 - КрстацКрстац890/1*не356-119/2018-06
4199.177/2 - КрстацКрстац890/1*не356-119/2018-06
4200.170 - КрстацКрстац894/1*не356-120/2018-06
4201.170/1 - КрстацКрстац894/1*не356-120/2018-06
4202.170/2 - КрстацКрстац894/1*не356-120/2018-06
4203.170/3 - КрстацКрстац894/1*не356-120/2018-06
 248/1 - КрстацКрстац900/1   * не356-120+1/2018-06
4204.175 - КрстацКрстац1214* не356-121/2018-06
4205.175/1 - КрстацКрстац1214* не356-121/2018-06
4206.175/2 - КрстацКрстац1214* не356-121/2018-06
4207. 175/3 - КрстацКрстац 1214  *не 356-121/2018-06
4208.201/1 - КрстацКрстац451/2*не356-122/2018-06
4209.201/3 - КрстацКрстац451/2*не356-122/2018-06
4210.201/4 - КрстацКрстац450/2, 451/2*не356-122/2018-06
4211.195 - КрстацКрстац428*не356-123/2018-06
4212.196 - КрстацКрстац439*не356-124/2018-06
4213.198 - КрстацКрстац434/2*не356-125/2018-06
4214.198/1 - КрстацКрстац434/2*не356-125/2018-06
4215.198/2 - КрстацКрстац434/2, 435*не356-125/2018-06
4216.198/3 - КрстацКрстац437/2*не356-125/2018-06
4217.198/4 - КрстацКрстац437/2*не356-125/2018-06
4218.197 - КрстацКрстац438 *   не356-126/2018-06
4219.202 - КрстацКрстац685   * не356-127/2018-06
4220.203 - КрстацКрстац689/2 *   не356-128/2018-06
4221.203/1 - КрстацКрстац689/2, 689/3   * не356-128/2018-06
4222.203/3 - КрстацКрстац689/2   * не356-128/2018-06
4223.204 - КрстацКрстац689/1 *   не356-129/2018-06
4224.207 - КрстацКрстац708 *   не356-130/2018-06
4225.207/1 - КрстацКрстац708   * не356-130/2018-06
 4226.221 - Крстац Крстац  669 * да 356-131/2018-06
 4227.  221/1 - Крстац Крстац 671/1да 356-131/2018-06
 4228. 221/2 - Крстац Крстац 670, 671/1да  356-131/2018-06
 4229. 221/3 - КрстацКрстац 668 да  356-131/2018-06
 4230. 221/4 - КрстацКрстац 671/1  *да 356-131/2018-06 
 4231. 221/5 - Крстац Крстац668  да 356-131/2018-06
4232.75 - Доњи ДубацДоњи Дубац1885, 1884*не356-132/2018-06
4233.75/1 - Доњи ДубацДоњи Дубац1884*не356-132/2018-06
4234.75/2 - Доњи ДубацДоњи Дубац1798*не356-132/2018-06
4235.75/3 - Доњи ДубацДоњи Дубац1799*не356-132/2018-06
4236.74/3 - Доњи ДубацДоњи Дубац1877*не356-133/2018-06
4237.73/7 - Доњи ДубацДоњи Дубац1875, 1874*не356-134/2018-06
4238.71 - Доњи ДубацДоњи Дубац1594*не356-135/2018-06
4239.70/2 - Доњи ДубацДоњи Дубац1588*не356-136/2018-06
4240.70 - Доњи ДубацДоњи Дубац1590*не356-136/2018-06
4241.70/1 - Доњи ДубацДоњи Дубац1586*не356-136/2018-06
4242. 69/4 - Доњи Дубац Доњи Дубац 2297 * не 356-137/2018-06
4243.69 - Доњи ДубацДоњи Дубац  2300 не 356-137/2018-06
4244. 69/1 - Доњи Дубац Доњи Дубац  2298 *не  356-137/2018-06
 4245. 69/2 - Доњи ДубацДоњи Дубац  2300 * не 356-137/2018-06
 4246.69/3 - Доњи Дубац Доњи Дубац 2299  не356-137/2018-06 
4247.77 - Доњи ДубацДоњи Дубац1877 *   не356-138/2018-06
4248.77/2 - Доњи ДубацДоњи Дубац1877   * не356-138/2018-06
4249.78/1 - Доњи ДубацДоњи Дубац1832/2 *   не356-139/2018-06
4250.78 - Доњи ДубацДоњи Дубац1832/2   * не356-139/2018-06
4251.78/2 - Доњи ДубацДоњи Дубац1832/2   * не356-139/2018-06
4252.80 - Доњи ДубацДоњи Дубац1593   * не356-140/2018-06
4253. 84/1 - Доњи Дубац Доњи Дубац1048  *не 356-141/2018-06 
4254.84 - Доњи Дубац  Доњи Дубац1049  *не  356-141/2018-06
4255. 82/1 - Доњи ДубацДоњи Дубац 996 не  356-142/2018-06
4256. 82 - Доњи Дубац Доњи Дубац995  *не 356-142/2018-06 
4257. 93/1 - Доњи Дубац Доњи Дубац 1005 * не356-143/2018-06 
4258. 93 - Доњи ДубацДоњи Дубац  1005 *не  356-143/2018-06
4259.92 - Доњи Дубац  Доњи Дубац 987 *не 356-144/2018-06 
4260. 92/1 - Доњи ДубацДоњи Дубац 987 не 356-144/2018-06 
4261. 88 - Доњи Дубац Доњи Дубац 1292 не356-145/2018-06 
4262. 85/1 - Доњи Дубац Доњи Дубац 1050 *не  356-146/2018-06
4263. 85/2 - Доњи ДубацДоњи Дубац  1050не  356-146/2018-06
4264. 85 - Доњи Дубац Доњи Дубац1050 не 356-146/2018-06 
4265. 85/4 - Доњи ДубацДоњи Дубац 1050 не  356-146/2018-06
4266. 91 - Доњи ДубацДоњи Дубац  1426 * не356-147/2018-06 
4267. 95 - Доњи ДубацДоњи Дубац  78 не356-148/2018-06
4268. 96 - Доњи Дубац Доњи Дубац1061  не356-149/2018-06 
4269.97 - Доњи ДубацДоњи Дубац1264/3*не356-150/2018-06
4270.97/2 - Доњи ДубацДоњи Дубац1264/3*не356-150/2018-06
4271.99 - Доњи ДубацДоњи Дубац1068/1*не356-151/2018-06
4272. 104/5 - Доњи Дубац Доњи Дубац 1058 * не356-152/2018-06
4273. 104/1 - Доњи Дубац Доњи Дубац1058  * не356-152/2018-06
4274. 104/2 - Доњи ДубацДоњи Дубац 1059 не 356-152/2018-06
4275. 104/3 - Доњи ДубацДоњи Дубац  1055/1 не356-152/2018-06
4276. 104/4 - Доњи Дубац Доњи Дубац 1058 * не356-152/2018-06
4277.101/1 - Доњи ДубацДоњи Дубац1118*не356-153/2018-06
4278.101 - Доњи ДубацДоњи Дубац1118*не356-153/2018-06
 4279. 89/2 - Доњи Дубац Доњи Дубац1424  *не 356-154/2018-06 
 4280. 90/1 - Доњи Дубац Доњи Дубац 1007/1не 356-155/2018-06 
 4281. 100/2 - Доњи ДубацДоњи Дубац 1312/1 не 356-156/2018-06 
4282. 100 - Доњи Дубац Доњи Дубац  1312/1не  356-156/2018-06
 4283. 98 - Доњи Дубац Доњи Дубац 803 * не 356-157/2018-06
 4284. 98/1 - Доњи Дубац Доњи Дубац798  * не 356-157/2018-06
4285.  133 - Доњи Дубац Доњи Дубац 148/1 * не356-158/2018-06 
 4286. 87/5 - Доњи ДубацДоњи Дубац 1303  * не 356-158/2018-06
 4287.87/4 - Доњи Дубац  Доњи Дубац1303  не 356-158/2018-06
4288.87/3 - Доњи ДубацДоњи Дубац1299*не356-158/2018-06
4289. 118/4 - Доњи ДубацДоњи Дубац 32  *не  356-159/2018-06
4290.118/2 - Доњи Дубац Доњи Дубац 32 не  356-159/2018-06
4291. 118/3 - Доњи ДубацДоњи Дубац  32 * не356-159/2018-06 
4292.117 - Доњи Дубац Доњи Дубац  1172 * не356-160/2018-06 
4293. 115 - Доњи ДубацДоњи Дубац  1171/1 не356-161/2018-06 
4294. 115/1 - Доњи Дубац Доњи Дубац1171/1  не 356-161/2018-06
4295. 108 - Доњи ДубацДоњи Дубац  1070 не356-162/2018-06 
4296. 108/1 - Доњи Дубац Доњи Дубац 1070 * не 356-162/2018-06
4297. 111 - Доњи ДубацДоњи Дубац 1203  * не356-163/2018-06 
4297. 105/3 - Доњи Дубац Доњи Дубац 63 не 356-164/2018-06
4298. 105 - Доњи ДубацДоњи Дубац 63  не 356-164/2018-06
4299. 105/1 - Доњи ДубацДоњи Дубац 63  не 356-164/2018-06
4300. 105/2 - Доњи ДубацДоњи Дубац 63  * не356-164/2018-06 
 4301. 105/5 - Доњи ДубацДоњи Дубац 63  не 356-164/2018-06
 4302. 105/6 - Доњи ДубацДоњи Дубац 63  * не356-164/2018-06 
 4303. 107/1 - Доњи ДубацДоњи Дубац  864не  356-165/2018-06
 4304. 107 - Доњи Дубац Доњи Дубац 866не  356-165/2018-06
 4305. 110/1 - Доњи ДубацДоњи Дубац 1092  *не  356-166/2018-06
 4306.110 - Доњи Дубац  Доњи Дубац 1092не  356-166/2018-06
 4307. 110/3 - Доњи Дубац Доњи Дубац 1092 *не  356-166/2018-06
4308.  119 - Доњи ДубацДоњи Дубац  1162 *не  356-167/2018-06
4309.  119/1 - Доњи Дубац Доњи Дубац1162  * не 356-167/2018-06
4310.  132 - Доњи Дубац Доњи Дубац150/2  да 356-168/2018-06
4311. 126 - Доњи Дубац Доњи Дубац 712не  356-169/2018-06
4312.125/2 - Доњи Дубац Доњи Дубац  700 *не  356-170/2018-06
4313. 125/1 - Доњи Дубац Доњи Дубац 698 *не  356-170/2018-06
4314.127 - Доњи Дубац  Доњи Дубац 136 *да 356-171/2018-06 
4315. 127/1 - Доњи ДубацДоњи Дубац  136 да 356-171/2018-06
4316.129 - Доњи Дубац  Доњи Дубац1577 * не 356-172/2018-06
4317. 148 - Доњи Дубац Доњи Дубац 57/4 *не 356-173/2018-06 
4318. 137/1 - Доњи Дубац Доњи Дубац 147/1 * не 356-174/2018-06
4319.  139/1 - Доњи ДубацДоњи Дубац132  * не 356-175/2018-06
 4320. 139/2 - Доњи Дубац Доњи Дубац132  не 356-175/2018-06
4321. 139/3 - Доњи Дубац Доњи Дубац 131 не 356-175/2018-06
 4322. 131 - Доњи ДубацДоњи Дубац 1616/2 не  356-176/2018-06
 4323.130 - Доњи Дубац  Доњи Дубац 1656 *не 356-177/2018-06 
4324.134 - Доњи Дубац Доњи Дубац 1628  *не 356-178/2018-06 
 4325. 143 - Доњи Дубац Доњи Дубац1632  * не356-179/2018-06 
4326. 143/1 - Доњи ДубацДоњи Дубац 1632  не 356-179/2018-06
 4327. 128 - Доњи Дубац Доњи Дубац 148/1 *не  356-180/2018-06
 4328. 128/1 - Доњи ДубацДоњи Дубац  148/1не  356-180/2018-06
 4329. 142/2 - Доњи Дубац Доњи Дубац 159/1 не 356-181/2018-06
4330.  142/1 - Доњи ДубацДоњи Дубац 160  *не  356-181/2018-06
 4331. 142 - Доњи Дубац Доњи Дубац160 не  356-181/2018-06
 4332. 142/3 - Доњи Дубац Доњи Дубац159/1 не  356-181/2018-06
 4333. 138 - Доњи Дубац Доњи Дубац1578/1, 1578/2  *не  356-182/2018-06
4334.  140/3 - Доњи Дубац Доњи Дубац 157 *не  356-183/2018-06
4335.  140/2 - Доњи Дубац Доњи Дубац 157 не 356-183/2018-06
 4336. 140/1 - Доњи Дубац Доњи Дубац 153 не 356-183/2018-06
 4337. 189 - Дљин Дљин1259  не356-184/2018-06 
 4338.189/1 - Дљин  Дљин 1259 * не 356-184/2018-06
 4339. 189/2 - Дљин Дљин 1259 * не 356-184/2018-06
 4340. 186 - ДљинДљин  1255 не 356-185/2018-06
 4341. 186/1 - Дљин Дљин1255  не 356-185/2018-06
4342. 184/3 - ДљинДљин858  *не  356-186/2018-06
4343. 185 - Дљин Дљин 857 не356-187/2018-06 
4344. 187 - ДљинДљин  995 *не  356-188/2018-06
4345.183 - Дљин  Дљин 866 не 356-189/2018-06
4346.183/3 - Дљин Дљин  866 *не  356-189/2018-06
4347.188/1 - Дљин  Дљин 1005 *не  356-190/2018-06
4348. 188 - Дљин Дљин 1005 * не356-190/2018-06 
4349. 188/2 - Дљин Дљин1006 не  356-190/2018-06
4350. 188/3 - Дљин Дљин1006  *не  356-190/2018-06
4351.182 - Дљин Дљин 942не  356-191/2018-06
4352.182/1 - Дљин  Дљин 942 * не 356-191/2018-06
4353.182/2 - Дљин Дљин942  не 356-191/2018-06
4354. 182/3 - ДљинДљин 942  * не 356-191/2018-06
4355. 182/4 - Дљин Дљин 942 * не 356-191/2018-06
4356. 182/5 - ДљинДљин  942 * не 356-191/2018-06
4357.144 - Доњи Дубац  Доњи Дубац 150/1 *да  356-192/2018-06
4358. 144/1 - Доњи Дубац Доњи Дубац 150/1 да 356-192/2018-06
4359.144/2 - Доњи Дубац  Доњи Дубац 150/1 * да356-192/2018-06 
 182 - Доња ДубацДоња Дубац305/2 *   да356-192+1/2018-06
 182/3 - Доњи ДубацДоњи Дубац736   * да356-192+1/2018-06
 182/1 - Доњи ДубацДоњи Дубац736 *   да356-192+1/2018-06
 182/2 - Доњи ДубацДоњи Дубац736   * да356-192+1/2018-06
4360.179 - Дљин  Дљин950 не  356-193/2018-06
4361. 180 - Дљин Дљин 943 * не 356-194/2018-06
4362. 180/1 - Дљин Дљин 943, 944 не 356-194/2018-06
4363.136/1 - Доњи Дубац  Доњи Дубац151  *не  356-195/2018-06
4364.136 - Доњи Дубац Доњи Дубац  151 не 356-195/2018-06
4365. 145 - Доњи Дубац Доњи Дубац1042  не356-196/2018-06 
4366. 122 - Доњи ДубацДоњи Дубац 1208/2 не  356-197/2018-06
4367.122/1 - Доњи Дубац  Доњи Дубац1209/1  не 356-197/2018-06
4368. 147/1 -Доњи ДубацДоњи Дубац 137  * не356-198/2018-06 
4369.147 - Доњи Дубац  Доњи Дубац 140, 138 *не  356-198/2018-06
4370. 198/1 - ДљинДљин 948/1  не 356-199/2018-06
4371.198 -  Дљин Дљин  948/1 *не  356-199/2018-06
4372.199 - Дљин  Дљин949/1  * не 356-200/2018-06
4373. 199/1 - ДљинДљин 949/1  *не  356-200/2018-06
4374. 208 - Дљин Дљин397,400  * не356-201/2018-06
4375. 208/1 - Дљин Дљин 402/2 *не  356-201/2018-06
4376. 202 - ДљинДљин  794 *не  356-202/2018-06
4377. 209 - ДљинДљин  508не  356-203/2018-06
4378.209/1 - Дљин Дљин 539  * не 356-203/2018-06
4379. 209/2 - Дљин Дљин 539 не 356-203/2018-06
4380. 209/5 - Дљин Дљин508  не 356-203/2018-06
4381.209/3 - Дљин Дљин  508 не 356-203/2018-06
4382.209/4 - Дљин  Дљин 508 * не 356-203/2018-06
4383.200 - Дљин Дљин  935 *не  356-204/2018-06
4384. 240 - Дљин Дљин 725 * не 356-205/2018-06
4385. 240/2 - Дљин Дљин 725не  356-205/2018-06
4386. 240/3 - Дљин Дљин725 не 356-205/2018-06 
4387. 211 - ДљинДљин  541 не 356-206/2018-06
4388. 211/1 - Дљин Дљин542  *не  356-206/2018-06
4389.211/2 - Дљин  Дљин 541 *не  356-206/2018-06
4390. 211/3 - ДљинДљин 542 не  356-206/2018-06
4391. 236 - ДљинДљин 706, 705/3 не  356-207/2018-06
4391.236/1 - Дљин  Дљин 706не  356-207/2018-06
4392.236/2 - Дљин Дљин 706 не  356-207/2018-06
4393.236/3 - Дљин Дљин  706 *не 356-207/2018-06 
4394. 236/4 - Дљин Дљин 706 *не  356-207/2018-06
4395. 236/5 - ДљинДљин  705/3 *не  356-207/2018-06
4396. 249 - ДљинДљин  682/1 не 356-208/2018-06
4397. 249/3 - Дљин Дљин682/1  не 356-208/2018-06
4398.249/1 - Дљин  Дљин 682/1не  356-208/2018-06
4399. 249/2 - Дљин Дљин 682/1не  356-208/2018-06
4400.248 - Дљин  Дљин711/3  * не 356-209/2018-06
4401.248/1 -  Дљин Дљин711/3 * не356-209/2018-06 
4402. 248/2 - Дљин Дљин 683/4не  356-209/2018-06
4403. 248/3 - Дљин Дљин683/3  *не  356-209/2018-06
4404. 248/4 - ДљинДљин  711/3 *не  356-209/2018-06
4405.233 - Дљин  Дљин731  * не356-210/2018-06 
4406.233/1 - Дљин  Дљин 731 не356-210/2018-06 
4407. 234 - Дљин Дљин880  не 356-211/2018-06
4408.234/1 - Дљин Дљин  880 * не 356-211/2018-06
4409. 235 - Дљин Дљин 884/3 не 356-212/2018-06
4410.247 - Дљин  Дљин711/1  *не  356-213/2018-06
4411. 247/1 - ДљинДљин 711/1, 710  * не 356-213/2018-06
4412. 247/2 - Дљин Дљин710 не  356-213/2018-06
4413. 243 - ДљинДљин  1350не  356-214/2018-06
4414.241 - ДљинДљин  1344/2 *не 356-215/2018-06 
4415. 218 - ДљинДљин 766/4 не  356-216/2018-06
4416. 218/1 - Дљин Дљин 766/8не  356-216/2018-06
4417. 218/2 - Дљин Дљин 766/8 не 356-216/2018-06
4418. 219 - Дљин Дљин764/1  * не 356-217/2018-06
4419. 219/1 - ДљинДљин  764/1 * не 356-217/2018-06
4420. 226/1 - Дљин Дљин786 не  356-218/2018-06
4421. 226/5 - ДљинДљин 787  не 356-218/2018-06
4422. 226 - Дљин Дљин 786 * не 356-218/2018-06
4423. 225 - ДљинДљин 785/1  * не 356-219/2018-06
4424. 213/2 - Дљин Дљин 795 * да 356-220/2018-06
4425. 213 - ДљинДљин  795 да 356-220/2018-06
4426. 214/2 - Дљин Дљин 767/2 не 356-221/2018-06
4427.215 - Дљин Дљин 775 не  356-222/2018-06
4428. 216 - ДљинДљин  767/1 * да 356-223/2018-06
4429. 195/1 - Дљин Дљин936 не  356-224/2018-06
4430.195 - Дљин  Дљин936  * не 356-224/2018-06
4431.195/3 - Дљин  Дљин 936 не 356-224/2018-06
4432. 201 - Дљин Дљин903/1  не356-225/2018-06 
4433.201/1 - Дљин  Дљин913/1  не 356-225/2018-06
4434. 201/2 - ДљинДљин 913/1  не 356-225/2018-06
4435.239 - Дљин  Дљин726  * не 356-226/2018-06
4436. 266 - Дљин Дљин 911 *не  356-227/2018-06
4437. 244 - ДљинДљин  1322/1 *не  356-228/2018-06
4438.244/1 - Дљин Дљин  1322/1 * не 356-228/2018-06
4439.245 - Дљин  Дљин1322/1  * не356-229/2018-06 
4440. 245/1 - ДљинДљин  1322/1 не 356-229/2018-06
4441. 270 - ДљинДљин  758 * не 356-230/2018-06
4442. 270/1 - Дљин Дљин 758не  356-230/2018-06
4443. 270/2 - Дљин Дљин 758не 356-230/2018-06 
4444. 270/3 - Дљин Дљин 759 *не  356-230/2018-06
4445. 270/4 - Дљин Дљин759  * не 356-230/2018-06
4446. 270/5 - Дљин Дљин 759 не 356-230/2018-06
4447. 270/6 - Дљин Дљин759  не 356-230/2018-06
4448.270/7 - Дљин Дљин 759  не 356-230/2018-06
4449.217 - Дљин  Дљин796  * не 356-231/2018-06
4450.217/1 - Дљин Дљин 796  *не  356-231/2018-06
4451.217/2 - Дљин  Дљин796  * не 356-231/2018-06
4452. 220 - Дљин Дљин 801/2 * не 356-232/2018-06
4453.220/1 - Дљин Дљин 801/2  не 356-232/2018-06
4454. 220/2 - Дљин Дљин 801/2не 356-232/2018-06 
4455.220/3 - Дљин  Дљин 801/2 * не356-232/2018-06 
4456. 220/4 - ДљинДљин 801/2  * не356-232/2018-06 
4457. 252/2 - ДљинДљин 69  * не 356-233/2018-06
4458.252 - Дљин  Дљин69  * не 356-233/2018-06
4459. 251/1 - ДљинДљин  90 не 356-234/2018-06
4460. 251/4 - ДљинДљин 90  не 356-234/2018-06
4461. 251/6 - ДљинДљин  89 * не 356-234/2018-06
4462. 268 - ДљинДљин 1355  *не  356-235/2018-06
4463.268/1 - Дљин  Дљин1355  *не  356-235/2018-06
4464. 269/1 - Дљин Дљин 1680 не356-236/2018-06 
4465. 269/2 - ДљинДљин  1680 *не  356-236/2018-06
4466. 269/3 - ДљинДљин  1647/2 *не  356-236/2018-06
4467. 237 - ДљинДљин 707  * не356-237/2018-06 
4468. 237/2 - ДљинДљин 707  *не  356-237/2018-06
4469.237/3 - Дљин Дљин 707  *не 356-237/2018-06 
4470. 222 - ДљинДљин 806/2  не 356-238/2018-06
4471. 193 - ДљинДљин  1009/1, 1007 не 356-239/2018-06
4472.193/1 - ДљинДљин 1009/2  * не 356-239/2018-06
4473.193/2 - Дљин  Дљин1007  * не 356-239/2018-06
4474. 193/3 - Дљин Дљин 1007не 356-239/2018-06 
4475. 190 - Дљин Дљин1263/1  *не  356-240/2018-06
4476.190/2 - Дљин  Дљин1263/2  *не  356-240/2018-06
4477.190/1 - Дљин  Дљин1263/1  *не  356-240/2018-06
4478.190/3 - Дљин  Дљин 1263/1 *не  356-240/2018-06
4479.194/1 - Дљин  Дљин 912 не 356-241/2018-06
4480.253 - Дљин Дљин  68 *не 356-242/2018-06 
4481. 253/1 - ДљинДљин  68не  356-242/2018-06
4482.253/2 - Дљин Дљин  68 не356-242/2018-06 
4483. 255 - Дљин Дљин 139 не356-243/2018-06 
4484. 255/3 - Дљин Дљин139  * не 356-243/2018-06
4485. 256 - ДљинДљин  63/2 *не  356-244/2018-06
4486.257 - Дљин Дљин 762 не  356-245/2018-06
4487. 267 -  Дљин Дљин1318  не 356-246/2018-06
4488.264/1 - Дљин  Дљин1579/1 не  356-247/2018-06
4489. 262 - ДљинДљин 1601/2  не356-248/2018-06
4490. 262/1 - Дљин  Дљин1620 не  356-248/2018-06
4491. 229 -  Дљин Дљин805/3  не 356-249/2018-06
4492. 229/1 - Дљин Дљин 805/3 * не356-249/2018-06 
4493. 230 - Дљин Дљин 803да  356-250/2018-06
4494. 228 - ДљинДљин  802 *не  356-251/2018-06
4495.  226 - Горња КраварицаГорња Краварица 1844  * не 356-252/2018-06
 4496.225 - Горња Краварица Горња Краварица 714/2  не356-253/2018-06 
 4497. 223 - Горња КраварицаГорња Краварица 1847/2 не 356-254/2018-06 
 4498. 220/1 - Горња КраварицаГорња Краварица 2098 не 356-255/2018-06 
 4499.216 - Горња Краварица  Горња Краварица1831  *не  356-256/2018-06
 4500. 216/5 - Горња Краварица Горња Краварица 1831не  356-256/2018-06
4501.  227/2 - Горња КраварицаГорња Краварица  1834не  356-257/2018-06
4502. 227/3 - Горња КраварицаГорња Краварица 1834 не  356-257/2018-06
4503.231 - Горња Краварица  Горња Краварица1842  не 356-258/2018-06
4504. 231/1 - Горња Краварица Горња Краварица 1842 * не 356-258/2018-06
4505. 231/4 - Горња КраварицаГорња Краварица 1842  не 356-258/2018-06
4506. 230/2 - Горња Краварица Горња Краварица1880/3  * не356-259/2018-06 
4507. 230/3 - Горња Краварица Горња Краварица1880/3 не 356-259/2018-06 
4508.  236 - Горња КраварицаГорња Краварица 2222 да  356-260/2018-06
 4509. 236/1 - Горња Краварица Горња Краварица 2222да  356-260/2018-06
 4510. 236/2 - Горња Краварица Горња Краварица2222  * да 356-260/2018-06
 4511.237/1 - Горња Краварица  Горња Краварица 2212 * не 356-261/2018-06
 4512. 242/2 - Горња Краварица Горња Краварица1959 не 356-262/2018-06 
4513.242/3 - Горња КраварицаГорња Краварица1959*не356-262/2018-06
4514.233 - Горња КраварицаГорња Краварица1681/106*не356-263/2018-06
4515.233/1 - Горња КраварицаГорња Краварица1681/106*не356-263/23018-06
 4516. 235/2 - Горња