joomlarulit.com
 ЗВАНИЧНА ИНТЕРНЕТ ПРЕЗЕНТАЦИЈА ОПШТИНЕ ЛУЧАНИ - ZVANIČNA INTERNET PREZENTACIJA OPŠTINE LUČANI - THE OFFICIAL INTERNET PRESENTATION OF THE MUNICIPALITY OF LUČANI

 zbirni popisni list baner

Попис незаконито изграђених објеката
ЗБИРНИ ПОПИСНИ ЛИСТ

OПШТИНА ЛУЧАНИ

Редни
број

Број 
пописног листа

Катастарска 
општина

Катастарска 
парцела

Улица и број

Намена објекта

Подношен захтев за легализацију по ранијем закону

Број предмета у коме се води поступак пред грађевинском инспекцијом

Стамбени

Пословни

Помоћни

Подземни водови

6001.41 - ЛисицеЛисице205/2 *   не356-1015/2018-06
6002.42 - ЛисицеЛисице210/1   * не356-1016/2018-06
6003.45 - ЛисицеЛисице197/1 *   не356-1017/2018-06
6004.47 - ЛисицеЛисице196/3 *   не356-1018/2018-06
6005.48 - ЛисицеЛисице133 *   не356-1019/2018-06
6006.48/1 - ЛисицеЛисице133   * не356-1019/2018-06
6007.49 - ЛисицеЛисице108 *   не356-1020/2018-06
6008.49/1 - ЛисицеЛисице108   * не356-1020/2018-06
6009.49/2 - ЛисицеЛисице109   * не356-1020/2018-06
6010.297/4 - ГучаГуча559 *   не356-1021/2018-06
6011.297/3 - ГучаГуча559 *   не356-1021/2018-06
6012.297/2 - ГучаГуча559   * не356-1021/2018-06
6013.297/1 - ГучаГуча559   * не356-1021/2018-06
6014.297 - ГучаГуча559   * не356-1021/2018-06
6015.46 - ЛисицеЛисице211, 212/1 *   не356-1022/2018-06
6016.46/1 - ЛисицеЛисице212/1   * не356-1022/2018-06
6017.46/2 - ЛисицеЛисице211   * не356-1022/2018-06
6018.46/4 - ЛисицеЛисице211   * не356-1022/2018-06
6019.46/6 - ЛисицеЛисице211   * не356-1022/2018-06
6020.50/1 - ЛисицеЛисице132/2 *   не356-1023/2018-06
6021.50/3 - ЛисицеЛисице132/2   * не356-1023/2018-06
6022.51 - ЛисицеЛисице156   * не356-1024/2018-06
6023.51/1 - ЛисицеЛисице154   * не356-1024/2018-06
6024.51/2 - ЛисицеЛисице154, 156   * не356-1024/2018-06
6025.51/3 - ЛисицеЛисице156   * не356-1024/2018-06
6026.52 - ЛисицеЛисице163 *   не356-1025/2018-06
6027.56 - ЛисицеЛисице409 *   не356-1026/2018-06
6028.55/1 - ЛисицеЛисице409   * не356-1026/2018-06
6029.55/2 - Лисице

Лисице

409   * не356-1026/2018-06
6030.55/3 - ЛисицеЛисице409   * не356-1026/2018-06
6031.56 - ЛисицеЛисице412/2 *   не356-1027/2018-06
6032.56/1 - ЛисицеЛисице412/2   * не356-1027/2018-06
6033.56/2 - ЛисицеЛисице412/2   * не356-1027/2018-06
6034.295/6 - ГучаГуча609 *   не356-1028/2018-06
6035.296/5 - ГучаГуча613 *   не356-1029/2018-06
6036.296/4 - ГучаГуча614   * не356-1029/2018-06
6037.296/3 - ГучаГуча615   * не356-1029/2018-06
6038.296/2 - ГучаГуча616   * не356-1029/2018-06
6039.296/1 - ГучаГуча614   * не356-1029/2018-06
6040.296 - ГучаГуча615   * не356-1029/2018-06
6041.296/6 - ГучаГуча616   * не356-1029/2018-06
6042. 292 - ГучаГуча630/6*не 356-1030/2018-06 
6043.292/1 - ГучаГуча630/6 *   не356-1030/2018-06
6044.294/2 - ГучаГуча627 *   не356-1031/2018-06
6045.294/1 - ГучаГуча627   * не356-1031/2018-06
6046.294/2 - ГучаГуча599, 600 *   не356-1032/2018-06
6047.273 - ГучаГуча988/11 *   не356-1033/2018-06
6048.274 - ГучаГуча988/12 *   не356-1034/2018-06
6049.274/2 - ГучаГуча988/1   * не356-1034/2018-06
6050.275/2 - ГучаГуча931/1 *   не356-1035/2018-06
6051.275/1 - ГучаГуча931/1 *   не356-1035/2018-06
6052.275/3 - ГучаГуча931/1   * не356-1035/2018-06
6053.275 - ГучаГуча931/1   * не356-1035/2018-06
6054. 277 - ГучаГуча920/2*не  356-1036/2018-06
6055. 272 - ГучаГуча988/13* да 356-1037/2018-06
6056. 281/2 - ГучаГуча424/3*не 356-1038/2018-06 
6057. 281/3 - ГучаГуча424/3*не  356-1038/2018-06
6058. 281 - ГучаГуча424/3*не  356-1038/2018-06
6059. 281/1 - ГучаГуча424/3 *не  356-1038/2018-06
6060.280/1 - ГучаГуча466/3 *   не356-1039/2018-06
6061.280 - ГучаГуча466/6   * не356-1039/2018-06
6062.279 - ГучаГуча467/2 *   не356-1040/2018-06
6063.282 - ГучаГуча424/2 *   не356-1041/2018-06
6064.283/1 - ГучаГуча466/4, 466/7 *   не356-1042/2018-06
6065.283 - ГучаГуча466/4 *   не356-1042/2018-06
6066.283/2 - ГучаГуча466/7   * не356-1042/2018-06
6067.284/1 - ГучаГуча464/4 *   не356-1043/2018-06
6068.284 - ГучаГуча464/4   * не356-1043/2018-06
6069.286/2 - Гуча Гуча309* не356-1044/2018-06 
6070.  286/3 - ГучаГуча309* не 356-1044/2018-06
6071. 286 - Гуча Гуча303* не 356-1044/2018-06
6072.286/5 - ГучаГуча303   * не356-1044/2018-06
6073.286/1 - ГучаГуча310 *   не356-1044/2018-06
6074.287 - ГучаГуча585/2 *   не356-1045/2018-06
6075.287/1 - ГучаГуча585/2   * не356-1045/2018-06
6076.288/3 - ГучаГуча587 *   не356-1046/2018-06
6077.288/4 - ГучаГуча594/1 *   не356-1046/2018-06
6078.288/1 - ГучаГуча590/3   * не356-1046/2018-06
6079.288- ГучаГуча594/1   * не356-1046/2018-06
6080.289/2 - ГучаГуча594/2 *   не356-1047/2018-06
6081.289 - ГучаГуча594/2   * не356-1047/2018-06
6082.289/1 - ГучаГуча594/2   * не356-1047/2018-06
6083.285/7 - ГучаГуча918 *   да356-1048/2018-06
6084.285/6 - ГучаГуча918   * да356-1048/2018-06
6085.285/4 - ГучаГуча917   * да356-1048/2018-06
6086.285 - ГучаГуча466/8 *   да356-1048/2018-06
6087.290 - ГучаГуча606   * да356-1049/2018-06
6088.43 - ЛисицеЛисице200   * не356-1050/2018-06
6089.43/1 - ЛисицеЛисице200 *   не356-1050/2018-06
6090.265/6 - ГучаГуча957 *   не356-1051/2018-06
6091.269 - ГучаГуча893 *   не356-1052/2018-06
6092.270 - ГучаГуча424/8 *   не356-1053/2018-06
6093.271/4 - Гуча Гуча986/3* не 356-1054/2018-06
6094.271/1 - ГучаГуча986/3* не356-1054/2018-06 
6095. 271/3 - ГучаГуча986/3* не356-1054/2018-06 
6096. 301 - ГучаГуча584/1* не 356-1055/2018-06
6097.301/1 - ГучаГуча584/1   * не356-1055/2018-06
6098.304 - ГучаГуча469/2 *   не356-1056/2018-06
6099.306 - ГучаГуча467/3 *   не356-1057/2018-06
6100.306/1 - ГучаГуча467/3   * не356-1057/2018-06
6101.307 - ГучаГуча923/1, 922/2 *   да356-1058/2018-06
6102.315/3 - ГучаГуча874 *   не356-1059/2018-06
6103.315/1 - ГучаГуча874   * не356-1059/2018-06
6104.315 - ГучаГуча874   * не356-1059/2018-06
6105. 316/3 - ГучаГуча868*не 356-1060/2018-06
6106.316 - ГучаГуча868   * не356-1060/2018-06
6107.316/2 - ГучаГуча868 *   не356-1060/2018-06
6108.318 - ГучаГуча424/4 *   не356-1061/2018-06
6109.318 - ГучаГуча424/4   * не356-1061/2018-06
6110.218 - ГучаГуча2011/30 *   да356-1062/2018-06
6111.319/2 - ГучаГуча468/4 *   да356-1063/2018-06
6112.319 - ГучаГуча468/4   * да356-1063/2018-06
6113.302 - ГучаГуча518/1 *   не356-1064/2018-06
6114.302/1 - ГучаГуча518/1   * не356-1064/2018-06
6115.309/1 - ГучаГуча535 *   не356-1065/2018-06
6116.309 - ГучаГуча535   * не356-1065/2018-06
6117.305 - ГучаГуча446 *   не356-1066/2018-06
6118.305/1 - ГучаГуча450/1   * не356-1066/2018-06
6119.305/3 - ГучаГуча450/1   * не356-1066/2018-06
6120.305/2 - ГучаГуча449/2   * не356-1066/2018-06
6121.311/1 - ГучаГуча892/3 *   не356-1067/2018-06
6122.314/1 - ГучаГуча899/2   * не356-1068/2018-06
6123. 303 - ГучаГуча469/1*не356-1069/2018-06
6124.303/1 - ГучаГуча469/1*не356-1069/2018-06
6125.231 - Доња КраварицаДоња Краварица1461/4 *   не356-1070/2018-06
6126.232 - Доња КраварицаДоња Краварица1460 *   не356-1071/2018-06
6127.233/1 - Доња КраварицаДоња Краварица1455 *   не356-1072/2018-06
6128.233/2 - Доња КраварицаДоња Краварица1455   * не356-1072/2018-06
6129. 236 - Доња КраварицаДоња Краварица1470/1*не  356-1073/2018-06
6130. 238 - Доња КраварицаДоња Краварица399* не 356-1074/2018-06
6131. 237 - Доња КраварицаДоња Краварица1473/3* не356-1075/2018-06 
6132.237/2 - Доња Краварица Доња Краварица1473/3* не 356-1075/2018-06
6133. 241 - Доња КраварицаДоња Краварица1418*не 356-1076/2018-06 
6134.240 - Доња КраварицаДоња Краварица542 *   не356-1077/2018-06
6135.240/1 - Доња КраварицаДоња Краварица542   * не356-1077/2018-06
6136.240/2 - Доња КраварицаДоња Краварица542   * не356-1077/2018-06
6137.243 - Доња КраварицаДоња Краварица1505/3 *   не356-1078/2018-06
6138.243/1 - Доња КраварицаДоња Краварица1471/1, 1479   * не356-1078/2018-06
6139.243/2 - Доња КраварицаДоња Краварица1505/3   * не356-1078/2018-06
6140.215 - ГучаГуча2011/34 *   не356-1079/2018-06
6141.217 - ГучаГуча2011/32   * не356-1080/2018-06
6142.246/1 - Доња КраварицаДоња Краварица1511   * не356-1081/2018-06
 6143. 249 - Доња КраварицаДоња Краварица1354, 1355/1* не 356-1082/2018-06
6144. 245 - Доња Краварица Доња Краварица1508/2* не356-1083/2018-06 
 6145. 245/2 - Доња КраварицаДоња Краварица1508/2*не  356-1083/2018-06
6146.  235 - Доња КраварицаДоња Краварица1490/1*не 356-1084/2018-06 
 6147. 242/2 - Доња КраварицаДоња Краварица1418* да356-1085/2018-06 
 6148. 242/1 - Доња КраварицаДоња Краварица1418*да 356-1085/2018-06 
6149.242/4 - Доња КраварицаДоња Краварица1418   * да356-1085/2018-06
6150.242/3 - Доња КраварицаДоња Краварица1418   * да356-1085/2018-06
6151.234 - Доња КраварицаДоња Краварица1480/2 *   не356-1086/2018-06
6152.234/1 - Доња КраварицаДоња Краварица1480/1   * не356-1086/2018-06
6153.248 - Доња КраварицаДоња Краварица1472 *   не356-1087/2018-06
6154.248/1 - Доња КраварицаДоња Краварица1472, 1473/4 *   не356-1087/2018-06
6155.364 - Горња КраварицаГорња Краварица900/1 *   не356-1088/2018-06
6156.256/1 - Горња КраварицаГорња Краварица917/1   * не356-1089/2018-06
6157.256/4 - Горња КраварицаГорња Краварица917/2 *   не356-1089/2018-06
6158.256/5 - Горња КраварицаГорња Краварица917/2 *   не356-1089/2018-06
6159.255/2 - Горња КраварицаГорња Краварица331/4 *   не356-1090/2018-06
6160.255/1 - Горња КраварицаГорња Краварица331/4   * не356-1090/2018-06
6161.254/2 - Горња КраварицаГорња Краварица331/5 *   не356-1091/2018-06
6162.254 - Горња КраварицаГорња Краварица331/5   * не356-1091/2018-06
6163.253/1 - Горња КраварицаГорња Краварица330/6 *   не356-1092/2018-06
6164.252/2 - Горња КраварицаГорња Краварица332 *   не356-1093/2018-06
6165.251 - Горња КраварицаГорња Краварица334/2 *   не356-1094/2018-06
6166.248/2 - Горња КраварицаГорња Краварица938/2 *   не356-1095/2018-06
6167.248/1 - Горња КраварицаГорња Краварица944/1   * не356-1095/2018-06
6168.249/3 - Горња КраварицаГорња Краварица943 *   не

356-1096/2018-06

6169.84 - РогачаРогача672/1 *   не356-1097/2018-06
6170.258/2 - Горња КраварицаГорња Краварица338 *   не356-1098/2018-06
6171.80/1 - РогачаРогача646 *   не356-1099/2018-06
6172.80/2 - РогачаРогача646 *   не356-1099/2018-06
6173.80/3 - РогачаРогача646   * не356-1099/2018-06
6174. 75 - РогачаРогача705*не  356-1100/2018-06
6175.75/2 - РогачаРогача705   * не356-1100/2018-06
6176.75/3 - РогачаРогача705   * не356-1100/2018-06
6177.75/4 - РогачаРогача705   * не356-1100/2018-06
6178.76 - РогачаРогача688 *   не356-1101/2018-06
6179.76/1 - РогачаРогача688 *   не356-1101/2018-06
6180.77/3 - РогачаРогача316/2 *   не356-1102/2018-06
6181.77 - РогачаРогача647/1 *   не356-1103/2018-06
6182.71/6 - РогачаРогача671/2 *   не356-1104/2018-06
6183.71/2 - РогачаРогача671/2   * не356-1104/2018-06
6184.71/3 - РогачаРогача671/2   * не356-1104/2018-06
6185.71/4 - РогачаРогача671/2   * не356-1104/2018-06
6186.71/5 - РогачаРогача671/2   * не356-1104/2018-06
6187.19 - РогачаРогача89/3 *   не356-1105/2018-06
6188. 15 - РогачаРогача192/1* не356-1106/2018-06 
6189. 15/1 - РогачаРогача196/1* не 356-1106/2018-06
6190.15/2 - Рогача Рогача191* не 356-1106/2018-06
6191.15/3 - Рогача Рогача196/1* не 356-1106/2018-06
6192. 15/4 - РогачаРогача196/1* не 356-1106/2018-06
6193.26 - Рогача Рогача262/3* не 356-1107/2018-06
6194.74/2 - РогачаРогача683 *   не356-1108/2018-06
6195.34 - Рогача Рогача186 * не 356-1109/2018-06
6196. 34/1 - РогачаРогача186*не  356-1109/2018-06
6197. 34/2 - РогачаРогача186*не 356-1109/2018-06 
6198. 4 - РогачаРогача300/1*не 356-1110/2018-06 
6199.4/1 - РогачаРогача300/1   * не356-1110/2018-06
6200.4/3 - РогачаРогача300/2   * не356-1110/2018-06
6201. 13/1 - РогачаРогача172/3* не356-1111/2018-06 
6202. 13/2 - РогачаРогача172/3*не  356-1111/2018-06
6203.30/1 - РогачаРогача580/1   * не356-1112/2018-06
6204.14 - Рогача Рогача104, 103*не 356-1113/2018-06 
6205.14/3 - Рогача Рогача103* не356-1113/2018-06 
6206. 14/2 - РогачаРогача103* не 356-1113/2018-06
6207.274 - Доња КраварицаДоња Краварица448/1 *   не356-1114/2018-06
6208.272 - Доња КраварицаДоња Краварица450/2 *   не356-1115/2018-06
6209.260 - Доња КраварицаДоња Краварица407 *   не356-1116/2018-06
6210.260/6 - Доња КраварицаДоња Краварица406   * не356-1116/2018-06
6211.260/4 - Доња КраварицаДоња Краварица406   * не356-1116/2018-06
6212.275 - Доња КраварицаДоња Краварица1166 *   не356-1117/2018-06
6213.275/2 - Доња КраварицаДоња Краварица1166   * не356-1117/2018-06
6214.275/1 - Доња КраварицаДоња Краварица1166 *   не356-1117/2018-06
6215.31 - РогачаРогача583 *   не356-1118/2018-06
6216.31/6 - РогачаРогача583   * не356-1118/2018-06
6217.31/5 - РогачаРогача583   * не356-1118/2018-06
6218.33/2 - РогачаРогача103   * не356-1119/2018-06
6219.276 - Доња КраварицаДоња Краварица1109 *   не356-1120/2018-06
6220.276/1 - Доња КраварицаДоња Краварица1109   * не356-1120/2018-06
6221.28 - РогачаРогача262 *   не356-1121/2018-06
6222.29 - РогачаРогача243/1 *   не356-1122/2018-06
6223.327 - ГучаГуча620/9   * не356-1123/2018-06
6224.327/2 - ГучаГуча620/9   * не356-1123/2018-06
6225.327/3 - ГучаГуча620/3 *   не356-1123/2018-06
6226.327/4 - ГучаГуча620/9 *   не356-1123/2018-06
6227.326 - ГучаГуча593 *   не356-1124/2018-06
6228.326/2 - ГучаГуча593 *   не356-1124/2018-06
6229.326/3 - ГучаГуча586/1   * не356-1124/2018-06
6230.326/4 - ГучаГуча593   * не356-1124/2018-06
6231.326/5 - ГучаГуча586/1   * не356-1124/2018-06
6232.326/6 - ГучаГуча592   * не356-1124/2018-06
6233.332/2 - ГучаГуча226/3 *   не356-1125/2018-06
6234.330/2 - ГучаГуча268   * не356-1126/2018-06
6235.330/3 - ГучаГуча268 *   не356-1126/2018-06
6236.99 - РогачаРогача858 *   не356-1127/2018-06
6237.96/1 - РогачаРогача1020 *   не356-1128/2018-06
6238.87 - РогачаРогача882 *   не356-1129/2018-06
6239.88/2 - РогачаРогача887 *   не356-1130/2018-06
6240.107 - РогачаРогача894 *   не356-1131/2018-06
6241.89 - РогачаРогача895   * не356-1131/2018-06
6242.90/1 - РогачаРогача892 *   не356-1132/2018-06
6243.90 - РогачаРогача892 *   не356-1132/2018-06
6244.90/3 - РогачаРогача892   * не356-1132/2018-06
6245.90/2 - РогачаРогача892   * не356-1132/2018-06
6246.103 - РогачаРогача844/4 *   не356-1133/2018-06
6247.103/1 - РогачаРогача844/4   * не356-1133/2018-06
6248.103/2 - РогачаРогача884/4   * не356-1133/2018-06
6249.100 - РогачаРогача827 *   не356-1133/2018-06
6250.93/1 - РогачаРогача889 *   не356-1134/2018-06
6251.95/2 - РогачаРогача940/2 *   да356-1135/2018-06
6252.95/1 - РогачаРогача940/2   * да356-1135/2018-06
6253.108 - РогачаРогача891/1 *   не356-1136/2018-06
6254.106 - РогачаРогача1131/3   * не356-1137/2018-06
6255.129/1 - РогачаРогача954/1 *   не356-1138/2018-06
6256.113 - РогачаРогача880/2 *   не356-1139/2018-06
6257.115/1 - РогачаРогача874/4, 874/3   * не356-1140/2018-06
6258.117/1 - РогачаРогача48/2 *   не356-1141/2018-06
6259.118/4 - РогачаРогача47 *   не356-1142/2018-06
6260.118/3 - РогачаРогача47   * не356-1142/2018-06
6261.118/5 - РогачаРогача47   * не356-1142/2018-06
6262.110 - РогачаРогача940/2 *   не356-1143/2018-06
6263.110/1 - РогачаРогача940/2   * не356-1143/2018-06
6264.112 - РогачаРогача1133 *   не356-1144/2018-06
6265.111 - РогачаРогача1006   * не356-1144/2018-06
6266.120 - РогачаРогача44/4   * не356-1145/2018-06
6267.120/3 - РогачаРогача44/4 *   не356-1145/2018-06
6268.119/2 - РогачаРогача45 *   не356-1146/2018-06
6269.119/1 - РогачаРогача45   * не356-1146/2018-06
6270.121 - РогачаРогача23   * не356-1147/2018-06
6271.135/1 - РогачаРогача650/1 *   не356-1148/2018-06
6272.135/5 - РогачаРогача650/1   * не356-1148/2018-06
6273.135 - РогачаРогача650/1 *   не356-1148/2018-06
6274.133/3 - РогачаРогача315   * не356-1149/2018-06
6275.133/1 - РогачаРогача315   * не356-1149/2018-06
6276.133/2  - РогачаРогача315   * не356-1149/2018-06
6277.133 - РогачаРогача315   * не356-1149/2018-06
6278.133/4 - РогачаРогача315   * не356-1149/2018-06
6279.136 - РогачаРогача693/2 *   не356-1150/2018-06
6280.136/1 - РогачаРогача693/2   * не356-1150/2018-06
6281.136/3 - РогачаРогача693/2   * не356-1150/2018-06
6282.109 - РогачаРогача1023/3   * не356-1151/2018-06
6283.270/1 - ГучаГуча106   * не356-1152/2018-06
6284. 367 - ГучаГуча131 * не 356-1153/2018-06
6285.369/1 - ГучаГуча129   * не356-1154/2018-06
6286.366/1 - ГучаГуча98   * не356-1155/2018-06
6287.138 - РогачаРогача819   * не356-1156/2018-06
6288.137 - РогачаРогача430/2   * не356-1157/2018-06
6289.139 - РогачаРогача816 *   не356-1158/2018-06
6290.139/2 - РогачаРогача817   * не356-1158/2018-06
6291.141 - РогачаРогача1151 *   не356-1159/2018-06
6292.140 - РогачаРогача739/1 *   не356-1160/2018-06
6293.140/1 - РогачаРогача739/1   * не356-1160/2018-06
6294.145 - РогачаРогача1027 *   не356-1161/12018-06
 171 - РогачаРогача1028   * не356-1161/2018-06
6295.144 - РогачаРогача1102   * не356-1162/2018-06
6296.143/1 - РогачаРогача1094/3 *   не356-1163/2018-06
6297.143 - РогачаРогача1094/3 *   не356-1163/2018-06
6298.142/1 - РогачаРогача1037/1 *   не356-1164/2018-06
6299.142- РогачаРогача1037/1   * не356-1164/2018-06
6300.146 - РогачаРогача739/1 *   не356-1165/2018-06
6301.146/1 - РогачаРогача739/1   *  не356-1165/2018-06
6302.149 - РогачаРогача602/2   * не356-1166/2018-06
6303.148 - РогачаРогача822/1 *   не356-1167/2018-06
6304.148/1 - РогачаРогача822/1   * не356-1167/2018-06
6305.147/2 - РогачаРогча713   * не356-1168/2018-06
6306.147 - РогачаРогача713 *   не356-1168/2018-06
6307.177 - КотражаКотража829/1, 830/1 *   не356-1169/2018-06
6308.177/1 - КотражаКотража212/2 *   не356-1170/2018-06
6309.177 - КотражаКотража212/2 *   не356-1170/2018-06
6310.151 - РогачаРогача725 *   не356-1171/2018-06
6311.151/1 - РогачаРогача725   * не356-1171/2018-06
6312.1/3 - ГуберевциГуберевци371   * не356-1172/2018-06
6313.1/2 - ГуберевциГуберевци371   * не356-1172/2018-06
6314.1/1 - ГуберевциГуберевци371   * не356-1172/2018-06
6315.1 - ГуберевциГуберевци371 *   не356-1172/2018-06
6316.284/1 - ВичаВича2561 *   не356-1173/2018-06
6317.284 - ВичаВича2561   * не356-1173/2018-06
6318.183 - КотражаКотража1205 *   не356-1174/2018-06
6319.183/4 - КотражаКотража1205 *   не356-1174/2018-06
6320.183/1 - КотражаКотража1205   * не356-1174/2018-06
6321.183/2 - КотражаКотража1205   * не356-1174/2018-06
6322.183/3 - КотражаКотража1206   * не356-1174/2018-06
6323.182 - Котража Котража1211/2* не 356-1175/2018-06
6324.182/1 - КотражаКотража1275 *   не356-1175/2018-06
6325.182/2 - КотражаКотража1275   * не356-1175/2018-06
6326.182/4 - КотражаКотража1275 *   не356-1175/2018-06
6327.182/3 - КотражаКотража1276 *   не356-1175/2018-06
6328.180 - КотражаКотража827 *   не356-1176/2018-06
6329.180/1 - КотражаКотража827   * не356-1176/2018-06
6330.179 - КотражаКотража732 *   не356-1177/2018-06
6331.179/1 - КотражаКотража826   * не356-1177/2018-06
6332.178 - КотражаКотража830/3 *   не356-1178/2018-06
6333.178/1 - КотражаКотража830/3   * не356-1178/2018-06
6334.316/2 - ДљинДљин2300   * не356-1179/2018-06
6335.316 - ДљинДљин2300 *   не356-1179/2018-06
6336.315 - ДљинДљин2307 *   не356-1180/2018-06
6337.315/3 - ДљинДљин2307   * не356-1180/2018-06
6338.315/2 - ДљинДљин2306   * не356-1180/2018-06
6339.315/1 - ДљинДљин2307   * не356-1180/2018-06
6340.314 - ДљинДљин2269 *   не356-1181/2018-06
6341.314/1 - ДљинДљин2269   * не356-1181/2018-06
6342.313/1 - ДљинДљин2516 *   не356-1182/2018-06
6343.313 - ДљинДљин2516   * не356-1182/2018-06
6344.312/1 - ДљинДљин2467 *   не356-1183/2018-06
6345.312 - ДљинДљин2467   * не356-1183/2018-06
6346.312/2 - ДљинДљин2467   * не356-1183/2018-06
6347.311 - ДљинДљин383 *   не356-1184/2018-06
6348.311/2 - ДљинДљин383   * не356-1184/2018-06
6349.319 - ДљинДљин2368/3 *   не356-1185/2018-06
6350.318 - ДљинДљин1078/1 *   не356-1186/2018-06
6351.329 - ДљинДљин2284 *   не356-1187/2018-06
6352.329/3 - ДљинДљин2284   * не356-1187/2018-06
6353.329/2 - ДљинДљин2284   * не356-1187/2018-06
6354.329/1 - ДљинДљин2284   * не356-1187/2018-06
6355.326 - ДљинДљин2293 *   не356-1188/2018-06
6356.320/1 - ДљинДљин2364 *   не356-1189/2018-06
6357.324 - ДљинДљин333/1   * не356-1190/2018-06
6358.325 - ДљинДљин2358/2 *   не356-1191/2018-06
6359.325/1 - ДљинДљин2357/2   * не356-1191/2018-06
6360.325/3 - ДљинДљин2357/2   * не356-1191/2018-06
6361.325/5 - ДљинДљин2357/2   * не356-1191/2018-06
6362.317/1 - ДљинДљин2358/1 *   не356-1192/2018-06
6363.317/3 - ДљинДљин2358/1   * не356-1192/2018-06
6364.317 - ДљинДљин2358/1   * не356-1192/2018-06
6365.317/2 - ДљинДљин2358/1   * не356-1192/2018-06
6366.341 - ДљинДљин2374 *   не356-1193/2018-06
6367.339 - ДљинДљин370   * не356-1194/2018-06
6368.331/2 - ДљинДљин2271   * не356-1195/2018-06
6369.331 - ДљинДљин2271 *   не356-1195/2018-06
6370.331/3 - ДљинДљин2271   * не356-1195/2018-06
6371.337/1 - ДљинДљин345, 346   * не356-1196/2018-06
6372.337/2 - ДљинДљин346 *   не356-1196/2018-06
6373.333 - ДљинДљин2517 *   не356-1197/2018-06
6374.332/2 - ДљинДљин2267   * не356-1198/2018-06
6375.332 - ДљинДљин2267 *   не356-1198/2018-06
6376.336 - ДљинДљин2511, 2510 *   да356-1199/2018-06
6377.336/2 - ДљинДљин2511   * да356-1199/2018-06
6378.336/1 - ДљинДљин2511   * да356-1199/2018-06
6379.342/5 - ДљинДљин2370 *   не356-1200/2018-06
6380.342/3 - ДљинДљин2371   * не356-1200/2018-06
6381.342 - ДљинДљин2369   * не356-1200/2018-06
6382.342/1 - ДљинДљин2369   * не356-1200/2018-06
6383.342/2 - ДљинДљин2370   * не356-1200/2018-06
6384.343/2 - ДљинДљин2378   * не356-1201/2018-06
6385.194 - КотражаКотража1207 *   не356-1202/2018-06
6386.194/4 - КотражаКотража1207   * не356-1202/2018-06
6387.195/3 - КотражаКотража1215 *   не356-1203/2018-06
6388.195 - КотражаКотража1215   * не356-1203/2018-06
6389.184/1 - КотражаКотража1204/1 *   не356-1204/2018-06
6390.176/1 - КотражаКотража507   * не356-1205/2018-06
6391.176 - КотражаКотража504, 507 *   не356-1205/2018-06
6392.193 - КотражаКотража732 *   не356-1206/2018-06
6393.192/3 - КотражаКотража830/3   * не356-1207/2018-06
6394.192/1 - КотражаКотража830/3   * не356-1207/2018-06
6395.192 - КотражаКотража830/3 *   не356-1207/2018-06
6396.190 - КотражаКотража219 *   не356-1208/2018-06
6397.190/1 - КотражаКотража219   * не356-1208/2018-06
6398.187 - КотражаКотража216 *   не356-1209/2018-06
6399.181 - КотражаКотража1312   * не356-1210/2018-06
6400.181/2 - КотражаКотража1311 *   не356-1210/2018-06
6401.181/1 - КотражаКотража1312   * не356-1210/2018-06
6402.334/1 - ДљинДљин2513   * не356-1211/2018-06
6403.338 - ДљинДљин2381 *   не356-1212/2018-06
6404.338/2 - ДљинДљин2380, 2381   * не356-1212/2018-06
6405.330 - ДљинДљин2280 *   не356-1213/2018-06
6406.340 - ДљинДљин384 *   да356-1214/2018-06
6407.170/1 - РогачаРогача1089   * не356-1215/2018-06
6408.167/3 - РогачаРогача1038   * не356-1216/2018-06
6409.167 - РогачаРогача1038 *   не356-1216/2018-06
6410.158/2 - РогачаРогача771 *   не356-1217/2018-06
6411.169/4 - РогачаРогача1091/1 *   не356-1218/2018-06
6412.168/1 - РогачаРогача1084/3 *   не356-1219/2018-06
6413.166/2 - РогачаРогача1081 *   не356-1220/2018-06
6414.163/1 - РогачаРогача1173/2 *   не356-1221/2018-06
6415.163/2 - РогачаРогача1173/2 *   не356-1221/2018-06
6416.160/2 - РогачаРогача420 *   не356-1222/2018-06
6417.160/1 - РогачаРогача420   * не356-1222/2018-06
6418.157 - РогачаРогача794 *   не356-1223/2018-06
6419.155/4 - РогачаРогача736 *   не356-1224/2018-06
6420.154 - РогачаРогача1329/2 *   не356-1225/2018-06
6421.165/2 - РогачаРогача1038 *   не356-1226/2018-06
6422.165/1 - РогачаРогача1038   * не356-1126/2018-06
6423.164 - РогачаРогача1054 *   не356-1227/2018-06
6424.164/2 - РогачаРогача1054   * не356-1227/2018-06
6425.178/1 - РогачаРогача1066 *   не356-1228/2018-06
6426.175 - РогачаРогача719 *   не356-1229/2018-06
6427.172/2 - РогачаРогача724 *   не356-1230/2018-06
6428.172 - РогачаРогача724   * не356-1230/2018-06
6429.150/1 - РогачаРогача721/1 *   не356-1231/2018-06
6430.150 - РогачаРогача721   * не356-1231/2018-06
6431.180/3 - РогачаРогача1035/6 *   не356-1232/2018-06
6432.180/2 - РогачаРогача1035/6   * не356-1232/2018-06
6433.180 - РогачаРогача1035/6   * не356-1232/2018-06
6434.134/1 - РогачаРогача321/1 *   не356-1233/2018-06
6435.134/4 - РогачаРогача321/1   * не356-1233/2018-06
6436.134/2 - РогачаРогача321/1   * не356-1233/2018-06
6437.184 - РогачаРогача586/1 *   не356-1234/2018-06
6438.183/3 - РогачаРогача586/2   * не356-1235/2018-06
6439.183/2 - РогачаРогача586/2 *   не356-1235/2018-06
6440.190 - РогачаРогача1316 *   не356-1236/2018-06
6441.190/1 - РогачаРогача1316   * не356-1236/2018-06
6442.189 - РогачаРогача702/2 *   не356-1237/2018-06
6443.182/3 - РогачаРогача1110 *   не356-1238/2018-06
6444.182 - РогачаРогача1112/2   * не356-1238/2018-06
6445.191 - РогачаРогача694 *   не356-1239/2018-06
6446.191/1 - РогачаРогача694   * не356-1239/2018-06
6447.93/1 - Лис Лис74   * не356-1240/2018-06
6448.92 - ЛисЛис31/3 *   не356-1241/2018-06
6449.92/1 - ЛисЛис31/3 *   не356-1241/2018-06
6450.92/2 - ЛисЛис31/3   * не356-1241/2018-06
6451.99 - ЛисЛис264 *   не356-1242/2018-06
6452.99/1 - ЛисЛис264 *   не356-1242/2018-06
6453.89 - ЛисЛис71 *   не356-1243/2018-06
6454.91 - ЛисЛис14/2   * не356-1244/2018-06
6455.91/1 - ЛисЛис13/1   * не356-1244/2018-06
6456.95/2 - ЛисЛис241, 242   * не356-1245/2018-06
6457.95/4 - ЛисЛис241, 242 *   не356-1245/2018-06
6458.95/1 - ЛисЛис241, 242   * не356-1245/2018-06
6459.90 - ЛисЛис14/3 *   не356-1246/2018-06
6460.90/1 - ЛисЛис14/3   * не356-1246/2018-06
6461.96 - ЛисЛис165   * да356-1247/2018-06
6462.219 - ПуховоПухово399 *   не356-1248/2018-06
6463.103 - ЛисЛис252, 253 *   не356-1249/2018-06
6464.103/1 - ЛисЛис253, 254   * не356-1249/2018-06
6465.104/2 - ЛисЛис842 *   не356-1250/2018-06
6466.104 - ЛисЛис842 *   не356-1250/2018-06
6467.104/1 - ЛисЛис842   * не356-1250/2018-06
6468.104/3 - ЛисЛис842   * не356-1250/2018-06
6469.104/4 - ЛисЛис842, 843   * не356-1250/2018-06
6470.117/1 - ЛисЛис917 *   не356-1251/2018-06
6471.117 - ЛисЛис917   * не356-1251/2018-06
6472.117/2 - ЛисЛис917   * не356-1251/2018-06
6473.81 - МилатовићиМилатовићи1926*не356-1252/2018-06
6474.116/1 - ЛисЛис885*не356-1253/2018-06
6475.116/4 - ЛисЛис884*не356-1253/2018-06
6476.116/3 - ЛисЛис884*не356-1253/2018-06
6477.116/2 - ЛисЛис885*не356-1253/2018-06
6478.114/1 - ЛисЛис823*не356-1254/2018-06
6479.114 - ЛисЛис823*не356-1254/2018-06
6480.110/2 - ЛисЛис829*не356-1255/2018-06
6481.14/3 - МилатовићиМилатовићи33/1 *   не356-1256/2018-06
6482.14 - МилатовићиМилатовићи33/1 *   не356-1256/2018-06
6483.15/1 - МилатовићиМилатовићи92   * не356-1257/2018-06
6484.15 - МилатовићиМилатовићи92 *   не356-1257/2018-06
6485.17 - МилатовићиМилатовићи94 *   не356-1258/2018-06
6486.18 - МилатовићиМилатовићи199/2 *   не356-1259/2018-06
6487.49/3 - МилатовићиМилатовићи373 *   не356-1260/2018-06
6488.49/1 - МилатовићиМилатовићи376 *   не356-1260/2018-06
6489.49 - МилатовићиМилатовићи376 *   не356-1260/2018-06
6490.50 - МилатовићиМилатовићи379/2 *   не356-1261/2018-06
6491.50/2 - МилатовићиМилатовићи380 *   не356-1261/2018-06
6492.19 - МилатовићиМилатовићи195/3 *   не356-1262/2018-06
6493.25 - МилатовићиМилатовићи174 *   да356-1263/2018-06
6494.25/2 - МилатовићиМилатовићи174   * да356-1263/2018-06
6495.29/1 - МилатовићиМилатовићи142 *   не356-1264/2018-06
6496.44 - МилатовићиМилатовићи274 *   не356-1265/2018-06
6497.36 - МилатовићиМилатовићи336 *   не356-1266/2018-06
6498.36/1 - МилатовићиМилатовићи335   * не356-1266/2018-06
6499.45 - МилатовићиМилатовићи275/2 *   не356-1267/2018-06
6500.45/4 - МилатовићиМилатовићи273   * не356-1267/2018-06
6501.45/1 - МилатовићиМилатовићи273   * не356-1267/2018-06
6502.26 - МилатовићиМилатовићи154 *   не356-1268/2018-06
6503.32 - МилатовићиМилатовићи97/2 *   не356-1269/2018-06
6504.32/3 - МилатовићиМилатовићи97/2   * не356-1269/2018-06
6505.35 - МилатовићиМилатовићи320 *   не356-1270/2018-06
6506.43 - МилатовићиМилатовићи352 *   не356-1271/2018-06
6507.42/1 - МилатовићиМилатовићи351   * не356-1272/2018-06
6508.84/2 - МилатовићиМилатовићи1550   * не356-1273/2018-06
6509.55/1 - МилатовићиМилатовићи1077 *   не356-1274/2018-06
6510.55 - МилатовићиМилатовићи1077 *   не356-1274/2018-06
6511.56 - МилатовићиМилатовићи1075 *   не356-1275/2018-06
6512.57 - МилатовићиМилатовићи1061 *   не356-1276/2018-06
6513.59 - МилатовићиМилатовићи1121 *   не356-1277/2018-06
6514.60 - МилатовићиМилатовићи1116 *   не356-1278/2018-06
6515.54 - МилатовићиМилатовићи1081 *   не356-1279/2018-06
6516.72 - МилатовићиМилатовићи1935/1 *   не356-1280/2018-06
6517.72/1 - МиалтовићиМилатовићи1935/1   * не356-1280/2018-06
6518.72/3 - МилатовићиМилатовићи1935/1   * не356-1280/2018-06
6519.72/2 - МилатовићиМилатовићи1935/1   * не356-1280/2018-06
6520.73/1 - МилатовићиМилатовићи1380 *   не356-1281/2018-06
6521.73 - МилатовићиМилатовићи1380 *   не356-1281/2018-06
6522.74 - МилатовићиМилатовићи1371 *   не356-1282/2018-06
6523.74/3 - МилатовићиМилатовићи1372 *   не356-1282/2018-06
6554.74/1 - МилатовићиМилатовићи1372   * не356-1282/2018-06
6555.75 - МилатовићиМилатовићи1345 *   не356-1283/2018-06
6556.75/1 - МилатовићиМилатовићи1344   * не356-1283/2018-06
6557.76 - МилатовићиМилатовићи1239/1, 1241 *   не356-1284/2018-06
6558.76/1 - МилатовићиМилатовићи1239/1   * не356-1284/2018-06
6559.77/1 - МилатовићиМилатовићи1346/2   * не356-1285/2018-06
6560.77 - МилатовићиМилатовићи1346/2 *   не356-1285/2018-06
6561.52 - МилатовићиМилатовићи684 *   да356-1286/2018-06
6562.71/2 - МилатовићиМилатовићи1893/1 *   да356-1287/2018-06
6563.71/4 - МилатовићиМилатовићи1894   * да356-1287/2018-06
6564.71/3 - МилатовићиМилатовићи1893/1 *   да356-1287/2018-06
6565.71/1 - МилатовићиМилатовићи1893/1 *   да356-1287/2018-06
6566.71 - МилатовићиМилатовићи1893/1   * да356-1287/2018-06
6567.79 - МилатовићиМилатовићи1362 *   не356-1288/2018-06
6568.79/1 - МилатовићиМилатовићи1362 *   не356-1288/2018-06
6569.80 - МилатовићиМилатовићи1875 *   не356-1289/2018-06
6570.67/2 - МилатовићиМилатовићи1934/3   * не356-1290/2018-06
6571.67 - МилатовићиМилатовићи1934/3 *   не356-1290/2018-06
6572.62 - МилатовићиМилатовићи1453/2 *   не356-1291/2018-06
6573.62/1 - МилатовићиМилатовићи1453/2   * не356-1291/2018-06
6574.64 - МилатовићиМилатовићи1446 *   не356-1292/2018-06
6575.64/2 - МилатовићиМилатовићи1445/1   * не356-1292/2018-06
6576.64/1 - МилатовићиМилатовићи1444/1   * не356-1292/2018-06
6577.65 - МилатовићиМилатовићи1583/2     не356-1293/2018-06
6578.68 - МилатовићиМилатовићи1407/2 *   не356-1294/2018-06
6579.69 - МилатовићиМилатовићи1919 *   не356-1295/2018-06
6580.70 - МилатовићиМилатовићи1576 *   не356-1296/2018-06
6581.86/2 - МилатовићиМилатовићи1910   * не356-1297/2018-06
6582.86/3 - МилатовићиМилатовићи1910   * не356-1297/2018-06
6583.86 - МилатовићиМилатовићи1908/2 *   не356-1297/2018-06
6584.88 - МилатовићиМилатовићи1433 *   не356-1298/2018-06
6585.88/2 - МилатовићиМилатовићи1423/2 *   не356-1298/2018-06
6586.88/1 - МилатовићиМилатовићи1423/2 *   не356-1298/2018-06
6587.88/5 - МилатовићиМилатовићи1422   * не356-1298/2018-06
6588.88/4 - МилатовићиМилатовићи1422   * не356-1298/2018-06
6589.82 - МилатовићиМилатовићи1914/2 *   да356-1299/2018-06
6590.63/1 - МилатовићиМилатовићи1928/3 *   да356-1300/2018-06
6591.63 - МилатовићиМилатовићи1928/3 *   да356-1300/2018-06
6592.95 - МилатовићиМилатовићи1417/1 *   не356-1301/2018-06
6593.95/2 - МилатовићиМилатовићи1414   * не356-1301/2018-06
6594.61 - МилатовићиМилатовићи1574/1 *   да356-1302/2018-06
6595.61/1 - МилатовићиМилатовићи1574/1   * да356-1302/2018-06
6596.87 - МилатовићиМилатовићи1906/2 *   да356-1303/2018-06
6567.87/3 - МилатовићиМилатовићи1907 *   да356-1303/2018-06
6568.87/1 - МилатовићиМилатовићи1906/2   * да356-1303/2018-06
6569.87/4 - МилатовићиМилатовићи1907   * да356-1303/2018-06
6570.339 - ГучаГуча111/7 *   не356-1304/2018-06
6571.339/1 - ГучаГуча111/7   * не356-1304/2018-06
6572.103/1 - МилатовићиМилатовићи1784 *   не356-1305/2018-06
6573.103 - МилатовићиМилатовићи1784   * не356-1305/2018-06
6574.102 - МилатовићиМилатовићи1783/3 *   не356-1306/2018-06
6575.102/1 - МилатовићиМилатовићи1783/3   * не356-1306/2018-06
6576.104 - МилатовићиМилатовићи1789/3 *   не356-1307/2018-06
6577.125 - МилатовићиМилатовићи1025 *   не356-1308/2018-06
6578.125/2 - МилатовићиМилатовићи1025   * не356-1308/2018-06
6579.125/1 - МилатовићиМилатовићи1025 *   не356-1308/2018-06
6580.341 - ГучаГуча111/3 *   не356-1309/2018-06
6581.343/1 - ГучаГуча111/5 *   не356-1310/2018-06
6582.343 - ГучаГуча111/5   * не356-1310/2018-06
 475 - ВичаВича3019/1   * не356-1310+1/2018-06
6583.340 - ГучаГуча111/2 *   не356-1311/2018-06
6584.342 - ГучаГуча111/4 *   не356-1312/2018-06
6585.337 - ГучаГуча110/3 *   не356-1313/2018-06
6586.336/2 - ГучаГуча41/2