joomlarulit.com
 ЗВАНИЧНА ИНТЕРНЕТ ПРЕЗЕНТАЦИЈА ОПШТИНЕ ЛУЧАНИ - ZVANIČNA INTERNET PREZENTACIJA OPŠTINE LUČANI - THE OFFICIAL INTERNET PRESENTATION OF THE MUNICIPALITY OF LUČANI

 zbirni popisni list baner

Попис незаконито изграђених објеката
ЗБИРНИ ПОПИСНИ ЛИСТ

OПШТИНА ЛУЧАНИ

Редни
број

Број 
пописног листа

Катастарска 
општина

Катастарска 
парцела

Улица и број

Намена објекта

Подношен захтев за легализацију по ранијем закону

Број предмета у коме се води поступак пред грађевинском инспекцијом

Стамбени

Пословни

Помоћни

Подземни водови

7001. 457 - ВичаВича2671/1*не356-1590/2018-06
7002.457/1 - ВичаВича2671/1*не356-1590/2018-06
7003.462/2 - ВичаВича2685*не356-1591/2018-06
7004.464 - ВичаВича1781/3*не356-1592/2018-06
7005.464/1 - ВичаВича1772/3*не356-1592/2018-06
7006.465 - ВичаВича1781/1*не356-1593/2018-06
7007.466 - ВичаВича1781/1*не356-1594/2018-06
7008.467/1 - ВичаВича2668**не356-1595/2018-06
7009.467 - ВичаВича2666/4*не356-1595/2018-06
7010.461 - ВичаВича2666/7*не356-1596/2018-06
7011.531 - ВичаВича1523/2 *   не356-1597/2018-06
7012.533 - ВичаВича2831 *   не356-1598/2018-06
7013.524/1 - ВичаВича2556/3 *   не356-1599/2018-06
7014.524 - ВичаВича2556/3   * не356-1599/2018-06
7015.521/1 - ВичаВича1933/1 *   не356-1600/2018-06
7016.521 - ВичаВича1933/1 *   не356-1600/2018-06
7017.521/2 - ВичаВича1993/1   * не356-1600/2018-06
7018.520 - ВичаВича1933/1   * не356-1601/2018-06
7019.519/1 - ВичаВича1996 *   не356-1602/2018-06
7020.519 - ВичаВича1996   * не356-1602/2018-06
7021.519/2 - ВичаВича1996   * не356-1602/2018-06
7022.532 - ВичаВича1523/1 *   да356-1603/2018-06
7023.523/1 - ВичаВича2025/2 *   да356-1604/2018-06
7024.523 - ВичаВича2025/2   * да356-1604/2018-06
7025.518 - ВичаВича1959/3 *   не356-1605/2018-06
7026.518/2 - ВичаВича1971/1   * не356-1605/2018-06
7027.518/1 - ВичаВича1971/1   * не356-1605/2018-06
7028.517 - ВичаВича2146/4 *   не356-1606/2018-06
7029.516 - ВичаВича1968/2 *   не356-1607/2018-06
7030.         356-1608/2018-06
7031.         356-1608/2018-06
7032.514/1 - ВичаВича48/2 *   не356-1609/2018-06
7033.514 - ВичаВича48/2   * не356-1609/2018-06
7034.514/2 - ВичаВича49/1   * не356-1609/2018-06
7035.502/2 - ВичаВича19/1 *   не356-1610/2018-06
7036.502 - ВичаВича19/2 * * не356-1610/2018-06
7037.502/3 - ВичаВича19/2   * не356-1610/2018-06
7038.501 - ВичаВича411/4 *   не356-1611/2018-06
7039.498 - ВичаВича757 *   не356-1612/2018-06
7040.498/1 - ВичаВича757   * не356-1612/2018-06
7041.496/1 - ВичаВича1522/8 *   не356-1613/2018-06
7042.496 - ВичаВича1522/8   * не356-1613/2018-06
7043.522 - ВичаВича1927/3 *   не356-1614/2018-06
7044.355/2 - ВичаВича2639   * не356-1615/2018-06
7045.134 - МилатовићиМилатовићи1203/4 *   не356-1616/2018-06
7046.134/1 - МилатовићиМилатовићи1203/4   * не356-1616/2018-06
7047.131 - МилатовићиМилатовићи1202/7 *   не356-1617/2018-06
7048.403 - ВичаВича1031 *   не356-1618/2018-06
7049.403/1 - ВичаВича1031   * не356-1618/2018-06
7050.98 - ЖивицаЖивица738/1 *   не356-1619/2018-06
7051.104 - ЖивицаЖивица749 *   не356-1620/2018-06
7052.104/1 - ЖивицаЖивица749   * не356-1620/2018-06
7053.104/2 - ЖивицаЖивица749   * не356-1620/2018-06
7054.450/2 - ВичаВича1500 *   не356-1621/2018-06
7055.450 - ВичаВича1499/1   * не356-1621/2018-06
7056.450/1 - ВичаВича1500   * не356-1621/2018-06
7057.463 - ВичаВича2686/6 *   не356-1622/2018-06
7058.370 - ВичаВича3245 *   не356-1623/2018-06
7059.499 - ВичаВича764 *   не356-1624/2018-06
7060.128 - МилатовићиМилатовићи1312 *   не356-1625/2018-06
7061.128/2 - МИлатовићиМилатовићи1309/2, 1313   * не356-1625/2018-06
7062.128/4 - МилатовићиМилатовићи1313   * не356-1625/2018-06
7063.128/3 - МилатовићиМилатовићи1313   * не356-1625/2018-06
7064.141/1 - МилатовићиМилатовићи1164/3   * не356-1626/2018-06
7065.141 - МилатовићиМилатовићи1164/3 *   не356-1626/2018-06
7066.139 - МилатовићиМилатовићи1179/2 *   не356-1627/2018-06
7067.139/1 - МилатовићиМилатовићи1179/2   * не356-1627/2018-06
7068.138 - МилатовићиМилатовићи1179/1 *   не356-1628/2018-06
7069.137 - МилатовићиМилатовићи1181 *   не356-1629/2018-06
7070.137/1 - МилатовићиМилатовићи1181   * не356-1629/2018-06
7071.298/1 - ВичаВича1434/1 *   не356-1630/2018-06
7072.298/3 - ВичаВича1434/1   * не356-1630/2018-06
7073.136/2 - МилатовићиМилатовићи1189/3   * не356-1631/2018-06
7074.136/1 - МилатовићиМилатовићи1189/3 *   не356-1631/2018-06
7075.136 - МилатовићиМилатовићи1189/3 *   не356-1631/2018-06
7076.135/2 - МилатовићиМилатовићи1191/3   * не356-1632/2018-06
7077.142 - МилатовићиМилатовићи1013 *   не356-1633/2018-06
7078.142/3 - МилатовићиМилатовићи1013   * не356-1633/2018-06
7079.142/5 - МилатовићиМилатовићи1013   * не356-1633/2018-06
7080.142/2 - МилатовићиМилатовићи1013   * не356-1633/2018-06
7081.142/4 - МилатовићиМилатовићи1013   * не356-1633/2018-06
7082.142/6 - МилатовићиМилатовићи1013   * не356-1633/2018-06
7083.156/1 - МилатовићиМилатовићи973   * не356-1634/2018-06
7084.155 - МилатовићиМилатовићи998/7 *   не356-1635/2018-06
7085.150 - МилатовићиМилатовићи1147/1 *   не356-1636/2018-06
7086.150/1 - МилатовићиМилатовићи1148/1   * не356-1636/2018-06
7087.159/1 - МилатовићиМилатовићи993/1 *   не356-1637/2018-06
7088.159/2 - МилатовићиМилатовићи994 *   не356-1637/2018-06
7089.159/4 - МилатовићиМилатовићи994   * не356-1637/2018-06
7090.159/5 - МилатовићиМилатовићи994   * не356-1637/2018-06
7091.160 - МилатовићиМилатовићи616/1 *   не356-1638/2018-06
7092.157 - МилатовићиМилатовићи998/1 *   не356-1639/2018-06
7093.154 - МилатовићиМилатовићи1032/4 *   не356-1639/2018-06
7094.315 - ВичаВича809 *   да356-1640/2018-06
7095.147 - МилатовићиМилатовићи970 *   да356-1641/2018-06
7096.145 - МилатовићиМилатовићи989 *   да356-1642/2018-06
7097.168 - МилатовићиМилатовћи912/4 *   не356-1643/2018-06
7098.168/1 - МилатовићиМилатовићи912/4   * не356-1643/2018-06
7099.146/1 - МилатовићиМилатовићи1007 * * не356-1644/2018-06
7100.146 - МилатовићиМилатовићи1006   * не356-1644/2018-06
7101.163 - МилатовићиМилатовићи1341 *   не356-1645/2018-06
7102.162 - МилатовићиМилатовићи804/1 *   не356-1646/2018-06
7103.164/1 - МилатовићиМилатовићи1319/1 *   не356-1647/2018-06
7104.167 - МилатовићиМилатовићи1300/1 *   не356-1648/2018-06
7105.167/1 - МилатовићиМилатовићи1300/1   * не356-1648/2018-06
7106.147/2 - МилатовићиМилатовићи971/2  *  не356-1649/2018-06
7107.525 - ВичаВича2555 *   не356-1650/2018-06
7108.525/2 - ВичаВича2552   * не356-1650/2018-06
7109.525/1 - ВичаВича2555   * не356-1650/2018-06
7110.526 - ВичаВича2568/1 *   не356-1651/2018-06
7111.530 - ВичаВича3983 *   не356-1652/2018-06
7112.530/1 - ВичаВича3983   * не356-1652/2018-06
7113.510 - ВичаВича41 *   не356-1653/2018-06
7114.512 - ВичаВича49/1 *   не356-1654/2018-06
7115.512/2 - ВичаВича49/1   * не356-1654/2018-06
7116.504 - ВичаВича751/2 *   не356-1655/2018-06
7117.504/5 - ВичаВича751/1   * не356-1655/2018-06
7118.504/1 - ВичаВича751/2 *   не356-1655/2018-06
7119.506 - ВичаВича741/1 *   не356-1656/2018-06
7120.506/1 - ВичаВича741/1   * не356-1656/2018-06
7121.529 - ВичаВича3942 *   не356-1657/2018-06
7122.529/3 - ВичаВича3983   * не356-1657/2018-06
7123.529/1 - ВичаВича3983   * не356-1657/2018-06
7124.529/2 - ВичаВича3983   * не356-1657/2018-06
7125.186/2 - МилатовићиМилатовићи850/2 *   не356-1658/2018-06
7126.186 - МилатовићиМилатовићи850/2 *   не356-1658/2018-06
7127.170/1 - МилатовићиМилатовићи794/1 *   не356-1659/2018-06
7128.170 - МилатовићиМилатовићи804/2 *   не356-1659/2018-06
7129.185/1 - МилатовићиМилатовићи1481/1 *   не356-1660/2018-06
7130.185 - МилатовићиМилатовићи1480 *   не356-1660/2018-06
7131.185/2 - МилатовићиМилатовићи1481/1   * не356-1660/2018-06
7132.184 - МилатовићиМилатовићи1357 *   не356-1661/2018-06
7133.184/1 - МилатовићиМилатовићи1357   * не356-1661/2018-06
7134.174 - МилатовићиМилатовићи768 *   не356-1662/2018-06
7135.173 - МилатовићиМилатовићи773/3 *   не356-1663/2018-06
7136.173/1 - МилатовићиМилатовићи773/3   * не356-1663/2018-06
7137.183 - МилатовићиМилатовићи1282 *   да356-1664/2018-06
7138.182 - МилатовићиМилатовићи1280 *   да356-1665/2018-06
7139.175 - МилатовићиМилатовићи828 *   не356-1666/2018-06
7140.505/2 - ВичаВича739/2 *   не356-1667/2018-06
7141.176 - МилатовићиМилатовићи777 *   не356-1668/2018-06
7142.508/2 - ВичаВича258/2   * не356-1669/2018-06
7143.508/1 - ВичаВича258/2   * не356-1669/2018-06
7144.495 - ВичаВича1815 *   не356-1670/2018-06
7145.494 - ВичаВича1797/3 *   не356-1671/2018-06
7146.491 - ВичаВича1490/3 *   не356-1672/2018-06
7147.490 - ВичаВича1497/1 *   не356-1673/2018-06
7148.490/1 - ВичаВича1497/1   * не356-1673/2018-06`
7149.489 - ВичаВича1496/2 *   не356-1674/2018-06
7150.489/1 - ВичаВича1496/2   * не356-1674/2018-06
7151.488/2 - ВичаВича1788 *   не356-1675/2018-06
7152.488/1 - ВичаВича1788   * не356-1675/2018-06
7153.488 - ВичаВича1788   * не356-1675/2018-06
7154.486/1 - ВичаВича2644 *   не356-1676/2018-06
7155.483/1 - ВичаВича2576/1 *   не356-1677/2018-06
7156.482 - ВичаВича2051/1 *   не356-1678/2018-06
7157.481 - ВичаВича2053/4 *   не356-1679/2018-06
7158.481/1 - ВичаВича2053/4   * не356-1679/2018-06
7159.478/1 - ВичаВича2053/9 *   не356-1680/2018-06
7160.478 - ВичаВича2053/9   * не356-1680/2018-06
7161.477 - ВичаВича2053/5 *   не356-1681/2018-06
7162.477/1 - ВичаВича2053/5   * не356-1681/2018-06
7163.487 - ВичаВича1522/9 *   не356-1682/2018-06
7164.130 - ДучаловићиДучаловићи13/3 *   не356-1683/2018-06
7165.132 - ДучаловићиДучаловићи13/9 *   не356-1684/2018-06
7166.469 - ДучаловићиДучаловићи2058 *   не356-1685/2018-06
7167.471 - ВичаВича2629 *   не356-1686/2018-06
7168.471/1 - ВичаВича2629   * не356-1686/2018-06
7169.470/2 - ВичаВича2060 *   не356-1687/2018-06
7170.470 - ВичаВича2060   * не356-1687/2018-06
7171.470/1 - ВичаВича2060   * не356-1687/2018-06
7172.472 - ВичаВича2053/4 *   не356-1688/2018-06
7173.472/1 - ВичаВича2628   * не356-1688/2018-06
7174.472/2 - ВичаВича2628   * не356-1688/2018-06
7175.473/1 - ВичаВича2053/11 *   не356-1689/2018-06
7176.343 - ВичаВича2937 *   не356-1690/2018-06
7177.342 - ВичаВича2937 *   не356-1691/2018-06
7178.131 - ДучаловићиДучаловићи13/6 *   да356-1692/2018-06
7179.493/1 - ВичаВича1790/2 *   не356-1693/2018-06
7180.493/1 - ВичаВича1790/2 *   не356-1693/2018-06
7181.493 - ВичаВича5412   * не356-1693/2018-06
7182.493/2 - ВичаВича5412   * не356-1693/2018-06
7183.475 - ВичаВича2053/6 *   не356-1694/2018-06
7184.345 - ВичаВича2907 *   не356-1695/2018-06
7185.345/1 - ВичаВича2907   * не356-1695/2018-06
7186.127 - ДучаловићиДучаловићи12/5 *   да356-1696/2018-06
7187.344 - ВичаВича2960 *   да356-1697/2018-06
7188.326 - ВичаВича2697/1 *   не356-1698/2018-06
7189.333 - ВичаВича3042 *   не356-1699/2018-06
7190.336 - ВичаВича3057 *   не356-1700/2018-06
7191.335/3 - ВичаВича3013 *   не356-1701/2018-06
7192.335/4 - ВичаВича3014   * не356-1701/2018-06
7193.337 - ВичаВича2460 *   не356-1702/2018-06
7194.309/1 - ВичаВича348 *   не356-1703/2018-06
7195.309/5 - ВичаВича348 *   не356-1703/2018-06
7196.339 - ВичаВича2477 *   не356-1704/2018-06
7197.340 - ВичаВича2493/2 *   не356-1705/2018-06
7198.325 - ВичаВича2752/6 *   не356-1706/2018-06
7199.325/1 - ВичаВича2752/6   * не356-1706/2018-06
7200.325/2 - ВичаВича2752/6   * не356-1706/2018-06
7201.323/3 - ВичаВича788/2, 778/1 *   не356-1707/2018-06
7202.323/2 - ВичаВича778/1   * не356-1707/2018-06
7203.324 - ВичаВича1438/2 *   не356-1708/2018-06
7204.324/1 - ВичаВича1437/1   * не356-1708/2018-06
7205.122/1 - ЖивицаЖивица130   * не356-1709/2018-06
7206.122/2 - ЖивицаЖивица130   * не356-1709/2018-06
7207.121 - ЖивицаЖивица353   * не356-1710/2018-06
7208.120/1 - ЖивицаЖивица359/1 *   не356-1711/2018-06
7209.120 - ЖивицаЖивица359/2   * не356-1711/2018-06
7210.120/2 - ЖивицаЖивица359/1   * не356-1711/2018-06
7211.119 - ЖивицаЖивица360 *   не356-1712/2018-06
7212.119/3 - ЖивицаЖивица728/4  *  не356-1712/2018-06
7213.119/2 - ЖивицаЖивица360   * не356-1712/2018-06
7214.118 - ЖивицаЖивица358/2 *   не356-1713/2018-06
7215.509/1 - ВичаВича297/2 * * не356-1714/2018-06
7216.178/5 - МилатовићиМилатовићи875 *   не356-1715/2018-06
7217.178 - МилатовићиМилатовићи875 *   не356-1715/2018-06
7218.178/1 - МилатовићиМилатовићи875   * не356-1715/2018-06
7219.178/2 - МилатовићиМилатовићи875   * не356-1715/2018-06
7220.178/3 - МилатовићиМилатовићи875   * не356-1715/2018-06
7221.178/4 - МилатовићиМилатовићи875   * не356-1715/2018-06
7222.151 - МилатовићиМилатовићи1150/1 *   не356-1716/2018-06
7223.181/2 - МилатовићиМилатовићи1101/1   * не356-1717/2018-06
7224.181/1 - МилатовићиМилатовићи1101/1 *   не356-1717/2018-06
7225.181 - МилатовићиМилатовићи1101/1 *   не356-1717/2018-06
7226.181/4 - МилатовићиМилатовићи1101/1   * не356-1717/2018-06
7227.172/3 - МилатовићиМилатовићи802   * не356-1718/2018-06
7228.172/1 - МилатовићиМилатовићи802   * не356-1718/2018-06
7229.172/2 - МилатовићиМилатовићи802   * не356-1718/2018-06
7230.172/4 - МилатовићиМилатовићи802   * не356-1718/2018-06
7231.503/1 - ВичаВича1522/1 *   не356-1719/2018-06
7232.503 - ВичаВича1522/1   * не356-1719/2018-06
7233.334/1 - ВичаВича2998 *   не356-1720/2018-06
7234.334/3 - ВичаВича3000   * не356-1720/2018-06
7235.334/2 - ВичаВича2998   * не356-1720/2018-06
7236.195/2 - МилатовићиМилатовићи1539/1 *   не356-1721/2018-06
7237.195 - МилатовићиМилатовићи1538/1   * не356-1721/2018-06
7238.195/1 - МилатовићиМилатовићи1537/1   * не356-1721/2018-06
7239.196 - МилатовићиМилатовићи1529 *   не356-1722/2018-06
7240.196/1 - МилатовићиМилатовићи1529   * не356-1722/2018-06
7241.196/2 - МилатовићиМилатовићи1516/1   * не356-1722/2018-06
7242.197/1 - МилатовићиМилатовићи1523 *   не356-1723/2018-06
7243.197/2 - МилатовићиМилатовићи1523 *   не356-1723/2018-06
7244.197 - МилатовићиМилатовићи1835   * не356-1723/2018-06
7245.197/4 - МилатовићиМилатовићи1524   * не356-1723/2018-06
7246.197/3 - МилатовићиМилатовићи1327/1   * не356-1723/2018-06
           
7247.187 - МилатовићиМилатовићи1865 *   не356-1724/2018-06
7248.189 - МилатовићиМилатовићи1862/2 *   не356-1725/2018-06
7249.190 - МилатовићиМилатовићи1859/1 *   не356-1726/2018-06
7250.191 - МилатовићиМилатовићи1857 *   не356-1727/2018-06
7251.191/1 - МилатовићиМилатовићи1857   * не356-1727/2018-06
7252.191/2 - МилатовићиМилатовићи1857   * не356-1727/2018-06
7253.198 - МилатовићиМилатовићи1658/1 *   не356-1728/2018-06
7254.193/1 - МилатовићиМилатовићи1465 *   да356-1729/2018-06
7255.194/6 - МилатовићиМилатовићи1510 *   не356-1730/2018-06
7256.194/2 - МилатовићиМилатовићи1509 *   не356-1730/2018-06
7257.194/1 - МилатовићиМилатовићи1509   * не356-1730/2018-06
7258.186 - МилатовићиМилатовићи1858/2 *   не356-1731/2018-06
7259.201/1 - МилатовићиМилатовићи1724/1 *   не356-1732/2018-06
7260.201/2 - МилатовићиМилатовићи1727/   * не356-1732/2018-06
7261.201/3 - МилатовићиМилатовићи1727   * не356-1732/2018-06
7262.202 - МилатовићиМилатовићи1705/1 *   не356-1733/2018-06
7263.204 - МилатовићиМилатовићи1728 *   не356-1734/2018-06
7264.205 - МилатовићиМилатовићи1694/1 *   не356-1735/2018-06
7265.207/3 - МилатовићиМилатовићи1698 *   не356-1736/2018-06
7266.207/1 - МилатовићиМилатовићи1698   * не356-1736/2018-06
7267.208/2 - МилатовићиМилатовићи1665 *   не356-1737/2018-06
7268.208 - МилатовићиМилатовићи1667   * не356-1737/2018-06
7269.211/1 - МилатовићиМилатовићи1662   * не356-1738/2018-06
7270.212/2 - МилатовићиМилатовићи1677/1   * не356-1739/2018-06
7271.216/2 - МилатовићиМилатовићи625/2   * не356-1740/2018-06
7272.216/1 - МилатовићиМилатовићи659, 625/2 *   не356-1740/2018-06
7273.199 - МилатовићиМилатовићи1710/3 *   не356-1741/2018-06
7274.199/3 - МилатовићиМилатовићи1712 *   не356-1741/2018-06
7275.199/6 - МилатовићиМилатовићи1712   * не356-1741/2018-06
7276.199/2 - МилатовићиМилатовићи1712   * не356-1741/2018-06
7277.41 - Лисице Лисице1064 *   не356-1742/2018-006
7278.41/1 - ЛисицеЛисице1064   * не356-1742/2018-06
7279.42 - ЛисицеЛисице1045 *   не356-1743/2018-06
7280.42/1 - ЛисицеЛисице1045   * не356-1743/2018-06
7281.43 - ЛисицеЛисице1131 *   не356-1744/2018-06
7282.30 - ЛисицеЛисице10412 *   не356-1745/2018-06
7283.30/1 - ЛисицеЛисице1041/2   * не356-1745/2018-06
7284.33 - ЛисицеЛисице1058/5 *   не356-1746/2018-06
7285.36 - ЛисицеЛисице759/4 *   не356-1747/2018-06
7286.36/1 - ЛисицеЛисице759/4   * не356-1474/2018-06
7287.37 - ЛисицеЛисице1066 *   не356-1748/2018-06
7288.60/1 - ЛисицеЛисице1207/2   * не356-1748+1/2018-06
7289.38 - ЛисицеЛисице1065/2 *   не356-1749/2018-06
7290.38/1 - ЛисицеЛисице1065/2   * не356-1749/2018-06
7291.32 - ЛисицеЛисице758/1   * не356-1750/2018-06
7292.32/1 - ЛисицеЛисице758/1   * не356-1750/2018-06
7293.39/2 - ЛисицеЛисице1213   * не356-1751/2018-06
7294.39/1 - ЛисицеЛисице1220 *   не356-1751/2018-06
7295.40 - ЛисицеЛисице758/2   * да356-1752/2018-06
7296.40/3 - ЛисицеЛисице758/3 *   да356-1752/2018-06
7297.40/1 - ЛисицеЛисице758/3   * да356-1752/2018-06
7298.40/4 - ЛисицеЛисице1033/3   * да356-1752/2018-06
7299.56 - ЛисицеЛисице748/1 *   не356-1753/2018-06
7300.57 - ЛисицеЛисице748/2 *   не356-1754/2018-06
7301.58 - ЛисицеЛисице1014/1 *   не356-1755/2018-06
7302.58/1 - ЛисицеЛисице1019/3   * не356-1755/2018-06
7303.58/2 - ЛисицеЛисице1019/1   * не356-1755/2018-06
7304.62 - ЛисицеЛисице1190 *   не356-1756/2018-06
7305.62/1 - ЛисицеЛисице1191   * не356-1756/2018-06
7306.55/2 - ЛисицеЛисице750   * не356-1757/2018-06

7307.

54 - ЛисицеЛисице1069 *   не1758/2018-06
7308.54/6 - ЛисицеЛисице1069   * не356-1758/2018-06
7309.54/5 - ЛисицеЛисице1069   * не326-1758/2018-06
7310.54/4 - ЛисицеЛисице1069   * не356-1758/2018-06
7311.54/3 - ЛисицеЛисице1225   * не356-1758/2018-06
7312.54/2 - ЛисицеЛисице1069   * не356-1758/2018-06
7313.54/1 - ЛисицеЛисице1069 *   не356-1758/2018-06
7314.52 - ЛисицеЛисице744/3 *   не356-1759/2018-06
7315.52/1 - ЛисицеЛисице744   * не356-1759/2018-06
7316.53 - ЛисицеЛисице740/2 *   не356-1760/2018-06
7317.49 - ЛисицеЛисице742 *   не356-1761/2018-06
7318.51/3 - ЛисицеЛисице1229   * не356-1762/2018-06
7319.44 - ЛисицеЛисице1114 *   не356-1763/2018-06
7320.59 - ЛисицеЛисице1104 *   да356-1764/2018-06
7321.59/1 - ЛисицеЛисице1104   * да356-1764/2018-06
7322.59/2 - ЛисицеЛисице1104   * да356-1764/2018-06
7323.61 - ЛисицеЛисице1184 *   да356-1765/2018-06
7324.61/2 - ЛисицеЛисице1207/1   * да356-1765/2018-06
7325.414/6 - ГучаГуча2207/2 *   не356-1766/2018-06
7326.414 - ГучаГуча2231/7   * не356-1766/2018-06
7327.235 - КрстацКрстац1042/2 *   не356-1767/2018-06
7328.262/1 - КрстацКрстац972   * не356-1768/2018-06
7329.237 - КрстацКрстац1173 *   не356-1769/2018-06
7330.244 - КрстацКрстац1141/1 *   не356-1770/2018-06
7331.244/1 - КрстацКрстац1141/1   * не356-1770/2018-06
7332.244/2 - КрстацКрстац1141/1   * не356-1770/2018-06
7333.255 - КрстацКрстац896 *   не356-1771/2018-06
7334.257 - КрстацКрстац1152/1 *   не356-1772/2018-06
7335.259/1 - КрстацКрстац1126 *   не356-1773/2018-06
7336.259 - КрстацКрстац1126 *   не356-1773/2018-06
7337.261/1 - КрстацКрстац1129/1   * не356-1774/2018-06
7338.260 - КрстацКрстац1123 *   да356-1775/2018-06
7339.260/1 - КрстацКрстац1123   * да356-1775/2018-06
7340.260/2 - КрстацКрстац1123   * да356-1775/2018-06
7341.238 - МилатовићиМилатовићи431 *   не356-1776/2018-06
7342.238/1 - МилатовићиМилатовићи431   * не356-1776/2018-06
7343.238/3 - МилатовићиМилатовићи430   * не356-1776/2018-06
7344.238/2 - МилатовићиМилатовићи429   * не356-1776/2018-06
7345.237 - МилатовићиМилатовићи434 *   не356-1777/2018-06
7346.237/3 - МилатовићиМилатовићи433   * не356-1777/2018-06

7347.

245 - КрстацКрстац1134/1     не356-1778/2018-06
7348.246 - КрстацКрстац912 *   не356-1779/2018-06
7349.247 - КрстацКрстац908/3 *   не356-1780/2018-06
7350.247/1 - КрстацКрстац908/3   * не356-1780/2018-06
7351.249 - КрстацКрстац903/2 *   не356-1781/2018-06
7352.250 - КрстацКрстац903/1 *   не356-1782/2018-06
7353.252 - КрстацКрстац904/1 *   не356-1783/2018-06
7354.252/1 - КрстацКрстац904/1   * не356-1783/2018-06
7355.253 - КрстацКрстац897/1 *   не356-1784/2018-06
7356.415 - ГучаГуча2231/6 *   не356-1785/2018-06
7357.415/2 - ГучаГуча2231/6   * не356-1785/2018-06
7358.417/2 - ГучаГуча2157/1 *   не356-1786/2018-06
7359.417 - ГучаГуча2157/1   * не356-1786/2018-06
7360.124 - ДучаловићиДучаловићи12/6 *   не356-1787/2018-06
7361.119 -ДучаловићиДучаловићи12/3, 2146/3 *   не356-1788/2018-06
7362.119/1 - ДучаловићиДучаловићи12/19   * не356-1788/2018-06

7363.

120 - ДучаловићиДучаловићи12/4 *   не356-1789/2018-06
7364.120/2 -ДучаловићиДучалвовићи12/14   * не356-1789/2018-06
7365.120/1 - ДучаловићиДучалвоићи12/4   * не356-1789/2018-06
7366.140/2 - ДучаловићиДучаловићи12/18   * не356-1790/2018-06
7367.139 - ДучаловићиДучаловићи13/21 *   не356-1791/2018-06
7368.139/1 - ДучаловићиДучаловићи13/28   * не356-1791/2018-06
7369.134 - ДучаловићиДучаловићи13/14 *   не356-1792/2018-06
7370.134/2 - ДучаловићиДучаловићи13/26   * не356-1792/2018-06
7371.142/2 - ДучаловићиДучаловићи13/23   * не356-1793/2018-06
7372.143 - ДучаловићиДучаловићи13/31   * не356-1794/2018-06
7373.143/1 - ДучалвоићиДучаловићи13/31   * не356-1794/2018-06
7374.126 - ДучаловићиДучаловићи12/10 *   не356-1795/2018-06
7375.421 - ГучаГуча1790/5 *   не356-1796/2018-06
7376.421/1 - ГучаГуча1790/5 *   не356-1796/2018-06
7377.421/1 - ГучаГуча1790/5   * не356-1796/2018-06
7378.423 - ГучаГуча490/2 *   не356-1797/2018-06
7379.419/2 - ГучаГуча2137/3 *   не356-1798/2018-06
7380.419/3 - ГучаГуча2137/3 *   не356-1798/2018-06
7381.413 - ГучаГуча1793 *   не356-1799/2018-06
7382.416/3 - ГучаГуча2196/1 *   не356-1800/2018-06
7383.416/1 - ГучаГуча2196/1   * не356-1800/2018-06
7384.416 - ГучаГуча2196/1   * не356-1800/2018-06
7385.411 - ГучаГуча2188 *   не356-1801/2018-06
7386.411/3 - ГучаГуча2188   * не356-1801/2018-06
7387.411/2 - ГучаГуча2189   * не356-1801/2018-06
7388.411/4 - ГучаГуча2189   * не356-1801/2018-06
7389.411/5 - ГучаГуча2189   * не356-1801/2018-06
7390.412/2 - Гуча Гуча713/3*не356-1802/2018-06
7391.412/1 - ГучаГуча713/3   * не356-1802/2018-06
7392.228 - МилатовићиМилатовићи502 *   не356-1802/2018-06
7393.424 - ГучаГуча492/5 *   не356-1803/2018-06
7394.424/1 - ГучаГуча492/5   * не356-1804/2018-06
7395.425 - ГучаГуча492/6 *   не356-1805/2018-06
7396.429 - ГучаГуча1793/1 *   не356-1806/2018-06
7397.589/1 - ГучаГуча3421/5   * не356-1807/2018-06
7398.589 - ГучаГуча3421/5 *   не356-1807/2018-06
7399.427 - ГучаГуча1792/5 *   не356-1808/2018-06
7400.427/1 - ГучаГуча1792/5   * не356-1808/2018-06
7401.431 - ГучаГуча495 *   не356-1809/2018-06
7402.434 - ГучаГуча775/1 *   не356-1810/2018-06
7403.436/4 - ГучаГуча2121/2 *   не356-1811/2018-06
7404.436/3 - ГучаГуча2121/2 *   не356-1811/2018-06
7405.436/1 - ГучаГуча2121/2   * не356-1811/2018-06
7406.437/2 - ГучаГуча2125/1   * не356-1812/2018-06
7407.438 - ГучаГуча2178/5 *   не356-1813/2018-06
7408.438/1 - ГучаГуча2178/3   * не356-1813/2018-06
7409.441 - ГучаГуча531 *   не356-1814/2018-06
7410.442/1 - ГучаГуча537 *   не356-1815/2018-06
7411.443 - ГучаГуча764 *   не356-1816/2018-06
7412.444 - ГучаГуча543 *   не356-1817/2018-06
7413.447 - ГучаГуча542/1 *   не356-1818/2018-06
7414.448 - ГучаГуча1790/6 *   не356-1819/2018-06
7415.420/1 - ГучаГуча2126   * не356-1820/2018-06
7416.422 - ГучаГуча490/4 *   да356-1821/2018-06
7417.422/2 - ГучаГуча490/1   * да356-1821/2018-06
7418.422/4 - ГучаГуча490/1   * да356-1821/2018-06
7419.422/5 - ГучаГуча490/1   * да356-1821/2018-06
7420.422/3 - ГучаГуча490/1   * да356-1821/2018-06
7421.422/1 - ГучаГуча490/4   * да356-1821/2018-06
7422.226/1 - МилатовићиМилатовићи677/3 *   да356-1822/2018-06
7423.226/2 - МилатовићиМилатовићи667/3   * да356-1822/2018-06
7424.432/2 - ГучаГуча772 *   не356-1823/2018-06
7425.433/1 - ГучаГуча772 *   не356-1823/2018-06
7426.446 - ГучаГуча1799/1 *   да356-1824/2018-06
7427.446/1 - ГучаГуча1799/1 *   да356-1824/2018-06
7428.446/2 - ГучаГуча1799/1   * да356-1824/2018-06
7429.446/2 - ГучаГуча1799/1   * да356-1824/2018-06
7430.135 - ДучаловићиДучаловићи13/16 *   да356-1825/2018-06
7431.141/1 - ДучаловићиДучаловићи13/22 *   да356-1826/2018-06
7432.141/2 - ДучаловићиДучаловићи13/22   * да356-1826/2018-06
7433.455/2 - ГучаГуча836/2 *   не356-1827/2018-06
7434.455/1 - ГучаГуча836/2 *   не356-1827/2018-06
7435.455 - ГучаГуча836/2   * не356-1827/2018-06
7436.456/1 - ГучаГуча1784/1 *   не356-1828/2018-06
7437.456 - ГучаГуча1784/1 *   не356-1828/2018-06
7438.457/4 - ГучаГуча796/2 *   не356-1829/2018-06
7439.457/3 - ГучаГуча797/2, 796/2   * не356-1829/2018-06
7440.457 - ГучаГуча2167   * не356-1829/2018-06
7441.457/2 - ГучаГуча2167, 4976   * не356-1829/2018-06
7442.458 - ГучаГуча797/1 *   не356-1830/2018-06
7443.459 - ГучаГуча835 *   не356-1831/2018-06
7444.459/3 - ГучаГуча836/2   * не356-1831/2018-06
7445.459/2 - ГучаГуча836/1   * не356-1831/2018-06
7446.459/1 - ГучаГуча834   * не356-1831/2018-06
7447.460 - ГучаГуча1784/ *   не356-1832/2018-06
7448.460/1 - ГучаГуча1784/3   * не356-1832/2018-06
7449.461/4 - ГучаГуча2181 *   не356-1833/2018-06
7450.461/3 - ГучаГуча2180/1   * не356-1833/2018-06
7451.461 - ГучаГуча2180/1   * не356-1833/2018-06
7452.453 - ГучаГуча769 *   не356-1834/2018-06
7453.453/1 - ГучаГуча768   * не356-1834/2018-06
7454.451/2 - ГучаГуча541   * не356-1835/2018-06
7455.451/1 - ГучаГуча541   * не356-1835/2018-06
7456.451 - ГучаГуча541   * не356-1835/2018-06
7457.454 - ГучаГуча767 *   не356-1836/2018-06
7458.454/1 - ГучаГуча767 *   не356-1836/2018-06
7459.470/1 - ГучаГуча4808/2 *   не356-1837/2018-06
7460.470 - ГучаГуча4809/3, 4808/2, 4807/2   * не356-1837/2018-06
7461.469 - ГучаГуча2739 *   не356-1838/2018-06
 647/4 - ГучаГуча2771 *   да356-1838+1/2018-06
 647/5 - ГучаГуча2771 *   да356-1838+1/2018-06
 647/1 - ГучаГуча2770   * да356-1838+1/2018-06
 647 - ГучаГуча2770   * да356-1838+1/2018-06
7462.465/1 - ГучаГуча3218/3 *   не356-1839/2018-06
7463.465/2 - ГучаГуча3218/3   * не356-1839/2018-06
7464.465/3 - ГучаГуча3218/4   * не356-1839/2018-06
7465.465 - ГучаГуча3218/3   * не356-1839/2018-06
7466.462 - ГучаГуча4843   * не356-1840/2018-06
7467.462/1 - ГучаГуча4845/2   * не356-1840/2018-06
7468.468/1 - ГучаГуча2275   * да356-1841/2018-06
7469.468 - ГучаГуча2275 *   да356-1841/2018-06
7470.464 - ГучаГуча4851/3   * да356-1842/2018-06
7471.464/1 - ГучаГуча4851/3 *   да356-1842/2018-06
 473 - ГучаГуча4825/1   * не356-1844/2018-06
 473/1 - ГучаГуча4825/2 *   не356-1844/2018-06
 500 - ГучаГуча3241/2, 3242/1, 3241/1 *   не356-1845/2018-06
 476  - ГучаГуча4839/6 *   не356-1846/2018-06
 476/1 - ГучаГуча4839/8 *   не356-1846/2018-06
 477 - ГучаГуча4821/2 *   не356-1847/2018-06
 477/1 - ГучаГуча4821/2   * не356-1847/2018-06
 490/2 - ГучаГуча2790 *   не356-1848/2018-06
 490/1 - ГучаГуча2789/1   * не356-1848/2018-06
 491/3 - ГучаГуча4823/1, 4823/2 *   не356-1849/2018-06
 491/2 - ГучаГуча4823/2   * не356-1849/2018-06
 491/1 - ГучаГуча4823/1   * не356-1849/2018-06
 491 - ГучаГуча4823/1   * не356-1849/2018-06
 491/5 - ГучаГуча4823/1   * не356-1849/2018-06
 491/4 - ГучаГуча4823/1   * не356-1849/2018-06
 493/2 - ГучаГуча3008/1 *   не356-1850/2018-06
 493 - ГучаГуча3008/1   * не356-1850/2018-06
 493/3 - ГучаГуча3007/1   * не356-1850/2018-06
 497 - ГучаГуча2633 *   не356-1851/2018-06
 498 - ГучаГуча2759/1   * не356-1852/2018-06
 499 - ГучаГуча3249/3 *   не356-1853/2018-06
          356-1854/2018-06
 482 - ГучаГуча3216/3 *   не356-1855/2018-06
 482/1 - ГучаГуча3216/2   * не356-1855/2018-06
 481 - ГучаГуча3020 *   не356-1856/2018-06
 484 - ГучаГуча3021 *   не356-1857/2018-06
 487 - ГучаГуча2348/5 *   не356-1858/2018-06
 487/1 - ГучаГуча2348/5   * не356-1858/2018-06
 487/2 - ГучаГуча2348/5   * не356-1858/2018-06
 488/1 - ГучаГуча2364/1   * не356-1859/2018-06
 488/2 - ГучаГуча2364/1   * не356-1859/2018-06
 483 - ГучаГуча3221/2 *   не356-1860/2018-06
 483/1 - ГучаГуча3006/9   * не356-1860/2018-06
 501 - ГучаГуча2594/2*не356-1861/2018-06
 501/1 - ГучаГуча2594/1   * не356-1861/2018-06
 502 - ГучаГуча4821/3 *   не356-1862/2018-06
 502/1 - ГучаГуча4821/3   * не356-1862/2018-06
 503/4 - ГучаГуча4878/1 *   не356-1863/2018-06
 504/1 - ГучаГуча2544 *   не356-1864/2018-06
 504 - ГучаГуча2544   * не356-1864/2018-06
 505 - ГучаГуча4795/2 *   не356-1865/2018-06
 505/4 - ГучаГуча4795, 4795/1   * не356-1865/2018-06
 506 - ГучаГуча4793/2   * не356-1866/2018-06
 507/2 - ГучаГуча2546/1   * не356-1867/2018-06
 507 - ГучаГуча2543 *   не356-1867/2018-06
 510 - ГучаГуча4838, 4838/1, 4838/3   * не356-1868/2018-06
 509 - ГучаГуча4848, 4846/1 *   не356-1869/2018-06
 509/1 - ГучаГуча4848   * не356-1869/2018-06
 492/2 - ГучаГуча3211/2 *   да356-1870/2018-06
 492/3 - ГучаГуча3211/1   * да356-1870/2018-06
 492 - ГучаГуча3211   * да356-1870/2018-06
 494 - ГучаГуча2766 *   да356-1871/2018-06
 480 - ГучаГуча3210/1 *   не356-1872/2018-06
 479/1 - ГучаГуча3210/1   * не356-1872/2018-06
 908/3 - ГучаГуча3210/3 *   не356-1873/2018-06
 508/1 - ГучаГуча3210/3   * не356-1873/2018-06
 508/2 - ГучаГуча3210/3   * не356-1873/2018-06
 508 - ГучаГуча3210/3   * не356-1873/2018-06
 520 - ГучаГуча2511   * не356-1874/2018-06
 520/1 - ГучаГуча2511   * не356-1874/2018-06
 519 - ГучаГуча2383   * не356-1875/2018-06
 517 - ГучаГуча2682/6 *   да356-1876/2018-06
 528/1 - ГучаГуча4848 *   не356-1877/2018-06
 528 - ГучаГуча4848   * не356-1877/2018-06
 528/2 - ГучаГуча4848   * не356-1877/2018-06
 530 - ГучаГуча2535 *   не356-1878/2018-06
 530/1 - ГучаГуча2535 *   не356-1878/2018-06
 530/2 - ГучаГуча2514   * не356-1878/2018-06
 530/3 - ГучаГуча2514   * не356-1878/2018-06
 530/4 - ГучаГуча2534   * не356-1878/2018-06
 511 - ГучаГуча4838/1, 4837/4 *   не356-1879/2018-06
 511/1 - ГучаГуча4838/1, 4837/4   * не356-1879/2018-06
 512 - ГучаГуча4838/3   * не356-1880/2018-06
 512/1 - ГучаГуча4838/4   * не356-1880/2018-06
 512/2 - ГучаГуча4840/2   * не356-1880/2018-06
 515/2 - ГучаГуча2873/2 *   не356-1881/2018-06
 515/1 - ГучаГуча2873/2   * не356-1881/2018-06
 514 - ГучаГуча2781 *   не356-1882/2018-06
 514/1 - ГучаГуча2781   * не356-1882/2018-06
 529/1 - ГучаГуча4833/3 *   не356-1883/2018-06
 525 - ГучаГуча2469 *   не356-1884/2018-06
 527 - ГучаГуча2397/4 *   не356-1885/2018-06
 524 - ГучаГуча2524 *   не356-1886/2018-06
 540/1 - ГучаГуча2762   * не356-1887/2018-06
 540 - ГучаГуча2762 *   не356-1887/2018-06
 540/6 - ГучаГуча2471/2   * не356-1887/2018-06
 540/4 - ГучаГуча2471/2   * не356-1887/2018-06
 540/3 - ГучаГуча2784   * не356-1887/2018-06
 531/2 - ГучаГуча2802 *   не356-1888/2018-06
 531/1 - ГучаГуча2802 *   не356-1888/2018-06
 531 - ГучаГуча2802 *   не356-1888/2018-06
 531/3 - ГучаГуча2803   * не356-1888/2018-06
 521 - ГучаГуча2395/2   * не356-1889/2018-06
 522 - ГучаГуча2398 *   не356-1890/2018-06
 522/3 - ГучаГуча2401 *   да356-1890/2018-06
 522/2 - ГучаГуча2401   * да356-1890/2018-06
 522/1 - ГучаГуча2401   * да356-1890/2018-06
 533/1 - ГучаГуча4349/4 *   не356-1891/2018-06
 533/2 - ГучаГуча3249/4   * не356-1891/2018-06
 533 - ГучаГуча3249/4   * не356-1891/2018-06
 532/2 - ГучаГуча4833/1 *   не356-1892/2018-06
 532/1 - ГучаГуча4833/1   * не356-1892/2018-06
 532/3 - ГучаГуча4833/1 *   не356-1892/2018-06
 532 - ГучаГуча4833/1   * не356-1892/2018-06
 536 - ГучаГуча2944/1   * не356-1893/2018-06
 539 - ГучаГуча2366/1   * не356-1894/2018-06
 537 - ГучаГуча2451/3  *  не356-1895/2018-06
 526 - ГучаГуча2744 *   не356-1910/2018-06
 523/1 - ГучаГуча2374/5 *   не356-1911/2018-06
 523 - ГучаГуча2374/5, 2374/3   * не356-1911/2018-06
 535 - ГучаГуча4963/1 *   не356-1912/2018-06
 535/1 - ГучаГуча4963/1 *   не356-1912/2018-06
 535/2 - ГучаГуча4963/1   * не356-1912/2018-06
 535/3 - ГучаГуча4963/1   * не356-1912/2018-06
 535/4 - ГучаГуча2684/4   * не356-1912/2018-06
 513/1 - ГучаГуча2736   * да356-1913/2018-06
 557/2 - ГучаГуча1750/1 *   не356-1933/2018-06
 557 - ГучаГуча1750/1   * не356-1933/2018-06
 557/1 - ГучаГуча1750/1   * не356-1933/2018-06
 558 - ГучаГуча3792/6 *   да356-1949/2018-06
 4 - ГорачићиГорачићи3995/1   * не356-1950/2018-06
 4/1 - ГорачићиГорачићи3995/1   * не356-1950/2018-06
 570 - ГучаГуча3398/2 *   не356-1951/2018-06
 570/2 - ГучаГуча3398/2   * не356-1951/2018-06
 570/1 - ГучаГуча3398/2   * не356-1951/2018-06
 562/1 - ГучаГуча3795/2 *   не356-1952/2018-06
 562/2 - ГучаГуча3795/1, 4988   * не356-1952/2018-06
 562 - ГучаГуча3795/2   *