Буџет Општине Лучани

2016. година

БУЏЕТ ОПШТИНЕ ЛУЧАНИ

Одлука о буџету Општине Лучани за 2016.годину pdf-icon

Нормативни део буџета pdf-icon

2015. година

БУЏЕТ ОПШТИНЕ ЛУЧАНИ

Одлука о буџету Општине Лучани за 2015.годину pdf-icon

Нормативни део буџета pdf-icon

Одлука о привременом финансирању Општине Лучани за 2015.годину pdf-icon

Нормативни део буџета pdf-icon

2014. година

 

БУЏЕТ ОПШТИНЕ ЛУЧАНИ

Буџет за 2014 годину табеле   pdf-icon

Образложење буџета   pdf-icon

Извршење буџета   pdf-icon

 

 

2013. година

БУЏЕТ ОПШТИНЕ ЛУЧАНИ

Трећи ребаланс буџета општине Лучани   pdf-icon

Ребаланс буџета општине Лучани   pdf-icon

Одлука о буџету општине Лучани    pdf-icon

Нормативни део буџета    pdf-icon

2012. година

БУЏЕТ ОПШТИНЕ ЛУЧАНИ

Измене и допуне одлуке о буџету    pdf-icon

Ребаланс буџета општине Лучани    pdf-icon

Ребаланс буџета општине Лучани tekst  pdf-icon

Посебне одредбе  pdf-icon

Одлука о буџету општине Лучани   pdf-icon

Посебне одредбе   pdf-icon

_____________________________

2011. година

БУЏЕТ ОПШТИНЕ ЛУЧАНИ

Одлука о изменама и допунама одлуке о буџету општине Лучани   pdf-icon

Одлука о буџету општине Лучани    pdf-icon

Посебне одредбе   pdf-icon

__________________________________

2010. година

БУЏЕТ ОПШТИНЕ ЛУЧАНИ

Одлука о буџету за 2010.годину (I део)   pdf-icon

Одлука о буџету за 2010.годину (II део)   pdf-icon

Посебне одредбе одлуке   pdf-icon

***

I РЕБАЛАНС БУЏЕТА

II РЕБАЛАНС БУЏЕТА

III РЕБАЛАНС БУЏЕТА

Посебне одредбе III ребалнса буџета 

__________________________________

2009. година

БУЏЕТ ОПШТИНЕ ЛУЧАНИ

Одлука о буџету   pdf-icon

Посебне одредбе одлуке   pdf-icon

Одлука о измени и допуни   pdf-icon

 

JoomShaper