Центар за социјални рад

  • Центар за социјални рад општине Лучани у Гучи у уторак, 08.12.2015. године, обележава 35 година рада и постојања

centar-za-socijalni-rad               centar-za-socijalni-rad

ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД ОПШТИНЕ ЛУЧАНИ

Основан је Одлуком СО Лучани 08.12.1980. године. Седиште Центра је у Гучи, а својим радом покрива целокупну територију општине.

Дeлатност Центра за социјални рад

Основни задаци Центра за социјални рад произилазе из Закона о социјалној заштити и обезбеђивању социјалне сигурности грађана, Породичног закона, Одредаба кривичног закона, Закона о управном поступку, Закона о избеглицама, Одлуци Општине, Правилника о вођењу евиденције и документације. Рад Центра за социјални рад је усклађен са Законом о изменама и допунама Закона о социјалној заштити и обезбеђивања материјалне сигурности грађана из 2004. године.

Према Закону о социјалној заштити и обезбеђивању материјалне сигурности грађана задаци Центра у оквиру јавних овлашћења су:

-   Решавање у првом степену о остваривању права утврђених овим законима

-   Пружање услуга социјалног рада у поступку решавања о тим правима

-   Исплата новчаних права утврђених поменутим законима

У извршавању наведених закона Центар примењује следеће стручне поступке:

1.  Откривање и праћење социјалних потреба грађана и проблема из области социјалне заштите

2.  Давање предлога и мера у решавању социјалних потреба грађана и праћење њихових извршења 

3.  Организовање и спровођење одговарајућих облика заштите и непосредно пружање услуга социјалног рада

4.  Развијање и унапређење превентивних активности које доприносе спречавању и сузбијању социјалних проблема

5.  Пружање дијагностичких услуга, спровођење одговарајућих третмана, саветодавно-терапијске услуге и стручна помоћ корисницима

6.  Подстицање, организовање и координирање професионалног и добровољног хуманитарног рада у области социјалне заштите

7.  Вођење евиденције и документације о пруженим услугама и предузетим мерама у оквиру своје делатности

8.  Вођење евиденције о деци за усвојење и потенцијалним усвојиоцима

9.  Пружа заштиту корисницима у складу са Одлуком општине о посебним правима из социјалне заштите

Стручни рад се заснива на принципима вођења случаја, уз учешће самог корисника и свих особа или служби релевантних за решавање његових проблема.

Центар у бројкама:

-  У просеку се ради са око 1000 корисника годишње, што у односу на укупан број становника износи око 5%.

-  Укупан број деце без родитељског старања - 14

-  У хранитељским породицама је смештено 11 деце (двоје са територије друге општине)

-  Две хранитељске породице немају децу, а два пара чекају децу на усвајање

-  На овој територији ради се са 6 хранитељских породица

-  У установама социјалне заштите је 34 корисника

-  Број корисника додатка за помоћ и негу другог лица је 134, а увећаног додатка 81

-  Број корисника МОП-а ( соц.помоћи) је 197

-  Ради се са 22 ромске породице

-  33 лица је у објектима социјалног становања у заштићеним условима

-  4 деце користи стипендије Фондације солидарности Србије

-  У току 2008. реализован пројекат «Помоћ у кући старим и болесним лицима», преко Националне службе запошљавања и Министарства економије и регионалног развоја, 170 лица добило услугу, а 25 незапослених лица обављало посао геронтодомаћице

-  У току је реализација новог пројекта (20 лица ће добити посао на 6 месеци)

-  10 година организује се програм психо-социјалне подршке за остарела лица

-  У току 2008. године  459 породица је остварило право на једнократну помоћ

-  3 стручна радника похађају курс Системске породичне терапије

У Центру се раде превентивни програми, истраживачки послови, пружају се услуге саветовања, интелектуалне услуге корисницима. Центар је својеврсни сервис грађанима Општине.

Укупан број запослених 9. Укупан број стручних радника 6, на пословима социјалног рада 4.

 

JoomShaper