Акта општинског већа

ОДЛУКА О ОПШТИНСКОМ ВЕЋУ ОПШТИНЕ ЛУЧАНИ  pdf-icon

ПОСЛОВНИК О РАДУ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА    pdf-icon

 

РЕШЕЊЕ О ОДОБРАВАЊУ СРЕДСТАВАpdf-icon

РЕШЕЊЕ О ОДОБРАВАЊУ СРЕДСТАВА pdf-icon

РЕШЕЊЕ О ОДОБРАВАЊУ СРЕДСТАВА pdf-icon

РЕШЕЊЕ О ОДОБРАВАЊУ СРЕДСТАВА pdf-icon

РЕШЕЊЕ О ОДОБРАВАЊУ СРЕДСТАВАpdf-icon

РЕШЕЊЕ О ОБРАЗОВАЊУ ЖАЛБЕНЕ КОМИСИЈЕ pdf-icon

ОДЛУКА О ИЗВОЂЕЊУ ХИТНИХ РАДОВА НА ИЗГРАДЊИ ЗАШТИТНЕ ЛИНИЈЕ НА ДЕСНОЈ ОБАЛИ РЕКЕ БЈЕЛИЦЕ, НА ПОДРУЧИЈУ НАСЕЉЕНОХ МЕСТА ЛУЧАНИ pdf-icon

РЕШЕЊЕ О ОБРАЗОВАЊУ ЛОКАЛНОГ САВЕТА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ ОПШТИНЕ ЛУЧАНИ pdf-icon

РЕШЕЊЕ О ОДОБРАВАЊУ СРЕДСТАВА НА ЕЛЕКТРО ИНСТАЛАЦИЈА РЕЗЕРВОВАРА РЗАВА pdf-icon

РЕШЕЊЕ О ОДОБРАВАЊУ СРЕДСТАВА ЈЕЧМЕНИЋ ДРАГОСЛАВУ pdf-icon

РЕШЕЊЕ О ОДОБРАВАЊУ СРЕДСТАВА ЛФК МЛАДОСТ ЛУЧАНИ pdf-icon

РЕШЕЊЕ О ОДОБРАВАЊУ СРЕДСТАВА ЦРКВЕНИМ ОПШТИНАМА pdf-icon

РЕШЕЊЕ О ОДОБРАВАЊУ СРЕДСТАВА pdf-icon

РЕШЕЊЕ О ОДОБРАВАЊУ СРЕДСТАВА pdf-icon

РЕШЕЊЕ О ОДОБРАВАЊУ СРЕДСТАВА МАРИНИ РУЖИЧИЋ pdf-icon

РЕШЕЊЕ О ОДОБРАВАЊУ СРЕДСТАВА ЗА ВИДЕО НАДЗОР У ГУЧИ pdf-icon

ЖАЛБА ДИМИТРИЈА КНЕЖЕВИЋА  pdf-icon

ЖАЛБА БРАНКЕ САВИЋ  pdf-icon

 

ЖАЛБА  ЗИМОЊИЋ МИЛИНКА pdf-icon

Локални савет за миграције општине Лучани pdf-icon

 

***

2014. година

Закључци са 53 седнице већа

Захтев Црвеног Крста pdf-icon

Молба добровољног ватрогасног друштва Гуча pdf-icon

Комуналне таксе за коришћење јавних површина pdf-icon

Решење пореске управе на нашу жалбу pdf-icon

Вода у Марковици pdf-icon

Одлука о ерозионим земљштима pdf-icon

Одлука о чланству у СКГО pdf-icon

Сагласност на измене у систематизацији pdf-icon

Сагласност на програм Дечијег вртића Наша Радост pdf-icon

Одлука о општинском већу pdf-icon

Проблем са халом у Лучанима pdf-icon

Извештај буџетског инспектора pdf-icon

Упутство за попис имовине pdf-icon

Извештај о уједу паса pdf-icon

Извештај комуналаца о води у Дљину pdf-icon

 

Закључак штаба од18.04.2014 године pdf-icon

Утврђује се предлог Статута општине Лучани   pdf-icon

Награде и признања pdf-icon

Постављање монтажних објеката pdf-icon

Решење о неприступању израде стратешке процене утицаја pdf-icon

Годишњег Програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта у државној својини  pdf-icon

Решења о образовању Савета за пољопривреду и село Скупштине општине Лучани  pdf-icon

Закључак на Одлуку Надзорног одбора ЈП „Дирекција за изградњу општине Лучани“ Лучани  pdf-icon

Предлог Одлуке о изменама и допунама Одлуке о Општинској управи општине Лучани  pdf-icon

Закључци са седнице о елементарним непогодама   pdf-icon

Одлука о ценама ЈКП Комуналац Лучани о ценама комуналних услуга за време одржавања 54 Сабора Трубача pdf-icon

Одлука о доношењу просторног плана општине Лучани   pdf-icon

Предлог програма мера у пољопривреди у 2014   pdf-icon

Правилник за програм мера у пољопривреди за 2014   pdf-icon

Извештај о раду ЈКП Комуналац   pdf-icon

Извештај о раду ЈП Дирекција за изградњу   pdf-icon

Извештај о раду Центра за Културу   pdf-icon

Извештај о раду Дечијег вртића Наша Радост   pdf-icon

Извештај о раду библиотеке   pdf-icon

Извештај о раду Туристичке Организације Драгачево   pdf-icon

Одлука о комисији за жалбе  pdf-icon

Решење о жалби Пајовић Љиљане   pdf-icon

Одлука о изменама и допунама Одлуке о радним односима   pdf-icon

Одлукa о изменама Одлуке о критеријумима и мерилима за утврђивање накнаде за уређивање грађевинског земљишта   pdf-icon

Одлуке о организацији и раду органа општине Лучани за време ратног и ванредног стања   pdf-icon

Програм рада Међуопштинског историјског архива за град Чачак и општине Горњи Милановац и Лучани за 2014. годину   pdf-icon

Одлукa о давању сагласности на Статут Дома здравља Лучани   pdf-icon

Правилник о организацији и систематизацији радних места у ЈП „Дирекција за изградњу општине Лучани“  pdf-icon

Одлуке о давању сагласности на Статут Предшколске установе „Наша радост“ Лучани.   pdf-icon

Правилник о oрганизацији и систематизацији радних места ЈКП „Комуналац Лучани“ Лучани.   pdf-icon

Ценовник комуналних услуга ЈКП „Комуналац Лучани“ Лучани   pdf-icon

Извештај о раду управе   pdf-icon

Извештај о раду ЈКП КОМУНАЛАЦ и  ЦЗСР   pdf-icon

Комисија за надокнаду штете од уједа паса   pdf-icon

Извештаји о раду свих јавних предузећа и установа   pdf-icon

Захтев Основне Школе Милан Благојевић Лучани   pdf-icon

Извештај о раду и финансијском пословању Дечјег вртића „Наша радост“ Лучани   pdf-icon

Захтев Основне школе Гуча   pdf-icon

Иницијатива Синдиката ИКГ   pdf-icon

Извештај о раду Штаба за ванредне ситуације општине Лучани   pdf-icon

Молба грађана МЗ Губеревци   pdf-icon

План рада за 2014 годину   pdf-icon

Извештај ЈКП КОМУНАЛАЦ о сечи дрвећа на територији општине   pdf-icon

План рада Штаба за ванредне ситуације општине Лучани за 2014. годину   pdf-icon

Предлог Локалног акционог плана запошљавања општине Лучани за 2014   pdf-icon

Приговор „Палета плус – ЧА“ Прељина   pdf-icon

Извештај комисије о уједима паса   pdf-icon

Комисија за расподелу средстава удружењима   pdf-icon

 

 

 

 

 

Решење о оснивању савета за безбедност саобраћаја на путевима  pdf-icon

2013. година

Правилник о начину и поступку неутрошених буџетских средстава Општине Лучани на рачун извршења буџета

Правилник о унутрашној организацији и систематизацији радних места у Општинској управи Општине Лучани

Решење о коефицијентима за утврђивање пореза на имовину  pdf-icon

Решење о утврђивању преосчних цена квадратног метра   pdf-icon

Радна група за запошљавање   pdf-icon

Локални савет за попис имовине   pdf-icon

Решење о расподели средстава удружењима у 2013. години.   pdf-icon

2012. година

Решење о постављењу начелника општинске управе   pdf-icon

Решење о разрешењу начелника општинске управе   pdf-icon

Решење о разрешењу заменика начелника општинске управе   pdf-icon

Решење о расподели средстава удружењима за 2012. годину   pdf-icon

2011. година

Одлуке:

Одлука о давању сагласности Профајлу за склапање уговора о спонзорству    pdf-icon

Оснивачки програм савета Центра за културу, спорт и туризам општине Лучани   pdf-icon

Одлука о санацији последица елементарне непогоде    pdf-icon

Одлука о одобреним додатним средствима за халу средње школе   pdf-icon

Одлука о образовању програмских савета Центра за културу, спорт и туризам општине  Лучани  pdf-icon

Јавни оглас за расподелу средстава удружењима и хуманитарним организацијама   pdf-icon 

Решења:

Решење о расподели средстава буџета општине Лучани невладиним организацијама   pdf-icon

Правилници:

Правилник о начину и поступку преноса неутрошених буџетских средстава на рачун извршења буџета општине Лучани    pdf-icon

Правилник о поступку преноса неутрошених средстава   pdf-icon

Правилник о начину надокнаде штете коју причину напуштене животиње   pdf-icon

 

2010. година

Одлуке:

Одлука о граници МЗ Лисице и село Лучани   pdf-icon

Одлука о уступању објекта Српској православној црквеној општини   pdf-icon

Решења:

Решење о утврђивању цене воде из система Рзав за 2010. годину   pdf-icon

Правилници:

Правилник о стимулативном награђивању изабраних, постављених и запослених у органима општине Лучани  pdf-icon

2009. година

Одлуке:

Одлука о граници МЗ Граб и Кошани   pdf-icon

Одлука о расподели средстава удружењима и организацијама   pdf-icon

Одлука о расписивању конкурса за расподелу средстава из општинског самодоприноса 1   pdf-icon

Одлука о расписивању конкурса за расподелу средстава из општинског самодоприносаpdf-icon

Одлука о утврђивању граница МЗ Граб и Кошани   pdf-icon

Одлука о утврђивању критеријума за спровођење одлуке о јавној расвети   pdf-icon

Одлука о уступању  дела објекта Ловачком друштву Каона   pdf-icon

Одлука о уступању канцеларије за рурални развој   pdf-icon

Одлука о уступању  објекта Српској православној црквеној општини   pdf-icon

Одлука о забрани рада функционера општине Лучани на Сабору трубача   pdf-icon

Правилници:

Правилник о поступању и спровођењу поступка јавних набавки  pdf-icon

Правилник о начину и поступку преноса неутрошених буџетских средстава  pdf-icon

Правилник о праћењу резултата рада и утврђивању процента стимулације радника   pdf-icon

Решења:

Решење о давању сагласности на одлуку о ценама услига превоза путника   pdf-icon

 

 

JoomShaper