joomlarulit.com
 ЗВАНИЧНА ИНТЕРНЕТ ПРЕЗЕНТАЦИЈА ОПШТИНЕ ЛУЧАНИ - ZVANIČNA INTERNET PREZENTACIJA OPŠTINE LUČANI - THE OFFICIAL INTERNET PRESENTATION OF THE MUNICIPALITY OF LUČANI

СКУПШТИНА УСВОЈИЛА ЗАВРШНИ РАЧУН ИЗ 2020. И ИЗВЕШТАЈ ИСТОРИJСКОГ АРХИВА

На седници Скупштине општине Лучани која је одржана 28. маја у Гучи , одборници су најпре  донели одлука о престанку мандата одборници Мирјани Стевановић, након што је поднела оставку а затим потврдили мандат  Мирјани Чакаревић из Котраже из исте политичке опције.

Одборници су на седници донели одлуку о завршном рачуну буџета општине Лучани за протеклу годину у коме се наводи да  укупна буџетска пасива и актива износи милијарду и 350 милиона динара од чега је капитал око 600 милиона као и акције од конверзије дуга предузећа МБ – Наменска преко 200 милиона динара.

Око 800 милиона износе текући приходи у буџет и то, око 400 милиона од пореза на имовину и пореза на зараде запослених, око 340 милиона се слива у општински буџет из републике у виду трансферних средстава као и 45 милиона од прихода на продају имовине, услуга и добара.

Иначе, буџет општине Лучани сервисира 47 директних и индиректних корисника. Расходи су око 950 милиона динара а проценат извршења је око 92 одсто планираних активности у 2020. години. Највећи расходи буџета одлазе на одржавање путева и комуналне хигијене, затим за социјалну заштиту око 30 милиона, субвенције за пољопривреду око 37 милиона. Највеће капиталне инвестиције у вредности од око 290 милиона усмерене су на реконструкцију и санацију зграде средње школе „Драгачево“ у Гучи, која је недавно и окончана.

Одборници су на овој седници разматрали и извештај о раду Међуопштинског историјског архива за Чачак,  Горњи Милановац и Лучане у 2020. години.

У извештају Истпоријског архива се наводи  да је ова установа током 2020. године вршила заштиту архивске грађе и регистратурског материјала, дакле евидентирање, класификовање, архивирање, чување и стручно одржавање архивске грађе. Урађена је и електронска евиденција свих 620 регистратура са територије коју покрива Архив у Чачку. У току је решавање  проблем смештаја грађе преуређењем подрумског простора  од 150 м2 у додатни простор. Завршено је сређивање новопреузете архивске грађе СО Лучани (1949 – 1983) и новопридошле пројектне документације приватних и правних субјеката и створен је нови попис.

Архив је још током 2019. године приступио изради збирке фотографија „Чачанског гласа“ који обухвата период од 1990 – 2002. године. Поводом 75 година од завршетка Другог светског рата, у сарадњи са Британском амбасадом у Београду, приређена је изложба Брутанци и Други светски рат у Југославији. За потребе сајта Архива, снимљено је и обрађено 270 снимака. У оквиру издавачке делатности, припремљен је за штампу „Ратни дневник учитееља Милисава Арсића“. У оквиру коришћења архивске грађе, набављено је и обрађено 150 монографских и 60 серијских публикација. Завршен је попис књига којих тренутно има 7312 као и 1830 серијских публикација и 600 новина.

Пројекти на којима Архив ради су: „Век страдања“ који је усмерен на попис свих војних и цивилних жртава на територији ове три општине кроз последње ратове; затим пројекат Развој комуникација у Западном Поморављу, истраживање, прикупљање, вредновање и дигитализација архивске грађе,  који се односи на развој саобраћаја од првих караванских путева који су углавном коришћени за превоз робе и људи, до савремених саобраћајница 20 века, указујући на то да је Поморавље увек привлачило пажњу страних и домаћих истраживача.

Историјски архив је и добитник Изузетне Вукове награде за 2020. годину коју је Архиву доделила Културно – просветна заједница Србије за целокупан досадашњи рад, од оснивања 1948. до данас, наведено је у извештају који су одборници СО Лучани у целости усвојили.

lucani grb transparentno

КОНТАКТ

  • И-мејл predsednik@lucani.rs
  • Телефон +381 32 515 06 03
  • Адреса Југословенске армије 5, 32240 Лучани, Србија
Top