joomlarulit.com
 ЗВАНИЧНА ИНТЕРНЕТ ПРЕЗЕНТАЦИЈА ОПШТИНЕ ЛУЧАНИ - ZVANIČNA INTERNET PREZENTACIJA OPŠTINE LUČANI - THE OFFICIAL INTERNET PRESENTATION OF THE MUNICIPALITY OF LUČANI

ОДЛУКA О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ЛУЧАНИ ЗА 2020. ГОДИНУ

На  основу  члана  32. став  1. тачка  2. Закона  о  локалној  самоуправи  ("Службени  гласник  РС",  број  129/07, 83/14 - др.закон, 101/16  -др.закон и 47/18), члана 77.  Закона о  буџетском  систему  ("Службени  гласник  Републике Србије", број 54/09, 73/10…149/20)  и члана 52. став 1. тачка 2. Статута  општине  Лучани ("Службени гласник општине Лучани", број  16/2018) Скупштина општине Лучани је на седници одржаној дана 28.05.2021. године, донела  На  основу  члана  32. став  1. тачка  2. Закона  о  локалној  самоуправи  ("Службени  гласник  РС",  број  129/07, 83/14 - др.закон, 101/16  -др.закон и 47/18), члана 77.  Закона о  буџетском  систему  ("Службени  гласник  Републике Србије", број 54/09, 73/10…149/20)  и члана 52. став 1. тачка 2. Статута  општине  Лучани ("Службени гласник општине Лучани", број  16/2018) Скупштина општине Лучани је на седници одржаној дана 28.05.2021. године, донела


ОДЛУКУ О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ЛУЧАНИ ЗА 2020. ГОДИНУ

ДОКУМЕНТ (преузимање)

lucani grb transparentno

КОНТАКТ

  • И-мејл predsednik@lucani.rs
  • Телефон +381 32 515 06 03
  • Адреса Југословенске армије 5, 32240 Лучани, Србија
Top