joomlarulit.com
 ЗВАНИЧНА ИНТЕРНЕТ ПРЕЗЕНТАЦИЈА ОПШТИНЕ ЛУЧАНИ - ZVANIČNA INTERNET PREZENTACIJA OPŠTINE LUČANI - THE OFFICIAL INTERNET PRESENTATION OF THE MUNICIPALITY OF LUČANI

Директор Библиотеке и даље Славко Радосавчевић

У Лучанима је данас одржана седница Скупштине општине Лучани,  на којој су најпре разматрани извештиј о пословању ЈП „Рзав“ Ариље са финансијским извештајем из 2020. године као и одлука Надзорног одбора овог регионалног предузећа о расподели  добити а онда и извештај о раду ЈП „Рзава“ у прва три месеца текуће године. У наведеним документима истакнуто је да је у складу са планом производње и дистрибуције воде у току 2020. године водосистем „Рзав“ Ариље произвео и испоручио укупно 17,975.965 м2 хигијенски исправне воде за пиће свим својим корисницима од чега корисницима наше општине 1,422.202 м2. У односу на 2019. годину производња и испорука воде је већа за 3,5 одсто.  Укупан приход у 2020. години остварен је у износу од 300 милиона динара и у односу на план је већи за 25 милиона. Остварен приход по основу инвестиција је око 14 милиона динара. Општинско веће је дало сагласност на одлуку Надзорног одбора ЈП „Рзав“ о расподели добити из 2020. године на покриће губитка у пословању из претходних година, што је Скупштина и потврдила.

Прихваћен је и извештај о раду овог предузећа за прва три месеца текуће године у коме се наводи да је за ова три месеца испоручено 4,5 милиона метара кубних воде за пиће, што је више за 250  хиљада метара кубних воде, дакле око осам одсто више него прошле године. У прва три месеца ово предузеће бележи губитак у пословању од 4,5 милиона динара. Одбрници Скупштине општине су донели измену одлуке штаба за ванредне ситуације општине Лучани у делу који се односи на именовање новог члана штаба, ВД начелника Слободанке Вукићевић.

Донета је и одлука о заштити споменика природе „Два храста у Лучанима“ којом се под заштиту државе стављају два стабла храста на Старој колонији у Лучанима као споменик природе ботаничког карактера.

Заштита подразумева забрану сече, ломљење грана, уништавање коре стабла, ложење ватре, депоновање смећа, превођење инсталација, извођење грађевинских радова око стабала. Донете су и измене одлуке о Драгачевском сабору трубача које се односе на време трајања сабора од три дана  у ванредним околностима, попут епидемије или елементарних непогода. С обзиром да је редовно у употреби и електронски печат, Скупштина је донела  и одлуку о печатима органа општине. На овој седници одборници су упутили предлог Влади Републике Србије да без накнаде општини Лучани пренесе у јавну својину земљиште под зградом на улазе у Лучане, чија изградња никада није завршена како би се нашла могућност за окончање изградње зграде.

Скупштина је донела и програм коришћења површина јавне намене ради постављења објеката привременог карактера као и програм коришћења и закупа јавних површина у дане Сабора. На овој седници донет је и правилник о начину, мерилима и критеријумима за избор пројеката у области културе који се финансирају и суфинансирају из буџета општине Лучани. Скупштински одборници су донели и решење о именовању Славка Радосавчевића из Горачића за директора Библиотеке, који је и до сада обављао ту функцију, на нови мандат од четири године.

lucani grb transparentno

КОНТАКТ

  • И-мејл predsednik@lucani.rs
  • Телефон +381 32 515 06 03
  • Адреса Југословенске армије 5, 32240 Лучани, Србија
Top