joomlarulit.com
 ЗВАНИЧНА ИНТЕРНЕТ ПРЕЗЕНТАЦИЈА ОПШТИНЕ ЛУЧАНИ - ZVANIČNA INTERNET PREZENTACIJA OPŠTINE LUČANI - THE OFFICIAL INTERNET PRESENTATION OF THE MUNICIPALITY OF LUČANI

Веће разматрало шестомесечни буџетски извештај

Општинско веће општине Лучани је одржало 72. седницу на којој су разматрани извештај о извршењу општинског буџета за првих шест месеци као и извештаји о раду регионалних јавних предузећа  „Рзав“ Ариље и  „Дубоко“ Ужице. Именована је и Комисија за спровођење изборног поступка за попуњавање положаја начелника Општинске управе општине Лучани.

У извештају о извршењу буџета за период јануар – јун 2021. године се наводи да су укупни приходи у овом периоду износе 350 милиона динара, што је у односу на исти период протекле године више за око 25 милиона или 7,6 одсто. У шестомесечним приходима буџета највеће учешће имају приходи од пореза од зарада око 135 милиона, затим приходи од трансфера у износу од 83 милиона док се од пореза на имовину грађана и комуналних такси за истицање фирми, прихода од продаје добара и услуга у буџет слило око 113 милиона динара.

Укупно извршени шестомесечни  расходи и издаци износе 337 милиона динара и то:  57 милиона за капитално одржавање објеката, 54 милиона за зараде буџетских корисника (школе, предшколске установе, Културни центар, Библиотека, Туристичка, правобранилаштво и органе општине),  38 милиона за услуге одржавања путева,  17 милиона за одржавање јавних површина, 13.5 милиона субвенција за пољопривреду, 10 милиона за јавну расвету по месним заједницама, 8,5 милиона за превоз ученика, 19 милиона за управљање отпадом, 7,5 милиона за изградњу акумулације „Сврачково“, 6,5 милиона за подршку спортским организацијама, 24,5 милиона за основно образовање, 10 милиона за средње образовање, 4,7 милиона за Библиотеку, 10 милиона за Културни центар, 12,5 милиона за Туристичку организацију, 1,2 милиона за месне заједнице, 10 милиона предузећу „Путеви“ и „Ратко Митровић“ за капиталне радове на саобраћајној инфраструктури, 10 милиона за социјалну заштиту, 3,5 милиона црквеним заједницама...

Чланови Већа су усвојили и извештај о раду ЈП „Рзав“ Ариље у коме се наводи да је ово јавно предузеће за шест месеци испоручило осам милиона кубика воде њеним корисницима, граду Чачак и општинама Горњи Милановац, Ариље, Лучани и Пожега и остварило приход од 143. Пословни расходи за првих шест месеци су око  149 милиона и предузеће тренутно бележи губитак од шест милиона динара. Иначе, ово јавно предузеће се суочава са смањеном количином воде која се испоручује, због константног недостатка вода у реци Рзав као и изузетно неповољних временских услова, високих температура и изостанка киша.

На седници Већа је усвојен и шестомесечни извештај о раду ЈКП „Дубоко“ Ужице у коме се наводи да су укупни приходи овог предузећа за шест месеци 160 милиона динара. Пословне приходе чине приходи од депоновања и приходи од селектованог отпада. У наведеном периоду предузеће бележи тренутни губитак од 14 милиона динара.

У наставку седнице донет је и закључак о прихватању извештаја о раду Туристичке организације „Драгачево“ Гуча  као и решење о именовању конкурсне комисије за избор начелника општинске управе чију функцију до избора начелника обавља ВД начелника Слободанка Вукићевић, дипломирани правник.  

lucani grb transparentno

КОНТАКТ

  • И-мејл predsednik@lucani.rs
  • Телефон +381 32 515 06 03
  • Адреса Југословенске армије 5, 32240 Лучани, Србија
Top