joomlarulit.com
 ЗВАНИЧНА ИНТЕРНЕТ ПРЕЗЕНТАЦИЈА ОПШТИНЕ ЛУЧАНИ - ZVANIČNA INTERNET PREZENTACIJA OPŠTINE LUČANI - THE OFFICIAL INTERNET PRESENTATION OF THE MUNICIPALITY OF LUČANI

Веће усвојило извештаје о раду и донело нове одлуке

Општинско веће општине Лучани је одржало 34. седницу на којој су најпре, разматрани извештаји о раду Црвеног крста, Културног центра, затим одлука о стипендирању студената за потребе корисника буџета као и одлука о регулисању саобраћаја у насељеним местима наше општине.

Опширније: Веће усвојило извештаје о раду и донело нове одлуке

Веће усвојило извештаје, донело планове рада и утврдило економску цену вртића

Општинско веће општине Лучани је одржало 32. седницу на којој су најпре разматрани  и усвојени извештаји о раду регионалних јавних предузећа "Рзав" Ариље и "Дубоко" Ужице. У извештају ЈП "Рзав " Ариље се наводи да је током претходне године предузеће произвело и испоручило 17,5 м3 воде за пиће, што је за 7,9 одсто више у односу на план. На основу извештаја Завода за јавно здравље из Ужица и Чачка, током читаве године вода је била доброг квалитета. За овај период предузеће је остварило добит од 13,6 милиона динара.  План је остварен 98 одсто. Инвестициона улагања су доста мања у односу на план. Пројекат профила "Сврачково" се финансира из удружених средстава оснивача и ресорног министраства. Урађен је и пројекат санације клизишта који успорава реализацију пројекта "Сврачково" a завршетак радова на акумулацији се очекује до 2025. године.  

Опширније: Веће усвојило извештаје, донело планове рада и утврдило економску цену вртића

Општински штаб за ванредне ситуације одржао редовну седницу

Општински штаб за ванредне ситуације општине Лучани је одржао своју 85.седницу на којој је између осталих разматран годишњи извештај о раду штаба у претходној години. У делу који се односи на стање угрожености од елементарних непогода и других несрећа, наводи се да су на територији општине последњих година регистроване бројне појаве клизишта, одрона, орозија, снежних и кишних падавина, снежних наноса и поледица.

Опширније: Општински штаб за ванредне ситуације одржао редовну седницу

ПРАВИЛНИК О КРИТЕРИЈУМИМА, НАЧИНУ И ПОСТУПКУ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА ФИНАНСИЈСКУ ПОМОЋ ЗА ВАНТЕЛЕСНУ ОПЛОДЊУ

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“ бр. 129/07, 83/14 -др. закон, 101/16 - др. закон и 47/18) и члана 52. Статута општине Лучани („Сл. гласник општине Лучани“ бр. 16/18),
Скупштина општине Лучани, на седници одржаној 27.01.2020. године, донела је

 

ПРАВИЛНИК О КРИТЕРИЈУМИМА, НАЧИНУ И ПОСТУПКУ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА ФИНАНСИЈСКУ ПОМОЋ ЗА ВАНТЕЛЕСНУ ОПЛОДЊУ

Опширније: ПРАВИЛНИК О КРИТЕРИЈУМИМА, НАЧИНУ И ПОСТУПКУ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА ФИНАНСИЈСКУ ПОМОЋ ЗА...

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ИЗБОР ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „КОМУНАЛАЦ ЛУЧАНИ“ ЛУЧАНИ

На основу чланoва 36, 37. и 38. Закона о јавним предузећима (,,Сл. гласник РС“ број 15/16) и Одлуке о спровођењу јавног конкурса за избор директора Јавног комуналног предузећа „Комуналац Лучани“ Лучани, број 06-6-2020-I од 27.01.2020. године, Скупштина општине Лучани оглашава

Опширније: ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ИЗБОР ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „КОМУНАЛАЦ ЛУЧАНИ“ ЛУЧАНИ

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПРИЈАВА РАДИ ДОДЕЛЕ СРЕДСТАВА ЗА ПОДСТИЦАЊЕ ПРОГРАМА ИЛИ НЕДОСТАЈУЋЕГ ДЕЛА СРЕДСТАВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА КОЈИ РЕАЛИЗУЈУ УДРУЖЕЊА СРЕДСТВИМА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ЛУЧАНИ У 2020. ГОДИНИ

На основу члана 38. Закона о удружењима  („Службени гласник РС" број 51/2009 и 99/2011 – др. закон), члана 6. Уредбе о средствима за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса које реализују удружења („Службени гласник РС“, бр. 16/2018), члана 7. Одлуке о буџету општине Лучани за 2020. годину  („Сл. гласник општине Лучани“ бр. 28/2019), Одлуке о средствима за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса које реализују удружења („Сл. гласник општине Лучани“ бр. 4/2019), Одлуке о расписивању Јавног конкурс за достављање пријава ради доделе средстава за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса који реализују удружења средствима из буџета Општине Лучани у 2020. години број: 400-38/2020-IV-05 од 27.01.2020, Начелник општинске управе општине Лучани, дана 27.01.2020. године расписује

Опширније: ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПРИЈАВА РАДИ ДОДЕЛЕ СРЕДСТАВА ЗА ПОДСТИЦАЊЕ ПРОГРАМА ИЛИ НЕДОСТАЈУЋЕГ...

Скупштина именовала Синишу Павловића за ВД директора Туристичке организације

На 14. седници Скупштине општине Лучани, која је одржана данас, усвојена је оставка ВД директора Туристичке организације општине Лучани и са 27 гласова за и једним уздржаним гласом постављен Синиша Павловић из Чачка за вршиоца дужности директора ове установе, на период од најдуже годину дана.

Опширније: Скупштина именовала Синишу Павловића за ВД директора Туристичке организације

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЦРКВАМА И ВЕРСКИМ ЗАЈЕДНИЦАМА У ОПШТИНИ ЛУЧАНИ ЗА 2020. ГОДИНУ

На основу члана 46. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“ бр. 129/07 и 83/14 - др. закон), члана 7. Одлуке о буџету општине Лучани за 2020. годину  („Сл. гласник општине Лучани“ бр. 28/2019), члана 2. Правилника о критеријумима и поступку доделе средстава црквама и верским заједницама број 06-73-14/2017-I од 27.12.2017. године, члана 85. Статута општине Лучани („Сл. гласник општине Лучани“ бр. 16/18) и Решења о образовању комисије за спровођење јавног конкурса за расподелу буџетских средстава црквама и верским заједницама број 119-3/2020-IV-05 од 22.01.2020. године, 

Опширније: ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЦРКВАМА И ВЕРСКИМ ЗАЈЕДНИЦАМА У ОПШТИНИ ЛУЧАНИ ЗА 2020. ГОДИНУ

Веће усвојило извештаје и планове рада јавних установа

На 30 седници Општинског већа општине Лучани, која је одржана данас, разматран је и усвојен најпре, програм рада Међуопштинског историјског архива у коме је прецизирана заштита архивске грађе и регистратурског материјала, пријем и смештај архивске грађе, сређивање и обрада као и техничка заштита архивске грађе. У редовном програму рада архива у Чачку наведено је и обавезно снимање грађе и фонотека, информисање и коришћење архивске грађе и издавачка делатност.

Опширније: Веће усвојило извештаје и планове рада јавних установа

НАЈВЕЋИ ПРОЈЕКТИ ТОКОМ 2019. И У 2020. ГОДИНИ

Највећа улагања током 2019. године у општини Лучани везана су за асвалтирање бројних путних праваца. Наиме, ове године у општинске путеве првог и другог реда и некатегорисане путне правце уложено је близу 800 милиона динара, од чега је преко 750 милиона динара из буџета Републике Србије. Путна мрежа износи око 800 км, а ми смо успели да асфалтирамотоком укупно 92 километара пута које је обавило и финансирало јавно предузеће "Путеви Србије".

Опширније: НАЈВЕЋИ ПРОЈЕКТИ ТОКОМ 2019. И У 2020. ГОДИНИ

Скупштина усвојила буџет за наредну годину

Скупштине општине Лучани је одржала 13.седница на којој су одборници једногласно усвојили предлог одлуке о буџету општине Лучани за 2020. годину. Реални приходи буџета планирани су у износу од 780 милиона а расходи 759 милиона динара, па је предвиђен суфицит од око 20 милиона динара.

Опширније: Скупштина усвојила буџет за наредну годину

Веће поново предложило Миленковића за директора ЈП "Драгачево путеви"

Општинско веће је на својој 28. седници, најпре разматрало предлог одлуке о одређивању матичних подручја на територији општине Лучани. Према новој одлуци уместо досадашњих четири матична подручја одређена су два, Лучани и Гуча. Матично подручје Лучани чине насељена места: Дљин, Ђераћ, Крстац, Лисице, Лучани (варошица), Лучани (село) , Пухово, Дучаловићи, Марковица, Негришори, Ртари, Лис и Доња Краварица и и матично подручје Гуча које чине насељена места: Вича, Кривача, Горачићи, Губеревци, Живица, Горњи и Доњи Дубац, Горња Краварица, Гуча варошица и село, Турица, Тијање, Граб Рогача, Зеоке, Рти, Властељице, Каона, Милатовићи, Бели Камен, Вучковица, Котража и Пшаник. Иначе и даље ће се моћи добити изводи из матичних књига у досадашњим матичним местима док ће промене матичних података моћи да се врше искључиво у матичним подручјима у Лучанима и Гучи.

Опширније: Веће поново предложило Миленковића за директора ЈП "Драгачево путеви"

Почиње реконструкција средње школе у Гучи

Председник општине Лучани, Миливоје Доловић је потписао уговор о грађевинским радовима на реконструкцији и адаптацији објеката средње школе "Драгачево" у Гучи са партерним уређењем. Уговор је вредан 275 милиона и потписан је са извођачем радова "WD CONCORD WESTDOO" из Београда који је одабран поступком јавне набавке радова.

Опширније: Почиње реконструкција средње школе у Гучи

ЈАВНА РАСПРАВА О НАЦРТУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ЛУЧАНИ ЗА 2020. ГОДИНУ

Позивају се сви заинтересовани грађани, физичка и правна лица, јавна предузећа, установе и организације чији је оснивач општина Лучани, као и сви други заинтересовани субјекти да учествују у јавној расправи о Нацрту одлуке о буџету општине Лучани за 2020. годину, у делу који се односи на планирање инвестиција у одлуци о буџету.

Поступак јавне расправе ће трајати од 10.12.2019.године до 11.12.2019. године. Предлози, примедбе, сугестије и мишљења могу се доставити на емаил адресу: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели..

Нацрт одлуке о буџету општине Лучани за 2020. годину биће објављен на интернет страници општине Лучани:www.lucani.rs.

Јавна расправа ће се организовати у канцеларији број 23 у згради општине Лучани, у уторак 10.12. 2019. године у периоду од 12 до 14 часова.

za

Веће донело програме пословања Рзава и Библиотеке и извршило прерасподелу средстава

Општински већници су на данашњој,  26. седници разматрали програме пословања за наредну годину ЈП "Рзав" Ариље и Библиотеке општине Лучани, затим програм коришћења буџетске помоћи као и план инвестиција за изградњу бране и акумулације "Ариље-профил Сврачково" у наредној години. Дата је и сагласност на трећи и четврти ребаланс финансијког плана Дома здравља за ову годину, као и донет закључак о прерасподели средстава за спорт и спортских клубова за 2019. годину. На овој седници донета је и одлука о утврђивању назива улица и заселака на територији општине Лучани. Дата је сагласност на план управљања заштићених природних добара у Драгачеву као и предлог о приступању општине Лучани традиционалној смотри  физичке културе МОСИ. 

Опширније: Веће донело програме пословања Рзава и Библиотеке и извршило прерасподелу средстава

lucani grb transparentno

КОНТАКТ

  • И-мејл predsednik@lucani.rs
  • Телефон +381 32 515 06 03
  • Адреса Југословенске армије 5, 32240 Лучани, Србија
Top