joomlarulit.com
 ЗВАНИЧНА ИНТЕРНЕТ ПРЕЗЕНТАЦИЈА ОПШТИНЕ ЛУЧАНИ - ZVANIČNA INTERNET PREZENTACIJA OPŠTINE LUČANI - THE OFFICIAL INTERNET PRESENTATION OF THE MUNICIPALITY OF LUČANI

javne prezentacije prostorni planovi

РАНИ ЈАВНИ УВИД ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ У ЗОНИ „С“ ПОГОНА ФАБРИЧКОГ КРУГА ПРЕДУЗЕЋА „МИЛАН БЛАГОЈЕВИЋ - НАМЕНСКА“ АД ЛУЧАНИ ЗА ИЗМЕШТАЊЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ У ПОСТУПКУ ИЗГРАДЊЕ ИНФРАСТРУКТУРНОГ КОРИДОРА БЕОГРАД – ЈУЖНИ ЈАДРАН, ДЕОНИЦА БЕОГРАД - ПОЖЕГА РАНИ ЈАВНИ УВИД ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ У ЗОНИ „С“ ПОГОНА ФАБРИЧКОГ КРУГА ПРЕДУЗЕЋА „МИЛАН БЛАГОЈЕВИЋ - НАМЕНСКА“ АД ЛУЧАНИ ЗА ИЗМЕШТАЊЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ У ПОСТУПКУ ИЗГРАДЊЕ ИНФРАСТРУКТУРНОГ КОРИДОРА БЕОГРАД – ЈУЖНИ ЈАДРАН, ДЕОНИЦА БЕОГРАД - ПОЖЕГА

текст огласа

преузимање документације

преузимање материјала за РЈУ-за излагање

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЈАВНИ УВИД У НАЦРТ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ ПРЕДЕЛА ИЗУЗЕТНИХ ОДЛИКА "ОВЧАРСКО-КАБЛАРСКА КЛИСУРА" И ИЗВЕШТАЈ О СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ ПРЕДЕЛА ИЗУЗЕТНИХ ОДЛИКА "ОВЧАРСКО-КАБЛАРСКА КЛИСУРА" НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

 

текст огласа

преузимање документације

преузимање картографске документације

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЈАВНИ УВИД
у нацрт Просторног плана Републике Србије од 2021. до 2035. године
и Извештај о стратешкој процени утицаја Просторног плана Репунлике Србије од 2021. до 2035. године на животну средину

ПРОСТОРНИ ПЛАН РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ОД 2021. ДО 2035. ГОДИНЕ

ИЗВЕШТАЈ О СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА ПРОСТОРНОГ ПЛАНА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ОД 2021. ДО 2035. ГОДИНЕ НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ
– Нацрт –

преузимање рефералних карата

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

lucani grb transparentno

КОНТАКТ

  • И-мејл predsednik@lucani.rs
  • Телефон +381 32 515 06 03
  • Адреса Југословенске армије 5, 32240 Лучани, Србија
Top