joomlarulit.com
 ЗВАНИЧНА ИНТЕРНЕТ ПРЕЗЕНТАЦИЈА ОПШТИНЕ ЛУЧАНИ - ZVANIČNA INTERNET PREZENTACIJA OPŠTINE LUČANI - THE OFFICIAL INTERNET PRESENTATION OF THE MUNICIPALITY OF LUČANI

sport

 

РЕШЕЊЕ О КАТЕГОРИЗАЦИЈИ СПОРТСКИХ ОРГАНИЗАЦИЈА ОПШТИНЕ ЛУЧАНИ ЗА 2021. ГОДИНУ

РЕШЕЊЕ О КАТЕГОРИЗАЦИЈИ СПОРТСКИХ ОРГАНИЗАЦИЈА 2021 

РЕШЕЊЕ О КАТЕГОРИЗАЦИЈИ СПОРТСКИХ ОРГАНИЗАЦИЈА 2020 

РЕШЕЊЕ О КАТЕГОРИЗАЦИЈИ СПОРТСКИХ ОРГАНИЗАЦИЈА 2019

РЕШЕЊЕ О КАТЕГОРИЗАЦИЈИ СПОРТСКИХ ОРГАНИЗАЦИЈА 2018

РЕШЕЊЕ О КАТЕГОРИЗАЦИЈИ СПОРТСКИХ ОРГАНИЗАЦИЈА 2017

РЕШЕЊЕ О КОМИСИЈИ - КАТЕГОРИЗАЦИЈА

РЕШЕЊЕ О СТРУЧНОЈ КОМИСИЈИ - ГОДИШЊИ ПРОГРАМИ

ЈАВНО ОБАВЕШТЕЊЕ СПОРТСКИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА О ПРИЈАВЉИВАЊУ  ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ГОДИШЊИХ ПРОГРАМА У ОБЛАСТИ СПОРТА У ОПШТИНИ ЛУЧАНИ ЗА 2023. ГОДИНУ 
ЈАВНО ОБАВЕШТЕЊЕ СПОРТСКИМ OРГАНИЗАЦИЈАМА О КАТЕГОРИЗАЦИЈИ СПОРТСКИХ ОРГАНИЗАЦИЈА У ОПШТИНИ ЛУЧАНИ ЗА 2022. ГОДИНУ 
РЕШЕЊЕ О ОДОБРАВАЊУ И ФИНАНСИРАЊУ ПРОГРАМА КОЈИМА СЕ ЗАДОВОЉАВАЈУ ПОТРЕБЕ И ИНТЕРЕСИ ГРАЂАНА У ОБЛАСТИ СПОРТА У ОПШТИНИ ЛУЧАНИ ЗА 2022. ГОДИНУРЕШЕЊЕ О ОДОБРАВАЊУ И ФИНАНСИРАЊУ ПРОГРАМА КОЈИМА СЕ ЗАДОВОЉАВАЈУ ПОТРЕБЕ И ИНТЕРЕСИ ГРАЂАНА У ОБЛАСТИ СПОРТА У ОПШТИНИ ЛУЧАНИ ЗА 2022. ГОДИНУИ СВА ПОЈЕДИНАЧНА РЕШЕЊА ЗА 2022. ГОДИНУ
ИЗВЕШТАЈ О ОСТВАРИВАЊУ ЦИЉЕВА И ЕФЕКАТА ПРОГРАМА ОРГАНИЗАЦИЈА У ОБЛАСТИ СПОРТА У ОПШТИНИ ЛУЧАНИ ЗА 2021. ГОДИНУ 
ИЗВЕШТАЈ О ПОДНЕТИМ, ОДОБРЕНИМ И РЕАЛИЗОВАНИМ  ГОДИШЊИМ ПРОГРАМИМА КОЈИМА СЕ ЗАДОВОЉАВАЈУ ПОТРЕБЕ И ИНТЕРЕСИ ГРАЂАНА У ОБЛАСТИ СПОРТА У ОПШТИНИ ЛУЧАНИ ЗА 2021. ГОДИНУ
РЕШЕЊЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРЕЛИМИНАРНИ ОБЈЕДИЊЕНИ ПРЕДЛОГ ГОДИШЊИХ ПРОГРАМА ЗА 2022. ГОДИНУ КОЈИМА СЕ ЗАДОВОЉАВАЈУ ПОТРЕБЕ И ИНТЕРЕСИ ГРАЂАНА У ОБЛАСТИ СПОРТА У ОПШТИНИ ЛУЧАНИ 
ИЗВЕШТАЈ О ОСТВАРИВАЊУ ЦИЉЕВА И ЕФЕКАТА ПРОГРАМА ОРГАНИЗАЦИЈА У ОБЛАСТИ СПОРТА У ОПШТИНИ ЛУЧАНИ ЗА 2020. ГОДИНУ
ИЗВЕШТАЈ О ПОДНЕТИМ, ОДОБРЕНИМ И РЕАЛИЗОВАНИМ ГОДИШЊИМ ПРОГРАМИМА КОЈИМА СЕ ЗАДОВОЉАВАЈУ ПОТРЕБЕ И ИНТЕРЕСИ ГРАЂАНА У ОБЛАСТИ СПОРТА У ОПШТИНИ ЛУЧАНИ ЗА 2020. ГОДИНУ
РЕШЕЊЕ О ОДОБРАВАЊУ И ФИНАНСИРАЊУ ПРОГРАМА КОЈИМА СЕ ЗАДОВОЉАВАЈУ ПОТРЕБЕ И ИНТЕРЕСИ ГРАЂАНИ У ОБЛАСТИ СПОРТА У ОПШТИНИ ЛУЧАНИ
РЕШЕЊЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА РЕВИДИРАНИ ПРЕЛИМИНАРНИ ОБЈЕДИЊЕНИ ПРЕДЛОГ ГОДИШЊИХ ПРОГРАМА ЗА 2021. ГОДИНУ КОЈИМА СЕ ЗАДОВОЉАВАЈУ ПОТРЕБЕ И ИНТЕРЕСИ ГРАЂАНИ У ОБЛАСТИ СПОРТА У ОПШТИНИ ЛУЧАНИ
ПРЕЛИМИНАРНИ ОБЈЕДИЊЕНИ ПРЕДЛОГ ФИНАНСИРАЊА ГОДИШЊИХ ПРОГРАМА ЗА 2021. ГОДИНУ
КОНАЧНА РАНГ-ЛИСТА ЗА КАТЕГОРИЗАЦИЈУ СПОРТСКИХ ОРГАНИЗАЦИЈА ОПШТИНЕ ЛУЧАНИ ЗА 2020. ГОДИНУ
ЈАВНО ОБАВЕШТЕЊЕ СПОРТСКИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА О КАТЕГОРИЗАЦИЈИ СПОРТСКИХ ОРГАНИЗАЦИЈА У ОПШТИНИ ЛУЧАНИ ЗА 2021. ГОДИНУ
ЈАВНО ОБАВЕШТЕЊЕ СПОРТСКИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА О ПРИЈАВЉИВАЊУ ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ГОДИШЊИХ ПРОГРАМА У ОБЛАСТИ СПОРТА У ОПШТИНИ ЛУЧАНИ ЗА 2022. ГОДИНУ
РЕШЕЊЕ О ОДОБРАВАЊУ И ФИНАНСИРАЊУ ПРОГРАМА КОЈИМА СЕ ЗАДОВОЉАВАЈУ ПОТРЕБЕ И ИНТЕРЕСИ ГРАЂАНА У ОБЛАСТИ СПОРТА У ОПШТИНИ ЛУЧАНИ ЗА 2020. ГОДИНУ
ЈАВНО ОБАВЕШТЕЊЕ СПОРТСКИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА О ПРИЈАВЉИВАЊУ ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ГОДИШЊИХ ПРОГРАМА У ОБЛАСТИ СПОРТА У ОПШТИНИ ЛУЧАНИ ЗА 2021. ГОДИНУ

РЕШЕЊЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРЕЛИМИНАРНИ ОБЈЕДИЊЕНИ ПРЕДЛОГ ГОДИШЊИХ ПРОГРАМА ЗА 2020. ГОДИНУ

ИЗВЕШТАЈ О ПОДНЕТИМ, ОДОБРЕНИМ И РЕАЛИЗОВАНИМ  ГОДИШЊИМ ПРОГРАМИМА КОЈИМА СЕ ЗАДОВОЉАВАЈУ ПОТРЕБЕ И ИНТЕРЕСИ ГРАЂАНА У ОБЛАСТИ СПОРТА У ОПШТИНИ ЛУЧАНИ ЗА 2019. ГОДИНУ
ПРЕЛИМИНАРНИ ОБЈЕДИЊЕНИ ПРЕДЛОГ ГОДИШЊИХ ПРОГРАМА У ОБЛАСТИ СПОРТА ЗА 2020. ГОДИНУ
РЕШЕЊЕ О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА КАТЕГОРИЗАЦИЈУ СПОРТСКИХ ОРГАНИЗАЦИЈА У ОПШТИНИ ЛУЧАНИ ЗА 2019. ГОДИНУ
РЕШЕЊЕ О ОБРАЗОВАЊУ СТРУЧНЕ КОМИСИЈЕ ЗА ОЦЕНУ ПРОГРАМА КОЈИМА СЕ ЗАДОВОЉАВАЈУ ПОТРЕБЕ И ИНТЕРЕСИ ГРАЂАНА У ОБЛАСТИ СПОРТА У ОПШТИНИ ЛУЧАНИ
РЕШЕЊЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА РЕВИДИРАНИ ПРЕЛИМИНАРНИ ОБЈЕДИЊЕНИ ПРЕДЛОГ ГОДИШЊИХ ПРОГРАМА ЗА 2019. ГОДИНУ И РЕВИДИРАНИ ПРЕЛИМИНАРНИ ОБЈЕДИЊЕНИ ПРЕДЛОГ ГОДИШЊИХ ПРОГРАМА ЗА 2019. ГОДИНУ
РЕШЕЊЕ О ОДОБРАВАЊУ И ФИНАНСИРАЊУ ПРОГРАМА КОЈИМА СЕ ЗАДОВОЉАВАЈУ ПОТРЕБЕ И ИНТЕРЕСИ ГРАЂАНА У ОБЛАСТИ СПОРТА У ОПШТИНИ ЛУЧАНИ ЗА 2019. ГОДИНУ
ЈАВНО ОБАВЕШТЕЊЕ СПОРТСКИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА О ПРИЈАВЉИВАЊУ ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ГОДИШЊИХ ПРОГРАМА У ОБЛАСТИ СПОРТА У ОПШТИНИ ЛУЧАНИ ЗА 2020. ГОДИНУ
ЈАВНО  ОБАВЕШТЕЊЕ СПОРТСКИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА О КАТЕГОРИЗАЦИЈИ СПОРТСКИХ ОРГАНИЗАЦИЈА У ОПШТИНИ ЛУЧАНИ ЗА 2019. ГОДИНУ
УПУTСТВО ЗА ПИСАЊЕ ПРОГРАМА И ПРАВДАЊЕ СРЕДСТАВА ЗА СПОРТ
ЗАКЉУЧАК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА О УСВАЈАЊУ ЗАВРШНИХ ИЗВЕШТАЈА ЗА 2018. ГОДИНУ
ИЗВЕШТАЈ О ПОДНЕТИМ, ОДОБРЕНИМ И РЕАЛИЗОВАНИМ ГОДИШЊИМ ПРОГРАМИМА КОЈИМА СЕ ЗАДОВОЉАВАВАЈУ ПОТРЕБЕ И ИНТЕРЕСИ ГРАЂАНА У ОБЛАСТИ СПОРТА У ОПШТИНИ ЛУЧАНИ ЗА 2018. ГОДИНУ
ИЗВЕШТАЈ О ОСТВАРЕЊУ ЦИЉЕВА И ЕФЕКАТА ПРОГРАМА ОРГАНИЗАЦИЈА У ОБЛАСТИ СПОРТА У ОПШТИНИ ЛУЧАНИ ЗА 2018. ГОДИНУ
РАСПОДЕЛА ДОДАТНИХ СРЕДСТВА ЗА СПОРТ У 2018. ГОДИНИ
ПРЕЛИМИНАРНИ ОБЈЕДИЊЕНИ ПРЕДЛОГ ГОДИШЊИХ ПРОГРАМА ЗА 2019. ГОДИНУ
РЕШЕЊЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРЕЛИМИНАРНИ ОБЈЕДИЊЕНИ ПРЕДЛОГ ГОДИШЊИХ ПРОГРАМА ЗА 2019. ГОДИНУ КОЈИМА СЕ ЗАДОВОЉАВАЈУ ПОТРЕБЕ И ИНТЕРЕСИ ГРАЂАНА У ОБЛАСТИ СПОРТА У ОПШТИНИ ЛУЧАНИ
МОДЕЛ ИЗЈАВЕ ИЗ ЧЛ. 5. ПРАВИЛНИКА О ОДОБРАВАЊУ И ФИНАНСИРАЊУ ПРОГРАМА
РЕШЕЊЕ О ОДОБРАВАЊУ И ФИНАНСИРАЊУ ПРОГРАМА КОЈИМА СЕ ЗАДОВОЉАВАЈУ ПОТРЕБЕ И ИНТЕРЕСИ ГРАЂАНА У ОБЛАСТИ СПОРТА У ОПШТИНИ ЛУЧАНИ
УПУТСТВО ЗА ПОДРАЧУН И МЕНИЦУ
УПУТСТВО ЗА ПИСАЊЕ ПРОГРАМА И ПРАВДАЊЕ СРЕДСТАВА
ТАБЕЛА ЗА СПИСАК ПУТНИКА - КАДА УСЛУГЕ ПРУЖА РЕГИСТРОВАНИ ПРЕВОЗНИК
НАЛОГ ЗА КОРИШЋЕЊЕ АУТОМОБИЛА ЗА ПОТРЕБЕ ПРОГРАМА
ОДЛУКА О УПОТРЕБИ АУТОМОБИЛА ЗА ПОТРЕБЕ ПРОГРАМА

  ПРЕЛИМИНАРНИ ОБЈЕДИЊЕНИ ПРЕДЛОГ ГОДИШЊИХ ПРОГРАМА ЗА 2018. ГОДИНУ

ПРАВИЛНИК О ОДОБРАВАЊУ И ФИНАНСИРАЊУ ПРОГРАМА КОЈИМА СЕ ЗАДОВОЉАВАЈУ ПОТРЕБЕ И ИНТЕРЕСИ ГРАЂАНА У ОПШТИНИ ЛУЧАНИ

lucani grb transparentno

КОНТАКТ

  • И-мејл predsednik@lucani.rs
  • Телефон +381 32 515 06 03
  • Адреса Југословенске армије 5, 32240 Лучани, Србија
Top